nokia_6020

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Následující verze
Předchozí verze
nokia_6020 [2012/07/27 12:44]
Ubuntu vytvořeno
nokia_6020 [2019/02/25 18:20] (aktuální)
Řádek 1: Řádek 1:
 +====== Nokia 6020 ======
  
 +{{.:​internet.png}} Následující postup slouží k jednoduchému zprovoznění **GPRS/EDGE připojení k Internetu** pomocí mobilního telefonu Nokia (odzkoušený na **Nokia 6020**, ale měl by fungovat i na jiných typech používajících podobný nebo stejný datový kabel). Návod je pro operátora T-mobile (TWIST) a Telefonica O2 (odzkoušeno na **Nokia 6233**). Pro jiné operátory se budou inicializační řetězce, příp. číslo lišit, toto lze zjistit na webových stránkách vašeho telekomunikačního operátora.
 +===== Předpoklady a úvodní poznámky =====
 +Je potřebné mít datový kabel CA-42 nebo DKU-5. Postup byl úspěšně aplikovaný s neoriginálním datovým kabelem od výrobce "Power Energy Mobile"​ CA-42 s čipem Prolific. Tato čipová sada je v Linuxu dobře podporovaná,​ proto při nákupu doporučuji ověřit u prodejce a žádat kabely s touto čipovou sadou!
 +
 +Po připojení kabelu se vytvoří virtuální sériový port, zřejmě ''​ttyUSB0''​. Zadáme do okna [[Terminál|terminálu]]:​
 +
 +<​code>​
 +lsusb
 +</​code>​
 +Dostaneme výpis připojených zařízení na sběrnici USB:
 +
 +<​code>​
 +Bus 001 Device 005: ID 067b:2303 Prolific Technology, Inc. PL2303 Serial Port
 +Bus 001 Device 002: ID 05e3:0608 Genesys Logic, Inc.
 +Bus 001 Device 004: ID 0458:003a KYE Systems Corp. (Mouse Systems)
 +Bus 001 Device 001: ID 0000:0000
 +</​code>​
 +První řádka ukazuje úspěšně zavedený ovladač PL2303.
 +
 +
 +===== Další postup =====
 +
 +
 +  * [[Instalace programů|Nainstalujeme]] balík ''​gnome-ppp''​.
 +
 +  * Po spuštění ''​gnome-ppp''​ vyplníme následující údaje:
 +
 +
 +|Uživatelské jméno:​| ​ cokoliv ​ ||
 +|Heslo| ​ cokoliv ​ ||
 +|Telefonní číslo| ​ *99***1# ​ ||
 +
 +
 +Případně pro Telefonica O2:
 +
 +
 +|Telefonní číslo| ​ *99#  ||
 +
 +{{.:1.png}}
 +
 +{{.:2.png}}
 +
 +
 +Zaškrtneme "​zapamatovat si heslo"​. Klikneme na tlačítko //​Nastavení//​ a v oddílu //Možnosti telefonu a inicializace//​ zvolíme //​Inicializační řetězce// vymažeme co tam je a vložíme pro operátora T-Mobile:
 +
 +
 +|AT+CGDCONT=1,"​IP","​internet.t-mobile.cz"​|
 +
 +
 +Nebo pro operátora Telefonica O2:
 +
 +
 +|AT+CGDCONT=,,"​INTERNET"​|
 +
 +{{.:3.png}}
 +
 +
 +Po kliknutí na tlačítko //​Zavřít//​ se vrátíme do okna "​Nastavení"​.
 +
 +  * V případě, že jsme dosud nepropojili mobilní telefon s datovým kabelem, tak nyní učiníme a zkontrolujeme,​ zdali telefon nemá již vytvořené GPRS/EDGE připojení (ikona // G //vlevo nahoře na displeji mobilu). V případě že ano, je třeba ho zrušit a v nastavení telefonu nastavit něco jako //​Připojovat se do GPRS podle potřeby//.
 +
 +  * V okně programu "​Nastavení"​ na záložce "​Sítě"​ zkontrolujeme,​ že je zatrženo "​Dynamická IP adresa"​ a "​Automatická DNS". Na záložce "​Možnosti"​ lze pak nastavit další volby- např. zatržení "​Dokovat do oznamovací oblasti"​ (po úspěšném připojení se vytvoří ikona v oznamovací oblasti).
 +
 +Přejdeme na záložku "​Modem"​ a stiskneme tlačítko "​Detekovat"​. V případě, že se automatická detekce podaří, mělo by být nastaveno toto:
 +
 +
 +|Zařízení| ​ /​dev/​ttyUSB0 ​ ||
 +|Typ|  Analogový modem  ||
 +|Rychlost| ​ 230400 ​ ||
 +|Vytáčení| ​ tónové ​ ||
 +
 +
 +Pokud ne, je tam třeba zadat, jak uvedeno výše. Pak se lze pokusit o spojení, případně (po zadání) znovu zvolit detekci modemu - nyní by se již měla zdařit.
