poznamky_k_vydani_16.04_xenial_xerus

Tyto poznámky k vydání Ubuntu 16.04 LTS jsou přehledem novinek, změn a známých potíží s Ubuntu 16.04 LTS a jeho odnoží.

Délka podpory

Ubuntu 16.04 LTS bude podporováno 5 let ve verzi Desktop, Server, Core, Kubuntu a Kylin. Ostatní oficiální odnože budou mít podporu 3 roky.

Poznámky k vydání jednotlivých verzí

Poznámky k vydání najdete zde: https://wiki.ubuntu.com/XenialXerus/ReleaseNotes#Official_flavours.

= Získání Ubuntu 16.04 LTS =

Download Ubuntu 16.04 LTS

Obrazy můžete stáhnout od blízkého poskytovatele.

Pozor, obrazy jsou větší než standardní velikost CD, k instalaci použijte USB nebo DVD.

ISO můžete stáhnout z:

Aktualizace z Ubuntu 14.04 LTS nebo 15.10

Pokud chcete aktualizovoat z běžícího systému:

 1. Spusťte Správce softwaru.
 2. Vyberte tab Aktualizace.
 3. Nastavte „Informovat mne o nových verzích“ na „Všechny verze“ pokud používáte 15.10, případně „Verze s dlouhodobou podporou“ pokud používáte 14.04.
 4. V Terminálu (Alt+F2) spustte „update-manager“.
 5. Dialogové okno by vám mělo nabídnout aktualizaci na Ubuntu 16.04 LTS.
 6. Postupujte podle pokynů na obrazovce

Aktualizace na serveru:

 1. Nainstalujte balík update-manager-core
 2. Ujistěte se, že /etc/update-manager/release-upgrades je nastavena na „normal“ v případě 15.10, nebo „lts“ v případě 14.04.
 3. Spustte „sudo do-release-upgrade“
 4. Pokračujte dle pokynů

Serverová aktualizace používá GNU screen a automaticky se znovu připojí pokud spadne spojení.

Neexistuje žádná oficiální cesta, jak aktualizovat Ubuntu Destop a Server bez připojení k internetu. Musíte mít k dispozici alespoň lokální repozitář.

= Nové vlastnosti 16.04 LTS =

Aktualizované balíky

Tak jako v každém vydání, balíky jsou masivně aktualizovány. Mnoho z nich bylo aktualizováno automaticky z Debian unstable; ostatní byly upraveny specielně pro Ubuntu 16.04.

Seznam všech balíků, které jsou v repozitářích najdete na xenial-changes.

Linux kernel 4.4

Ubuntu 16.04 LTS vychází s Linux kernelem 4.4.

Python 3.5

Python byl aktualizován na verzi 3.5.

Pokud máte aplikace vyžadující Python 2, najdete ho v repozitářích. Důrazně doporučujeme přepsat takové aplikace pro Python 3.

VIM a python3

Výchozí VIM byl vytvořen pro použítí s pythonem3 místo python2. To znamená, že pluginy, které vyždaují python2, nebudou fungovat. Pokud potřebujete python2, použijte „sudo update-alternatives –set vim /usr/bin/vim.<plugin>“

Golang 1.6

golang byl aktualizován na 1.6, gccgo na GCC 6.1 RC 1. Standardní knihovna a kompilátor jsou poskytnuty na všech podporovaných platformách.

OpenSSH 7.2p2

Poslední verze OpenSSH zakázaly několik slabých, starých a nebezpečných kryptografických metod. Pokud aktualizujete systém přes SSH, ujistěte se, že se po aktualizace budete moci připojit.

 • Podpora pro starou SSH verzi 1 byla odstraněna. To znamená, že volba „cipher“ ssh_config(5) již není použitelná; použijte `Ciphers`. Balík openssh-client-ssh1 obsahuje „ssh1“, „scp1“, and „ssh-keygen1“ binárky, které vám umožní se připojit dokud bude potřeba přistupovat na neaktualizované systémy.
 • Podpora 1024-bit `diffie-hellman-group1-sha1` klíče byla odstraněna. Můžete ji povolit dle návodu.
 • Podpora klíčů `ssh-dss`, `ssh-dss-cert-*` je ve výchozím nastavení zakázána. Můžete ji povolit dle návodu.
 • Podpora pro starý formát certifikátu `v00` byla odstraněna.
 • Několik šifer bylo odstraněno z `ssh`: `blowfish-cbc`, `cast128-cbc`, všechny varianty `arcfour` a `rijndael-cbc` aliasy pro AES.
 • MD5 a zkrácené HMAC byly ve výchozím nastavení zakázány v `ssh`.

lxd 2.0

Ubuntu 16.04 LTS obsahuje LXD, což je nový, lehkotonážní, síťový správce kontejnerů (virtuálních strojů) na bázi Linuxových kontejnerů. Všechny verze obslužného SW jsou ve verzi 2.0

Více se o LXD dozvíte na: https://www.stgraber.org/2016/03/11/lxd-2-0-blog-post-series-012/

docker 1.10

docker byl aktualizován na verzi 1.10. Tato aktualizace vyžaduje migraci existujících obrazů do nového formátu, která se provede při prvním spuštění služby. Migrace může trvat dlouho a velmi zatížit systém, více informací na https://docs.docker.com/engine/migration/.

