programy:grafika:inkscape

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

programy:grafika:inkscape [2019/02/25 18:21] (aktuální)
Řádek 1: Řádek 1:
 +====== Inkscape ======
  
 +{{.:inkscape-logo.png}} **Inkscape** je vektorový editor s příjemným poměrem výkon/uživatelská náročnost. Navíc je z velké většiny přeložen do češtiny, takže je pro tuzemské uživatele ještě přátelštější.
 +
 +{{ .:inkscape_screen.png?450 }}
 +
 +====== Instalace ======
 +
 +{{:apt.png}} [[:Nainstalujte]] balík [[apt://inkscape|inkscape]].
 +
 +
 +{{:tip.png}} Vývojovou verzi můžete stáhnout na [[http://www.inkscape.org/download/?lang=cs|oficiální stránce (česky)]], pro instalaci využívá systému [[:autopackage]].
 +
 +
 +====== Spuštění ======
 +
 +{{:navigate.png}} Inkscape můžete spustit z nabídky **Aplikace → Grafika → Vektorový grafický editor Inkscape**, případně [[:Terminál|příkazem]] ''inkscape''.
 +
 +====== Použití ======
 +
 +{{:info.png}} Obecně platí, že levou lištou vytváříte nové prvky a měníte funkci kursoru a horní lišty slouží k editaci existujících prvků.
 +
 +===== Jednoduché kreslení =====
 +{{:art.png}} Pomocí Inkscape se dá vytvářet i poměrně složitá grafika, nicméně základem je vždy pár základních funkcí. Základní funkcí kurzoru je prvním kliknutím vybrání objektu a možnost měnit velikost, druhým klikem možnost otáčet (pomocí šipek v rozích) a klopit (pomocí šipek na stranách) a dvojklikem přechod k úpravě objektu.
 +
 +==== Křivky ====
 +Na kreslení křivek jsou vhodné tři základní kreslící nástroje:
 +  * {{.:ink_ruka.png}} kreslení **podle ruky** - váš tah se převede na posloupnost bodů spojených čárou
 +  * {{.:ink_bezier.png}} kresba **Bézierových křivek** - určíte krajní body a směr, kam má křivka z těchto bodu mířit. Na Bézierovy křivky jsou převáděny všechny ostatní kreslící nástroje. Tažením ovládáte směr, kliknutím vytvoříte nový záchytný bod. Křivku ukončíte dvojklikem nebo jejím uzavřením (klikem na její začátek).
 +  * {{.:ink_kaligraf.png}} **kaligrafická kresba** - kresba podle ruky, která napodobuje kresbu kaligrafickým štětcem - vytváří tedy v jednom směru širokou stopu a v druhém tenkou
 +
 +Poté, co si vytvoříte svou první čáru, můžete ji snadno upravit pomocí nástroje na **úpravu křivek** {{.:ink_krivky.png}}, při jeho aktivaci se v horní liště objeví nabídka na úpravu ostrosti vrcholu, přidání a odebírání vrcholů atd.
 +
 +{{:info.png}} Volbou {{.:ink_vlna.png}} můžete "prohnout" objekty vyskytující se v kruhu.
 +
 +{{:info.png}} Pokud si nakreslíte předdefinovaný objekt (čtverec, kruh...) a poté Vám nejde pomocí bodového nástroje {{.:ink_krivky.png}} pohnout s nějakým bodem objektu, aplikujte na objekt funkci ** Křivka → Objekt na křivku** (<key>S-C-c</key>).
 +
 +==== Výplně ====
 +Výplně můžete vytvářet třemi způsoby:
 +  * pravým kliknutím na objekt a volbou **Výplň a čáry** - vpravo se objeví panel, na kterém můžete upravovat přesně inzerované věci. Pod přepínací oblastí výplň/vykreslení čáry/styl čáry je navíc volba **Blur**, tedy rozmazání (resp.rozostření) celého objektu, a **Opacity**, tedy průhlednost (přesněji neprůhlednost).
 +  * {{.:ink_prechod.png}} nástroj na **tvorbu přechodů** - vyberete si objekt, označíte ho a následně po zvolení nástroje pro tvorbu přechodů zvolíte v horní liště podrobnosti a pak protáhlým kliknutím vytvoříte barevný přechod ve vybraném objektu (přičemž to kliknutí vůbec nemusí být uvnitř objektu). Podle typu výplně tak vytvoříte dva nebo tři body - začátek s počáteční barvou a konec (u kruhového přechodu dva konce umožňující eliptický tvar) s koncovou barvou. Měnit barvy v přechodu můžete na spodní barevné liště prvým klikem, **Set fill** určuje koncovou barvu, **Set stroke** určuje výchozí barvu. Po zvolení můžete každou z barev upravit v nabídce **Výplň a čáry** na listu **Výplň** včetně jejich průhlednosti.