 +
 +
 +
 +{{.:​info.png}} Pro jiné telefony (než Nokia 6020) používající jinou třídu EGPRS může být nastavení rychlosti jiné. Každopádně by se rychlost měla sama nadetekovat,​ určitě po zadání ''/​dev/​ttyUSB0''​ (program obsahuje předvolené pouze sériové porty ''/​dev/​tty0''​ až ''​dev/​tty3''​!)
 +
 +  * O úspěšném připojení nás ''​gnome-ppp''​ jednoznačně informuje :-)
 +
 +===== Odpojení =====
 +
 +Pravým tlačítkem myši klikněte na ikonku programu v oznamovací oblasti a zvolte Odpojení (pokud jste si v nastavení zvolili "​dokovat do oznamovací oblasti"​.
 +Nebo stiskněte tlačítko "​Odpojit"​ v okně programu.
 +Váš telefon by (dle nastavení) měl vydat krátký zvukový signál.
 +
 +{{.:​info.png}} Při delším používání zde testovaného spojení však někdy nedochází ke korektnímu odpojení telefonu od (E)GPRS. Počítač se sice odpojí, nicméně telefon stále drží (E)GPRS spojení. Provizorním řešením je následně spustit na telefonu prohlížeč wapu (nabídka pod ikonou zeměkoule-) máte-li funkční profil), a spustit nějakou stránku. Před jejím načtením potvrdit ukončení datového spojení a následně ukončit wapový prohlížeč. Tyto občasné menší problémy ​ by pravděpodobně mohli být vyřešeny posláním nějakého příkazu modemu před odpojením. Jinak je testované spojení velmi stabilní, v místě s dobrým signálem EDGE rychlost odpovídá přenosové třídě EDGE kterou tento telefon disponuje (tedy je znatelně rychlejší než obyčejné GPRS nebo vytáčené připojení pomocí analogového modemu).
 +
 +===== Poznámky =====
 +
 +  * ''​gnome-ppp''​ používá ''​wvdial''​ a vytvoří konfigurační soubor ''​.wvdial.conf''​ v domovském adresáři. Při potížích by mohla pomoci editace tohoto souboru.
 +
 +  * Program lze samozřejmě použít i na připojování starších telefonů se sériovým kabelem, jakož i klasických telefonních (i USB) a ISDN modemů. Je to vlastně grafická nadstavba nad běžně používaným programem ''​wvdial''​. Např. pro Siemens ME45 by nastavení vypadalo takto (po navolení detekce modemu by ale mělo být automaticky nastaveno)
 +
 +|Zařízení| ​ ///​dev/​ttyS0// ​ ||
 +|Typ|  //​Analogový modem// ​ ||
 +|Rychlost| ​ //​115200// ​ ||
 +|Vytáčení| ​ //​tónové// ​ ||
 +
 +
 +===== Řešení možných problémů =====
 +
 +  * Nelze vytvořit spojení - hlásí, že nebyl nalezen modem.
 +
 +    * Odpojit a znovu zapojit datový kabel k USB portu. Případně vypnout a znovu zapnout telefon. Ověřit, že je zavedený ovladač PL2303 (//USB to Serial converter//​).
 +
 +    * Zvolit detekci modemu. Pokud používáte víc USB zařízení,​ může se stát že vám jiné zařízení "​ukradne"​ třeba ttyUSB0. Po skončení detekce modemu pak zjistíte, že teď je telefon připojen k ttyUSB1 :-)
 +
 +  * Při ukončení spojení se sice počítač odpojí, ale telefon stále drží spojení (na displeji aktivní ikona G).
 +
 +*Aplikujte postup uvedený výše, nebo si prostudujte další návody : [[Jak na Internet]]
 +
 +
 +===== Nastavení pro Vodafone internet zdarma =====
 +Vodafone nabízí Internet zdarma na půl roku, nabídku aktivace nyní díky velkému zájmu prodloužil do konce února. Po aktivaci lze použít i pro pro připojení k počítači (notebooku),​ avšak limit FUP je nastaven na 100 MB stažených dat za měsíc, po překročení rapidně klesne rychlost. Tento objem přenesených dat je pro normální použití s PC nedostatečný,​ lze však použít např. Operu mini, jež lze zprovoznit i na PC s nižšími datovými nároky. Funguje jak pro paušály, tak i pro předplacené SIM karty. Zde uvedu nastavení pro SIM kartu, pro paušál bude mírně odlišné !!