PHP 7.0

PHP bylo aktualizováno na 7.0. Tato verze vyžaduje modifikaci některých rozšíření (https://wiki.php.net/phpng-upgrading) a může vyžadovat přepsání některých částí PHP kódu (http://php.net/manual/en/migration70.php).

 • NGINX a PHP 7.0

Aktualizace z předchozí verze Ubuntu s PHP 5 FPM a NGINX vyžaduje ruční configuraci, viz: http://dark-net.net/nginx-http2-php7.0).

Množství balíků závisejících na PHP bylo buď překompilováno nebo aktualizováno na podporu PHP 7. Pokud to nebylo možné, balíky byly odstraněny z archivu, krom Drupal7.

 • Drupal7 neprošel testováním s PHP 7.0 pro vydání 16.04 (https://www.drupal.org/node/2656548). Aktualizace bude vydána až bude Drupal podporovat verzi 7 a bude otestován. Do té doby drupal7 nebude nainstalovatelný na Ubuntu 16.04

MySQL 5.7

MySQL bylo aktualizováno na verzi 5.7. Některé položky konfigurace byly změněny nebo opuštěny. Pokud aktualizujete z předešlé configurace, podívejte se na změny detailně.

Změnilo se chování, pokud heslo pro roota MySQL je prázné nebo změněné. Nyní je podporováno přihlášení přes socket pokud je heslo MySQL root prázné. To znamená, že ne-root se nemůže připojit na MySQL roota. Detaily viz: NEWS.

Juju 2.0

Juju a Juju UI bylo aktualizováno na 2.0. Název balíku je juju-2.0. Juju 1.25.5 je dostupné v balíku 'juju'. Viz dokumentaci před aktualizací na verzi 2.0

Juju nyní podporuje modelování zatížení QWS, MS Azure, Google Cloud Engine, Rackspace, Joyent, LXD, MAAS a manuálního nastavení.

GNU toolchain

glibc bylo aktualizováno na 2.23 release, binutils na 2.26 GCC na poslední build GCC 5 (GCC 5.3.0).

Apt 1.2

Apt 1.2 obsahuje lepší oddělení privilegií. Důležité je, že neprivilegovaný uživatel „_apt“ se použije při odchozím spojení (HTTP, HTTPS, FTP).

Ubuntu pro IBM LinuxONE

Ubuntu 16.04 LTS obsahuje nový port na 64-bitovou z/Architecture pro IBM mainframe. Toto je prakticky kompletní port Ubuntu Server a Cloud s téměř 95% dostupností balíků. Těší nás, že můžeme nabídnout !OpenStack software, Juju, MAAS, LXD a mnoho dalšího SW na této platformě.

Ubuntu Desktop

Hlavním znamením pro 16.04 je oprava chyb a vylepšení výkonu…

Zejména

 • GNOME aktualizováno na 3.18, GLib na 2.48 (odpovídá GNOME 3.20)
 • GNOME Software nahrazuje Ubuntu Software Center. Tato změna zrychlí Obchod a zajistí kompatibilitu metadat s Debianem. GNOME Software jepřejmenován na Ubuntu Software aby nedošlo ke zmatení současných uživatelů.
 • Všechny výchozí aplikace používají WebKit 2
 • GNOME Kalendář obsažen hned po instalaci
 • Empathy a Brasero byly odstraněny z výchozí instalace
 • Chromium ve verzi 48
 • Firefox ve verzi 45
 • Hledání online v Dashi je ve výchozím stavu zakázáno
 • Vylepšena podpora HiDPI
 • Přidáno více jazyků ve výchozí instalaci Více informací
 • Mnoho oprav chyb

Unity & Compiz

 • Vyplešená integrace spouštěče
 • Podpora pro formátování odpojitelných zařízení ze seznamu
 • Vylepšená podpora apliakcí bez okenního rámu
 • Vylepšení v přepínači aplikací
 • Rozložení aplikací po celé ploše pomocí Super+Ctrl+W
 • Volba Vždy zobrazit menu
 • Nové posuvníky
 • Lepší přizpůsobení Dashe
 • Podpora změny velikosti kurzoru
 • Zobrazení aplikace jako spuštěné i pokud je spuštěna jinde
 • Spouštěč je možné přesunout na spodní okraj obrazovky

LibreOffice

LibreOffice 5.1 přináší mnoho vylepšení zkrz celý balík. Pro více informací viz poznámky k vydání. Video představující některé novinky je na YouTube.

