pdfjam

PDFjam

PDFjam je súbor programov pre jednoduchú úpravu PDF súborov.

Inštalácia

Spustenie

Program sa spúšťa Terminálom. Pomocou príkazu cd sa presuňte do priečinka so súbormi ktoré chcete spájať, alebo použite v príkaze absolútne cesty k súborom.

Program pre vyloženie viacerých stránok dokumentu na jednu fyzickú stranu, podobne ako to pre PostScript robí psnup.

Vyskladanie šiestich stránok dokumentu na jednu stranu.

pdfnup subor.pdf --nup 2x3

Výsledný súbor má názov subor-2×3.pdf.

- sú nepovinné

--nup

Definuje celým číslom koľko stĺpcov a riadkov má jedna stránka spracovaného dokumentu obsahovať.

pdfnup subor.pdf --nup 4x5

Stránka dokumentu bude rozdelená na štyri stĺpce a päť riadkov. Preddefinovaná hodnota je 2×1.

--pages

Určuje ktoré strany budú použité.

pdfnup subor.pdf --pages 1,3,5-7

Použije strany 1, 3, 5, 6, 7. Preddefinovaná hodnota je all - použije všetky strany.

--outfile

Určuje názov výsledného súboru.

pdfnup subor.pdf --outfile novysubor.pdf

--frame

Určuje či bude okolo jednotlivých blokov so stránkami tenké čierne orámovanie. Nadobúda hodnoty true - vykreslí, alebo false - nevykreslí.

pdfnup subor.pdf --frame true

Preddefinovaná hodnota je false.

--paper

Určuje formát strany vo formáte LaTeX.

pdfnup --paper a4paper
pdfnup --paper letterpaper

--orient

Určuje orientáciu výslednej strany.

pdfnup --orient landscape

Na šírku.

pdfnup --orient portrait

Na výšku.

pdfnup --orient auto

Automaticky.

--help

Zobrazí pomocníka po anglicky.

pdfnup --help

Program pre spojenie PDF súborov do jedného celku.

Spojenie dvoch súborov subor1.pdf a subor2.pdf do súboru spojeny.pdf.

pdfjoin subor1.pdf subor2.pdf --outfile spojeny.pdf

Program pre otáčanie PDF súborov v smere proti otáčaniu hodinových ručičiek.

Otočenie súboru subor.pdf a uloženie otočenej kópie do otocenysubor.pdf.

pdf90 subor.pdf --outfile otocenysubor.pdf

Otočenie súborov subor1.pdf, subor2.pdf a subor3.pdf:

pdf90 subor1.pdf subor2.pdf subor3.pdf

Otočené súbory sa uložia do toho istého priečinka v ktorom sa nachádzajú pôvodné súbory a majú názov ako pôvodné plus -rotated, napríklad subor1-rotated.pdf, subor2-rotated.pdf a subor3-rotated.pdf.

Praktické využitie

Máte stiahnuté prezentácie z prednášok alebo z práce a chcete si ich vytlačiť. Keďže sú jednotlivé stránky malé, je zbytočné tlačiť iba jednu stranu prezentácie na jednu stranu papiera.

Zlúčenie dokumentov
pdfjoin 1.pdf 2.pdf 3.pdf 4.pdf

Vzniká jeden dokument 4-joined.pdf obsahujúci všetky strany zo všetkých prezentácií.

"Vyskladanie" stránok na stranu papiera

Vzhľadom na rozmery stránok k rozmeru tlačenej strany A4 vychádza vyskladanie ideálne na dva stĺpce a štyri riadky. Stránky orientujeme na výšku.

pdfnup 4-joined.pdf --nup 2x4  --orient portrail

Výsledný dokument 4-joined-2×4.pdf obsahuje všetky požadované stránky prezentácií a je ich rozložených osem na jednej A4.

Odstránenie

Odstránte balík pdfjam.

Odkazy

  • Poslední úprava: 2019/02/25 18:21
  • autor: 127.0.0.1