připojení_disku:mount

Připojení disku/mount

Tento návod je určen pro pokročilé uživatele

mount je příkaz, nebo chcete-li nástroj, pro ruční připojování různých blokových zařízení (diskové oddíly, externí disky, CD/DVD…) do struktury adresářů.

Běžní uživatelé mohou připojovat jenom ta zřízení, která jsou uvedena v souboru /etc/fstab s volbou user(s). Pro připojování ostatních zařízení musíte získat práva správce.

Zařízení jako flash disky, CD/DVD a podobné by měl systém připojit automaticky po jejich vložení a mount tedy nejspíš vůbec nemusíte používat. Pro více informací navštivte návod Připojení disku.

Použití

sudo mount <parametry> <zařízení> <přípojný bod>

Před samotným přidáním daného zařízení je potřeba jej správně identifikovat.

Nejprve si pomocí příkazu

sudo fdisk -l

necháme vypsat všechny dostupné disky a diskové oddíly. Výstup bude vypadat přibližně takto

K identifikaci potřebujete řetězec /dev/sdxY z prvního sloupce.

Více o problematice značení disků a dalších zařízení naleznete v článku Linuxové značení disků.

Přípojný bod je místo ve struktuře adresářů, kde bude zobrazen obsah disku/zařízení. Může se jednat jakýkoli prázdný adresář, třeba i ve vašem domovském adresáři. Obvyklým místem pro připojení disků jsou ale složky v adresářích /media a /mnt.

Připojení do adresáře /media sebou nese další „výhody“ - zde připojená zařízení se zobrazují na ploše, v nabídce Místa a na dalších podobných místech v systému.

Parametry příkazu mount
ParametrVýznam
-aPřipojí všechny disky vypsané v souboru /etc/fstab.
-o volbaPoužití dalších voleb pro připojení.
-t typSpecifikace typu souborového systému. Většinou není potřebné typ zvlášť specifikovat - mount dokáže všechny běžné typy souborových systému sám automaticky detekovat. Pro linuxové souborové systémy nejspíše ext2 a ext3, pro souborové systémy MS Windows ntfs a vfat (=FAT16/32) pro výměnná média udf (DVD) a iso9660 (CD).
Volby
VolbaVýznam
noautoOddíl se nebude připojovat automaticky při startu systému.
noexexSoubory na oddíle nebudou spustitelné.
roPřipojení pouze ke čtení (read-only).
rwPřipojení pro čtení i zápis (read-write).
defaultsJsou použity volby rw, suid, dev, exec, auto, nouser a async
userBěžní uživatelé mohou oddíl připojit, ale ne odpojit.
usersBěžní uživatelé mohou oddíl připojit i odpojit.
nouserPřipojit a odpojit oddíl může pouze uživatel root.
uid=„uživatelNastaví vlastníka všech adresářů. Používejte pouze na souborových systémech NTFS a FAT.
gid=„skupina“Nastaví skupinu pro všechny adresáře. Používejte pouze na souborových systémech NTFS a FAT.
umask=„XXX“Nastavení práv adresářů a složek. Používejte pouze na souborových systémech NTFS a FAT.
nls=„kódování“Kódování znaků v názvech a obsahu souborů na oddíle. Používejte pouze na souborových systémech NTFS.

Kompletní seznam můžete najít v manuálové stránce pomocí příkazu man mount.

Umask

Umask umožňuje snadno nastavit práva na připojovaném diskovém oddíle. Práva se zadávají v číselné hodnotě, která je ale poněkud nelogicky odlišná od standardního vyjádření příkazu chmod.

Správnou kombinaci získáte ze „vzorečku“ XXX = 777 - YYY, kde XXX jsou „požadovaná“ práva pro umask a YYY jsou práva vyjádřená tak, je jak standardně chápe chmod.

Pro lepší pochopení uvedeme několik příkladů.

  • Plné oprávnění (čtení, zápis, spouštění) pro všechny uživatele zajistí umask=000
  • Plné oprávnění jen pro vlastníka souboru/adresáře zajistí umask=077
  • Plné oprávnění pro vlastníka a částečná pro všechny ostatní (čtení a spouštění) zajistí umask=022
sudo mount -o nls=utf8,umask=022 -t ntfs /dev/sda1 /media/disk

Připojení diskového oddílu /dev/sda1 se souborovým systémem NTFS (-t ntfs) s kováním znaků UTF8 (nls=utf8), na který může vlastník číst i zapisovat a ostatní uživatelé pouze číst (umask=022). Soubory a složky z tohoto zařízení naleznete v adresáři /media/disk.

sudo mount /dev/scd0 /media/cdrom0

Připojení média v CD/DVD mechanice (/dev/scd0). Typ necháme systémem rozpoznat automaticky (vynecháním parametru -t) a další volby nepoužijeme. Soubory a složky z CD/DVD budou zobrazeny v adresáři /media/cdrom0 (běžný adresář pro připojování CD/DVD médií).

Tipy a triky

mount lze také použít ke snadnému Připojení obrazu média.

Odpojování

K odpojení již jednou připojených zařízení slouží příkaz umount.

Syntaxe je velmi jednoduchá

sudo umount "zařízení"

kde „zařízení“ můžete identifikovat jak klasickým označením, tak přípojným bodem.

Odkazy

  • Poslední úprava: 2019/02/25 18:21
  • autor: 127.0.0.1