Ubuntu Server

Poznámky k vydání Ubuntu server jsme nepřekládali kvůli odborným termínům. Vše můžete nalézt zde: https://wiki.ubuntu.com/XenialXerus/ReleaseNotes#Ubuntu_Server

= Známé problémy =

Jak lze očekávat s každým vydáním, najdou se některé známé problémy. O těchto se ví:

Boot a instalace

Chyby při mountování SWAPu při instalaci

Pokud při instalaci vytváříte SWAP, můžete se setkat s chybou „Creation of swap space in Partition #n …. failed.“. Prosím podívejte se na: bug pro více informací. Chybu můžete obejít odstraněním všech existujících SWAP oddílů před vytvářením nového.

Instalace XENu v UEFI

Nyní je nomožné nabootovat Xen z grubu v UEFI režimu. Balík ovšem toto nedokáže detekovat a nastaví výchozí boot do xenu. Proto na každém stroji s UEFI NEinstalujte Xen hypervisor. Více v bug reportu.

Upgrade

Uživatelé s vlastní MySQL konfigurací se mohou stát obětí chyby správce balíků kvůli změněným direktivám. Je potřeba to opravit ručně na každém serveru.

IBM z/Systems a LinuxONE

Plně automatická instalace

Plně automatická instalace v současné době není možná pokud jsou k dipozici pouze DASD jednotky. je možné použít zfcp instalaci. Viz: bug a bug.

zfcpdump není dostupný

zfcpdump kernel ještě není dostupný, bude k dispozici až později. Prosím podívejte se na bug.

Parametry při instalaci nejsou použity v instalovaném systému

Pokud je instalace provedena se specifickými volbami kernelu (například cio_ignore), tyto se nepropíší do nainstalovaného systému. Upravte `/etc/zipl.conf` a spustte `sudo zipl` pro aktualizaci IPL. Viz: bug.

Podpora PCI

Linux kernel potřebuje aktualizaci pro kompletní podporu PCI. Více informací v bugu.

Desktop

Unity 7

Ubuntu Software

Server

Podpora HTTP/2 v Apache httpd

Podpora HTTP/2 je považováana za experimentální HTTP/2 tedy není dostupné v Apache httpd.

Je možné, že bude podpora zavedena během aktualizací Ubuntu 6.04 LTS.

Grafika a obrazovky

fglrx

Ovladač fglrx není v 16.04 doporučovaný, je vhodné přejít na jeho open source alternativy (radeon and amdgpu).

Pokud aktualizujete na Ubuntu 16.04 z předchozího vydání, fglrx bude odstraněn.

Více informací zde: https://tjaalton.wordpress.com/2016/03/11/no-catalystfglrx-video-driver-in-ubuntu-16-04/

= Oficiální odnože =

Poznámky k vydání pro jednotlivé odnože: * Lubuntu https://wiki.ubuntu.com/XenialXerus/ReleaseNotes/Lubuntu * Ubuntu GNOME https://wiki.ubuntu.com/XenialXerus/ReleaseNotes/UbuntuGNOME * Ubuntu Kylin https://wiki.ubuntu.com/XenialXerus/ReleaseNotes/UbuntuKylin * Ubuntu Kylin 中文 https://wiki.ubuntu.com/XenialXerus/ReleaseNotes/UbuntuKylinChinese * Ubuntu Studio https://wiki.ubuntu.com/XenialXerus/ReleaseNotes/UbuntuStudio

= Více informací =

Hlášení chyb

Komentáře, hlášení chyb, opravy a návrhy nám pomohou zlepšit kvalitu budoucích vydání. Podívejte se na nástroje.

Pokud chcete pomoci s nějakým bugem, Bug Squad vítá nováčky.

Zapojení se do Ubuntu

Pokud se chcete zapojit do vývoje, podívejte se na http://www.ubuntu.com/community/get-involved

Více o Ubuntu

Více o Ubuntu nalzenete na stránkách Ubuntu a Ubuntu wiki.

Pokud máte zájem o informace o vývoji, přihlašte se na mailing list:

http://lists.ubuntu.com/mailman/listinfo/ubuntu-devel-announce

 • Poslední úprava: 2019/02/25 18:21
 • (upraveno mimo DokuWiki)