 +Postup je shodný s tím zde popsaným. Na straně mobilu kromě aktivace tarifu není třeba nic nastavovat. Budeme zde předpokládat USB spojení, NK 6020 a postup bude shodný, viz. výše, zde tedy jen k specifickému nastavení v programu gnome-ppp:
 +<​code>​
 +Nastavení:
 +uživatelské jméno: cokoliv
 +heslo: cokoliv
 +telefonní číslo: *99***1#
 +zaškrtnuté:​ zapamatovat si telefonní číslo
 +NASTAVENÍ:
 +INICIALIZAČNÍ ŘETĚZCE MODEMU:
 +at+cgdcont=1,"​IP","​ointernet"​
 +na záložce Sítě stačí ponechat u IP "​Dynamická adresa"​ a DNS název domény "​Automatická DNS"
 +na záložce Možnosti jsem ponechal zaškrtnuté tyto volby: Dokovat v oznamovací oblasti, Zkontrolovat nosný signál, Zkontrolovat výchozí cestu, Ignorovat terminal strings
 +</​code>​Toto nastavení funguje bezproblémově.
 +==== Nastavení Opera mini na PC ====
 +Opera mini díky optimalizaci stránek šetří cenné KB, navíc z PC se ovládá daleko lépe než z mobilu, nemluvě o větším rozlišení.
 +Návod pro instalaci je v angl. na blogu Opery zde:
 +
 +http://​my.opera.com/​community/​blog/​2008/​04/​03/​opera-mini-on-your-pc
 +
 +Český článek na blogu rootu naleznete zde:
 +
 +http://​met.blog.root.cz/​2008/​04/​03/​opera-mini-na-desktop/​
 +
 +
 +Použijeme Microemulator,​ aplikaci na emulaci javovských telefonů. Je nutné mít nainstalovanou Javu (ubuntu restricted extras)!
 +
 +Stručný postup:
 +
 +
 +*stáhnout soubory Microemulator v aktuální verzi, např. microemulator-2.0.3.tar.gz
 +
 +
 +
 +http://​microemu.org/​
 +
 +
 +
 +http://​sourceforge.net/​project/​showfiles.php?​group_id=30014&​package_id=21993
 +
 +
 +  * rozbalit např. do domovského adresáře, tedy stažený soubor přesunout do domovského adresáře, zvolit si z menu Nautilu rozbalit zde, vytvoří se adresář
 +
 +např. microemulator-2.0.3.
 +  * stáhnout soubory opery, aktuálně verze 4 zde:
 +
 +
 +http://​www.opera.com/​mini/​download/​pc/​generic/​generic_advanced_midp_2/​
 +
 +
 +
 +Bude se jednat o dva soubory, jeden .jar a druhý .jad. Uložit je např. do adresáře microemulatoru.
 +
 +
 +  * spustit Microemulator souborem **microemulator.jar** -v Nautilu pravým tl. myši "​Otevřít s Java 6 runtime"​.
 +  * z menu programu zvolit: **Options** -> **Select device** , kliknout na **Add** a vybrat z adresáře //​microemulator/​device//​ **microemu-device-resizable.jar**. Nyní vybrat přidaný profil **Resizable device** a kliknout "Set as default"​.
 +  * pro nastavení požadovaného rozlišení kliknout na tl. "​Resize"​ v pravém dolním rohu a vybrat požadované rozlišení (např. 800x600)
 +  * otevřít operu: z menu si zvolit //File// -> //Open JAD// a vybrat příslušný soubor opera.jad. Toto je potřeba dělat při každém spouštění !!!
 +  * nyní se objeví možnost spuštění Opera mini, spustíte poklepáním (pod Launcherem).
 +
 +{{.:​MicroEmulator1.png}}
 +
 +Poznámky: někdy je výhodné a potřebné kvůli ovládání spouštět ve virtuálním mobilu. Lze to za běhu midletu z nabídky **Option** -> **Select device**, vybráním **Default Device**. Pro dialogové okno s nabídkou restartu midletu zvolit **No**.
 +
 +{{.:​MicroEmulator2.png}}
 +
 +===== Odkazy =====
 +Linuxexpres:​ Jak se připojit přes mobil (Nokia 6230, více možností připojení):​
 +
 +http://​www.linuxexpres.cz/​praxe/​jak-se-pripojit-pres-modem-mobil-adsl
 +
 +===== Správa telefonů Nokia =====
 +Pro správu telefonů lze použít gammu a jeho grafickou nadstavbu **wammu** (v repozitáři). Na některých telefonech nemusí fungovat všechny funkce.
 +
 +Podporované funkce:
 +http://​cz.wammu.eu/​
 +
 +Nastavení pro Nokia 6020:
 +http://​cz.cihar.com/​gammu/​phonedb/​nokia/​299/​
 +
 +{{.:​wammu.png}}
  • Poslední úprava: 2019/02/25 18:20
  • (upraveno mimo DokuWiki)