programy:grafika:gimp

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
Následující verze
Předchozí verze
programy:grafika:gimp [2013/09/11 21:10]
Tadeáš Pařík
programy:grafika:gimp [2019/02/25 18:21] (aktuální)
Řádek 1: Řádek 1:
 +{{.:​gimp-icon.png}} **Gimp** je nejlepší rastrový grafický nástroj pro Ubuntu. S jeho pomocí můžete upravovat fotografie, vytvářet pozvánky nebo tvořit celé webové prezentace.
  
 +//Gimp se často srovnává s Adobe Photoshopem,​ což je ovšem trochu nešťastné,​ neboť Photoshop je drahé profesionální řešení s funkcemi, které běžný uživatel nikdy nepoužije, Gimp je naproti tomu jednoduchý "​střízlík",​ určený spíše pro domácí a poloprofesionální sféru.//
 +
 +{{ .:​gimp_general.png?​550 }}
 +
 +====== Instalace ======
 +
 +{{:​apt.png}} [[:​Nainstalujte]] balík [[apt://​gimp|gimp]].
 +
 +====== Spuštění ======
 +
 +{{:​navigate.png}} Gimp naleznete v nabídce **Dash → Editor obrázků GIMP**, případně jej spustíte příkazem ''​gimp''​.
 +
 +====== Práce v Gimpu ======
 +
 +Prostředí Gimpu tvoří obrázek, na kterém pracujete a dialogové okna s nástroji (//Windows → Dockable Dialogs//). Tyto nástroje můžete seskupovat do doků a mít je v jednom doku pod sebou, nebo "za sebou" a přepínat mezi nimi pomocí karet. Nejdůležitějším dialogem jsou **nástroje**,​ **volby nástrojů** a **vrstvy**. V dialogu nástrojů si volíte jednotlivé nástroje (např pro ořezání obrázku), ve volbách nástrojů si zvolené nástroje nastavujete a ve vrstvách pracujete s vrstvami budoucího obrázku (to se používá třeba při návrhu grafiky, kde je každá vrstva nějaký objekt obrázku s kterým můžete nezávisle na zbytku obrázku pracovat).
 +
 +{{ .:​gimp-vrstvy.jpg?​550 }}
 +
 +**Jak pracovat s Gimpem?**
 +
 +S Gimpem se, jako s každým jiným programem, naučíte nejlépe tak, že ho budete používat. Do začátku ale snad pomůže pár tipů.
 +
 +  * Změna velikosti rozlišení (např. pro odeslání fotografie e-mailem) se provádí přes menu //obrázek → škálování obrázku// (nezaměňte s nástrojem //velikost plátna//, ten obrázek ořeže, nebo přidá prázdného místa na okrajích).
 +
 +{{ .:​gimp_change.png?​550 }}
 +
 +  * Pokud chcete obrázek uložit v nejlepší možné kvalitě a na velikosti až tak moc nezáleží,​ používejte formát (příponu) **PNG**. Při ukládání v horší kvalitě s malou velikostí použijte **JPG**.
 +  * Klávesou <​key>​C</​key>​ a kolečkem myši lehce přiblížíte nebo oddálíte obrázek.
 +  * Při kreslení obrazců a čar používejte výběr (který pak vyplníte barvou), nebo nástroj cesty, kde si požadovaný objekt nakreslíte pomocí vektorové cesty (má vlastní dialogové okno s vrstvami), a tu potom vykreslíte,​ nebo převedete na výběr a vyplníte barvou nebo barevným přechodem.
 +  * Při práci s vrstvami používejte klávesu <​key>​C</​key>​ (a nástroj přesunu) pro přesun aktuální vrstvy.
 +  * Kombinace kláves ​ <​key>​C-c</​key>​ a <​key>​C-v</​key>​ vložíte novou plovoucí vrstvu aktuálního výběru (dobré pro duplikaci objektů).
 +  * V poslední verzi (2.8) je již přítomen tzv. jednookenní režim. Aktivujete ho přes nabídku //Okna → Režim s jedním oknem//.
 +
 +====== Instalace pluginů z Photoshopu ======
 +
 +Jako první krok je potřeba stáhnout např. tento plugin ze [[http://​www.optikvervelabs.com|stránek]] výrobce. Exe soubor je pro nás nepotřebný,​ postačí klasický ZIP archiv. Vytvoříme novou složku nejlépe v domovském adresáři (např. %%/​home/​vas_nick/​plugin%%) a sem rozbalíme obsah archivu.
 +
 +Druhým krokem bude instalace speciálního konvertoru pro Gimp s názvem **PSPI**. Tento soubor musíme také stáhnout jako archiv a to [[http://​www.gimp.org/​~tml/​gimp/​win32/​gimp-pspi-1.0.5.ubuntu.i386.tar.gz|odsud]]. Po stažení si tento archiv otevřete a obsažené souboru %%pspi a pspi.exe.so%% nakopírujte v domovském adresáři do složky %%plug-ins%% v adresáři Gimpu. Typicky %%~/​.gimp-2.x/​plug-ins%%.
 +
 +Spuštění:​
 +Nyní spusťte Gimp, v paletce //​Rozšířené//​ vám přibyla položka **//​Photoshop plugins Settings//​**,​ když na ní kliknete, otevře se dialogové okno, ve kterém vyberete složku s pluginy. **Vybíráte pouze složku, ne samotné pluginy!!!** Výběr potvrdíte OK a restartujte Gimp. Pluginy, které máte nainstalované ve vybrané složce se vám ukáží po otevření fotografie v záložce Filtry.
 +
 +{{:​info.png}} Pro pohodlnější práci stiskem klávesy //Tab// lze skrýt karty s nástroji a okno obrázku pak přepnout do celoobrazovkového režimu. Potřebujete-li jakoukoli funkci, nástroj či panel, stačí kliknout //pravým tlačítkem myši// a vybrat požadované z nabídky jež se otevře v místě kurzoru.
 +
 +{{.tip.png}} Verze Gimp 2.8 již nechce spolupracovat s verzí Ubuntu 11.04; nicméně verze portable Gimp 2.8 pro Windows lze úspěšně spustit pod Wine.
 +
 +====== Instalace hromadného filtru G'MIC ======
 +
 +G'MIC je sada více než 250 filtrů, přehledně seřazená v nabídkovém panelu, s aktivním náhledovým okénkem a mnoha možnostmi nastavení.
 +
 +{{ .:​gmic.jpg?​550 }}
 +
 +Instalace z terminálu:
 +<​code>​
 +sudo add-apt-repository ppa:​ferramroberto/​gimp
 +sudo apt-get update
 +sudo apt-get install gmic gimp-gmic
 +</​code>​Případně možno získat na stránce projektu
 +
 +  * [[http://​sourceforge.net/​projects/​gmic/​files/​]]
 +
 +====== Odkazy ======
 +  * [[http://​www.gimp.org|Domovská stránka programu]]
 +  * [[http://​cs.wikipedia.org/​wiki/​Gimp|GIMP na Wikipedii]]
 +  * [[http://​www.root.cz/​knihy/​gimp-uzivatelska-prirucka/​|GIMP:​ Uživatelská příručka]]
 +  * [[http://​www.linuxsoft.cz/​gimp/​|Články na Linuxsoft.cz]]
 +  * [[http://​www.linuxexpres.cz/​praxe/​gimptorialy-jednoduche-navody-pro-gimp|Tutoriály na LinuxEXPRES.cz]]
 +  * [[http://​www.gimp.cz|GIMP.cz]]
  • Poslední úprava: 2019/02/25 18:21
  • (upraveno mimo DokuWiki)