otáčení_fotek

Otáčení fotek

Fotografie bývají často na výšku místo na šířku a můžete je vidět špatně otočené. Je velice jednoduché otočit je správným směrem. Otáčení fotek probíhá bez ztráty kvality.

 1. Otevřete fotku v prohlížeči obrázků poklikáním na ni
 2. Stiskněte Doleva nebo Doprava pro otočení fotky
 3. Stiskněte Soubor → Uložit pro přepsání původní fotografie nebo Soubor → Uložit jako pro uložení upravené fotografie pod novým jménem
 1. Otevřete Správce fotografií F-Spot a najděte fotku, kterou chcete otočit
 2. Kliknutím na fotku ji označte
 3. Klikněte na Rotovat doleva nebo Rotovat doprava pro otočení fotky

Tímto se vám fotka otočí v katalogu pro prohlížení, ale nikoliv přímo fyzický originál na disku.

 1. Otevřete fotku pomocí GIMP
 2. Klikněte Obrázek → Transformovat → Rotovat o 90 stupňů doprava nebo Obrázek → Transformovat → Rotovat o 90 stupňů doleva
 3. Klikněte Soubor → Uložit jako … pro uložení fotky
 1. Spusťte GQview
 2. Kliknutím na fotku ji vyberte
 3. Zvolte Úpravy → Rotace jpeg vlevo nebo Úpravy → Rotace jpeg vpravo

Pokud vám to nepůjde, zkuste doinstalovat balík libjpeg-progs.

 1. Spusťte gThumb
 2. Vyberte fotku/fotky
 3. Zvolte z horního menu Nástroje → Otočit obrázky nebo klepněte na ikonku Otočit obrázky
 4. Vyberte druh otočení nebo zrcadlení a zatrhněte Aplikovat fyzickou transformaci
 5. Zvolte Použít

Instalace:

 1. Nainstalujte si nautilus-image-converter
 2. Odhlaste se a znovu přihlaste.

Použití:

 1. Spusťte Nautilus
 2. Označte jeden nebo více obrázků.
 3. U obrázků se v lokálním menu (pravé tlačítko myši) objeví možnosti (zatím pouze anglicky) pro změnu velikosti obrázku (či obrázků) „Resize images…“ a pro otáčení obrázku či obrázků „Rotate images…“.

Otáčení fotek z příkazové řádky vyžaduje mít nainstalovaný balík imagemagick.

 1. Otevřete si Terminál.
 2. Použijte jeden z následujích příkazů pro rotaci obrázku. Nahraďte původní.jpg názvem fotky, kterou chcete otočit, a nová.jpg názvem fotky, kterou chcete získat.
  • convert původní.jpg -rotate -90 nová.jpg - Otočí obrázek doleva
  • convert původní.jpg -rotate 90 nová.jpg - Otočí obrázek doprava

Navštivte dokumentaci ImageMagick pro více informací.

Grafická úprava: Tento návod potřebuje důležité grafické a stylistické úpravy. Více...

 • Poslední úprava: 2019/02/25 18:21
 • (upraveno mimo DokuWiki)