nfs

NFS

Network File System (NFS) umožňuje sdílení složek a souborů na vzdáleném stroji (serveru) na stroj lokální (klient) přes síť. Je to unixový síťový filesystém, který podporuje uživatelská práva ve formátu UGO (User Group Other), tedy to, co známe z Linuxu. Na rozdíl od většiny ostatních protokolů (FTP, SMB, …) je to bezstavový protokol. Neexistuje nic jako navázané spojení, přihlašování se apod. Klient pouze pošle na server požadavek, např. ls /, a server mu odpoví.

Nastavení serveru

Na serveru je neprve potřeba nainstalovat balíky nfs-kernel-server, portmap a nfs-common.

Poté nastavíme konfigurační soubor nfs-serveru /etc/exports, kde každý nezakomentovaný řádek představuje jedno sdílení.

/home 192.168.1.2(rw,no_root_squash,sync)

* /home … adresář který chci sdílet

 • 192.168.1.2 … v uvedeném příkladu povolíme sdílení jen počítači s ip 192.168.1.2
 • 192.0.0.0/255.0.0.0 … povolíme sdílení pro celou síť 192.
 • rw … povolíme čtení a zápis
 • no_root_squash … obecně je to trochu složitější, v tomto případě to znamená, že pokud se přihlásí root přes klienta bude root i na serveru
 • sync … bude pracovat synchronně

Nyní je potřeba restartovat služby:

sudo /etc/init.d/portmap restart
sudo /etc/init.d/nfs-kernel-server restart

A nezapomeňte vypnout firewall. NFS používá pro sdílení různé porty, proto není tak jednoduché povolit jejich průchod na firewallu.

Nastavení klienta

Opět je potřeba nainstalovat balíky: nfs-common a portmap.

Na klientovi stačí povolit port 111 na firewallu.

Vytvoříme přípojný bod.

sudo mkdir /media/nfs

A připojíme:

sudo mount 192.168.1.2:/home /media/nfs

Kde 192.168.1.2 je ip adresa serveru.

Pro nastavení trvalého připojení editujeme soubor /etc/fstab, příklad:

192.168.1.10:/media/data   /media/data_server nfs   sync,rw,exec  0    0

Odkazy

Rozšíření: Tento návod je příliš stručný. Pomozte Ubuntu Wiki tím, že jej rozšíříte. Více...

Konvence: Tento návod nesplňuje některé z na Wiki zavedených konvencí. Více...

 • Poslední úprava: 2019/02/25 18:21
 • autor: 127.0.0.1