PDFjam

PDFjam je súbor programov pre jednoduchú úpravu PDF súborov.

Inštalácia

Spustenie

Program sa spúšťa Terminálom. Pomocou príkazu cd sa presuňte do priečinka so súbormi ktoré chcete spájať, alebo použite v príkaze absolútne cesty k súborom.

Program pre vyloženie viacerých stránok dokumentu na jednu fyzickú stranu, podobne ako to pre PostScript robí psnup.

Príklad

Vyskladanie šiestich stránok dokumentu na jednu stranu.

pdfnup subor.pdf --nup 2x3

Výsledný súbor má názov subor-2×3.pdf.

Prepínače

- sú nepovinné

--nup

Definuje celým číslom koľko stĺpcov a riadkov má jedna stránka spracovaného dokumentu obsahovať.

pdfnup subor.pdf --nup 4x5

Stránka dokumentu bude rozdelená na štyri stĺpce a päť riadkov. Preddefinovaná hodnota je 2×1.

--pages

Určuje ktoré strany budú použité.

pdfnup subor.pdf --pages 1,3,5-7

Použije strany 1, 3, 5, 6, 7. Preddefinovaná hodnota je all - použije všetky strany.

--outfile

Určuje názov výsledného súboru.

pdfnup subor.pdf --outfile novysubor.pdf

--frame

Určuje či bude okolo jednotlivých blokov so stránkami tenké čierne orámovanie. Nadobúda hodnoty true - vykreslí, alebo false - nevykreslí.

pdfnup subor.pdf --frame true

Preddefinovaná hodnota je false.

--paper

Určuje formát strany vo formáte LaTeX.

pdfnup --paper a4paper
pdfnup --paper letterpaper

--orient

Určuje orientáciu výslednej strany.

pdfnup --orient landscape

Na šírku.

pdfnup --orient portrait

Na výšku.

pdfnup --orient auto

Automaticky.

--help

Zobrazí pomocníka po anglicky.

pdfnup --help

Program pre spojenie PDF súborov do jedného celku.

Príklad

Spojenie dvoch súborov subor1.pdf a subor2.pdf do súboru spojeny.pdf.

pdfjoin subor1.pdf subor2.pdf --outfile spojeny.pdf

Program pre otáčanie PDF súborov v smere proti otáčaniu hodinových ručičiek.

Príklad 1

Otočenie súboru subor.pdf a uloženie otočenej kópie do otocenysubor.pdf.

pdf90 subor.pdf --outfile otocenysubor.pdf

Príklad 2

Otočenie súborov subor1.pdf, subor2.pdf a subor3.pdf:

pdf90 subor1.pdf subor2.pdf subor3.pdf

Otočené súbory sa uložia do toho istého priečinka v ktorom sa nachádzajú pôvodné súbory a majú názov ako pôvodné plus -rotated, napríklad subor1-rotated.pdf, subor2-rotated.pdf a subor3-rotated.pdf.

Praktické využitie

Máte stiahnuté prezentácie z prednášok alebo z práce a chcete si ich vytlačiť. Keďže sú jednotlivé stránky malé, je zbytočné tlačiť iba jednu stranu prezentácie na jednu stranu papiera.

Zlúčenie dokumentov
pdfjoin 1.pdf 2.pdf 3.pdf 4.pdf

Vzniká jeden dokument 4-joined.pdf obsahujúci všetky strany zo všetkých prezentácií.

"Vyskladanie" stránok na stranu papiera

Vzhľadom na rozmery stránok k rozmeru tlačenej strany A4 vychádza vyskladanie ideálne na dva stĺpce a štyri riadky. Stránky orientujeme na výšku.

pdfnup 4-joined.pdf --nup 2x4  --orient portrail

Výsledný dokument 4-joined-2×4.pdf obsahuje všetky požadované stránky prezentácií a je ich rozložených osem na jednej A4.

Odstránenie

Odstránte balík pdfjam.

Odkazy

  • Poslední úprava: 2019/02/25 18:21
  • (upraveno mimo DokuWiki)