programování:lispworks

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

programování:lispworks [2019/02/25 18:21] (aktuální)
Řádek 1: Řádek 1:
 +====== Lispworks ======
  
 +{{.:​lw_icon.gif}} **Lispworks** je vývojové prostředí pro programovací jazyk [[http://​en.wikipedia.org/​wiki/​Common_Lisp|Common Lisp]].
 +
 +{{ .:​lisp.png?​500 }}
 +
 +====== Instalace ======
 +Pro spuštění programu Lispworks musíte mít [[:​Nainstalujte|nainstalovány]] knihovny a balíky [[apt://​libmotif3|libmotif3]],​ [[apt://​motif-clients|motif-clients]] a [[apt://​libXpm4|libXpm4]].
 +
 +Otevřete si [[http://​www.lispworks.com/​downloads/​index.html|domovskou stránku a sekci download]], kde vyplňte požadované informace, stačí zde vyplnit jméno, email a operační systém, pro který chcete Lispworks stáhnout.
 +Poté vám naběhne stránka, kde si stáhněte **Lispworks license script**, **software TAR file**, **documentation TAR file** a ** installation script ** a vše si uložte do jednoho adresáře, třeba na plochu.
 +
 +Otevřete si [[:​Terminál]] a nejdříve nastavte si [[:​Spustitelný příznak]] u obou skriptů, které jste stáhly.
 +<​code>​
 +cd Plocha/
 +chmod +x lwlper-license.sh
 +chmod +x lwlper-install.sh
 +</​code>​
 +
 +Spustíme skript s licencí a celý ho projedeme, nakonec potvrdíme **yes**.
 +
 +<​code>​
 +sudo ./​lwlper-license.sh
 +</​code>​
 +
 +V instalačním skriptu si můžeme nastavit cestu, kam se nám Lispworks nainstaluje,​ buď otevřeme v editoru a změníme cestu u proměnné PREFIX nebo můžete příkazem
 +<​code>​
 +sed -i '​s@^\(PREFIX=\).*@\1vase_cesta@'​ lwlper-install.sh
 +</​code>​
 +
 +kde vase_cesta nahradíte cestou, kam chcete Lispworks nainstalovat,​ např toto nastaví cestu na %%/​usr/​local/​LispWorksPersonal/​%%
 +
 +<​code>​
 +sed -i '​s@^\(PREFIX=\).*@\1/​usr/​local/​LispWorksPersonal@'​ lwlper-install.sh
 +</​code>​
 +
 +nakonec spustíte instalační skript a počkáte než se Lispworks nainstaluje
 +
 +<​code>​
 +sudo ./​lwlper-install.sh
 +</​code>​
 +
 +A konečně by jste měli mít nainstalovaný Lispworks.
 +
 +====== Spuštění ======
 +Vytvořte si symbolický odkaz do /usr/bin, pozor na cestu k Lispworks, pokud jste si jej nainstalovali jinam, tak musíte změnit i cestu.
 +
 +<​code>​
 +sudo ln -s /​usr/​local/​LispWorksPersonal/​lispworks-personal-5-1-1-x86-linux /​usr/​bin/​lispworks
 +</​code>​
 +
 +Poté můžete spouštet Lispworks příkazem %%lispworks%%.
 +
 +====== Odstranění ======
 +
 +Mělo by stačit smazat adresář, kam jste Lispworks nainstalovali a smazat nastavení z domovského adresáře %%~/​.lispworks-config%%
 +
 +====== Odkazy ======
 +  * [[http://​www.lispworks.com/​|Domovská stránka programu]] {{:en.png}}
  • Poslední úprava: 2019/02/25 18:21
  • (upraveno mimo DokuWiki)