programy:grafika:gimp

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
Následující verze
Předchozí verze
programy:grafika:gimp [2013/09/11 21:11]
Tadeáš Pařík
programy:grafika:gimp [2020/08/01 17:38]
Tomáš Marný Aktualizace odkazů
Řádek 1: Řádek 1:
 +{{.:gimp-icon.png}} **Gimp** je nejlepší rastrový grafický nástroj pro Ubuntu. S jeho pomocí můžete upravovat fotografie, vytvářet pozvánky nebo tvořit celé webové prezentace.
  
 +//Gimp se často srovnává s Adobe Photoshopem, což je ovšem trochu nešťastné, neboť Photoshop je drahé profesionální řešení s funkcemi, které běžný uživatel nikdy nepoužije, Gimp je naproti tomu jednoduchý "střízlík", určený spíše pro domácí a poloprofesionální sféru.//
 +
 +{{ .:gimp_general.png?550 }}
 +
 +====== Instalace ======
 +
 +{{:apt.png}} [[:Nainstalujte]] balík [[apt://gimp|gimp]].
 +
 +====== Spuštění ======
 +
 +{{:navigate.png}} Gimp naleznete v nabídce **Dash → Editor obrázků GIMP**, případně jej spustíte příkazem ''gimp''.
 +
 +====== Práce v Gimpu ======
 +
 +Prostředí Gimpu tvoří obrázek, na kterém pracujete a dialogové okna s nástroji (//Windows → Dockable Dialogs//). Tyto nástroje můžete seskupovat do doků a mít je v jednom doku pod sebou, nebo "za sebou" a přepínat mezi nimi pomocí karet. Nejdůležitějším dialogem jsou **nástroje**, **volby nástrojů** a **vrstvy**. V dialogu nástrojů si volíte jednotlivé nástroje (např pro ořezání obrázku), ve volbách nástrojů si zvolené nástroje nastavujete a ve vrstvách pracujete s vrstvami budoucího obrázku (to se používá třeba při návrhu grafiky, kde je každá vrstva nějaký objekt obrázku s kterým můžete nezávisle na zbytku obrázku pracovat).
 +
 +{{ .:gimp-vrstvy.jpg?550 }}
 +
 +**Jak pracovat s Gimpem?**
 +
 +S Gimpem se, jako s každým jiným programem, naučíte nejlépe tak, že ho budete používat. Do začátku ale snad pomůže pár tipů.
 +
 +  * Změna velikosti rozlišení (např. pro odeslání fotografie e-mailem) se provádí přes menu //obrázek → škálování obrázku// (nezaměňte s nástrojem //velikost plátna//, ten obrázek ořeže, nebo přidá prázdného místa na okrajích).
 +
 +{{ .:gimp_change.png?550 }}
 +
 +  * Pokud chcete obrázek uložit v nejlepší možné kvalitě a na velikosti až tak moc nezáleží, používejte formát (příponu) **PNG**. Při ukládání v horší kvalitě s malou velikostí použijte **JPG**.
 +  * Klávesou <key>C</key> a kolečkem myši lehce přiblížíte nebo oddálíte obrázek.
 +  * Při kreslení obrazců a čar používejte výběr (který pak vyplníte barvou), nebo nástroj cesty, kde si požadovaný objekt nakreslíte pomocí vektorové cesty (má vlastní dialogové okno s vrstvami), a tu potom vykreslíte, nebo převedete na výběr a vyplníte barvou nebo barevným přechodem.
 +  * Při práci s vrstvami používejte klávesu <key>C</key> (a nástroj přesunu) pro přesun aktuální vrstvy.
 +  * Kombinace kláves  <key>C-c</key> a <key>C-v</key> vložíte novou plovoucí vrstvu aktuálního výběru (dobré pro duplikaci objektů).
 +  * V poslední verzi (2.8) je již přítomen tzv. jednookenní režim. Aktivujete ho přes nabídku //Okna → Režim s jedním oknem//.
 +
 +====== Instalace pluginů z Photoshopu ======
 +
 +Jako první krok je potřeba stáhnout např. tento plugin ze [[http://www.optikvervelabs.com|stránek]] výrobce. Exe soubor je pro nás nepotřebný, postačí klasický ZIP archiv. Vytvoříme novou složku nejlépe v domovském adresáři (např. %%/home/vas_nick/plugin%%) a sem rozbalíme obsah archivu.
 +
 +Druhým krokem bude instalace speciálního konvertoru pro Gimp s názvem **PSPI**. Tento soubor musíme také stáhnout jako archiv a to [[http://www.gimp.org/~tml/gimp/win32/gimp-pspi-1.0.5.ubuntu.i386.tar.gz|odsud]]. Po stažení si tento archiv otevřete a obsažené souboru %%pspi a pspi.exe.so%% nakopírujte v domovském adresáři do složky %%plug-ins%% v adresáři Gimpu. Typicky %%~/.gimp-2.x/plug-ins%%.
 +
 +Spuštění:
 +Nyní spusťte Gimp, v paletce //Rozšířené// vám přibyla položka **//Photoshop plugins Settings//**, když na ní kliknete, otevře se dialogové okno, ve kterém vyberete složku s pluginy. **Vybíráte pouze složku, ne samotné pluginy!!!** Výběr potvrdíte OK a restartujte Gimp. Pluginy, které máte nainstalované ve vybrané složce se vám ukáží po otevření fotografie v záložce Filtry.
 +
 +{{:info.png}} Pro pohodlnější práci stiskem klávesy //Tab// lze skrýt karty s nástroji a okno obrázku pak přepnout do celoobrazovkového režimu. Potřebujete-li jakoukoli funkci, nástroj či panel, stačí kliknout //pravým tlačítkem myši// a vybrat požadované z nabídky jež se otevře v místě kurzoru.
 +
 +{{.tip.png}} Verze Gimp 2.8 již nechce spolupracovat s verzí Ubuntu 11.04; nicméně verze portable Gimp 2.8 pro Windows lze úspěšně spustit pod Wine.
 +
 +====== Instalace hromadného filtru G'MIC ======
 +
 +G'MIC je sada více než 250 filtrů, přehledně seřazená v nabídkovém panelu, s aktivním náhledovým okénkem a mnoha možnostmi nastavení.
 +
 +{{ .:gmic.jpg?550 }}
 +
 +Instalace z terminálu:
 +<code>
 +sudo add-apt-repository ppa:ferramroberto/gimp
 +sudo apt-get update
 +sudo apt-get install gmic gimp-gmic
 +</code>Případně možno získat na stránce projektu
 +
 +  * [[http://sourceforge.net/projects/gmic/files/]]
 +
 +====== Odkazy ======
 +  * [[https://www.gimp.org|Domovská stránka programu]]
 +  * [[https://cs.wikipedia.org/wiki/GIMP|GIMP na Wikipedii]]
 +  * [[https://www.root.cz/knihy/gimp-uzivatelska-prirucka-1/|GIMP: Uživatelská příručka]]
 +  * [[https://www.linuxexpres.cz/praxe/gimptorialy-jednoduche-navody-pro-gimp|Tutoriály na LinuxEXPRES.cz]]
  • Poslední úprava: 2020/08/01 17:38
  • autor: Tomáš Marný