 +  * {{.:ink_plechovka.png}} **plechovka** najde prostor, který je přibližně stejně barevný a na jeho území vytvoří nový objekt s vlastní výplní.
 +
 +{{:info.png}} Zajímavé barevné funkce jsou v nabídce **Efekty → Barva**. Kupříkladu **replace color** umožní provést hromadnou změnu jedné barvy na druhou, funkce **šedá škála** převede barvy vybraných objektů do odstínů černé barvy - což jistě ocení lidé pohybující se v prostředí DTP.
 +
 +==== Texty ====
 +Text se vkládá pomocí této ikony {{.:ink_psani.png}}, dále můžete pomocí úpravy křivek upravovat jednotlivá písmena (můžete tak udělat třeba T roztažené nad celé slovo atd.), jinak je text objekt jako jakýkoli jiný - můžete na něj tedy aplikovat i barevný přechod.
 +
 +Pokud vám pro tvarování textu nestačí otáčení a klopení, můžete ho **umístit na křivku**. Stačí vybrat současně text a nějakou křivku a zvolit **Text → Umístit na křivku**, pokud se nic nestane může to být tím, že jste text už roztáhli, klopili nebo otáčeli, případně tím, že objekt není považován za křivku - to ale můžete při jeho vybrání napravit **Křivka → Objekt na křivku**.
 +
 +==== Připravené objekty ====
 +Inkscape umí vytvářet **čtverce**, **kruhy**, **hvězdy a mnohoúhelníky**, **spirály** a **3D krabice**. Jejich ikony jsou natolik názorné, že snad není nutné je sem vkládat.
 +
 +==== Seskupení objektů ====
 +Inkscape umí vytvářet z minimálně dvou či více samostatných objektů takzvané **skupiny** (<key>C-g</key> od slova Group). Seskupené objekty lze hromadně upravovat - měnit jejich velikost, otáčet, přebarvovat a jiné. Při vytváření složitějších kreseb je seskupování jednou z možností jak si udržet přehled o vzájemně souvisejících objektech. Seskupení lze kdykoli opět zrušit a pracovat s jednotlivými objekty (<key>S-C-g</key>).
 +
 +==== Kombinace objektů ====
 +Kromě seskupení umí Inkscape objekty i kombinovat, což není totéž jako seskupit. Výsledkem funkce **kombinace** je "svaření" označených objektů dohromady. Vlastnosti nového kombinovaného objektu se sloučí - bude mít jednotnou výplň i obrys. Zato se s pomocí **kombinace** dají provádět s objekty (pakliže se aspoň částečně překrývají) různé Booleovské funkce.
 +
 +<WRAP centeralign>
 +<WRAP left 400px>
 +**Zdrojové objekty** \\
 +{{.:ink_no_komb.png}}
 +</WRAP>
 +
 +<WRAP myright 400px>
 +**Kombinace vyloučením (XOR)** \\
 +{{.:ink_ye_komb.png}}
 +</WRAP>
 +</WRAP>
 +
 +==== Vrstvy ====
 +Inkscape umí pracovat s **vrstvami**. Takzvanou vrstvu si lze představit jako průhledné sklo, na němž vytváříme kresby. Každý kdo začne v Inkscape kreslit, kreslí (aniž to ví či musí vědět) do první předdefinované vrstvy. K čemu to je? řeknete si možná. Vždyť objekty samotné lze řadit dopředu či dozadu dle potřeby. To je pravda, ale představme si tvorbu složitější kresby, kupříkladu mapy. Musí obsahovat vrstevnice, lesy, vodní toky, silnice, nápisy... Pokud budete tohle vše kreslit do jedné vrstvy, rychle se ztratíte v džungli objektů. Řešením je vytvořit si vrstvu pro topografii, hydrografii, demografii... a ty si dle potřeby zapínat či vypínat aby práce byla jasná a přehledná. A pokud Vás spolupracovník poprosí abyste mu poskytl obrysy urbanistiky, nemusíte pracně naklikávat jednu křivku domu po druhé, ale zapnete vrstvu s objekty zástavby, stisknete <key>C-a</key> (vybrat vše) a už můžete exportovat do souboru.
 +Zajímavou a občas velmi užitečnou vlastností je možnost zvolit průhlednost a způsob vykreslování každé vrstvy.
 +Je ale pravdou, že kupříkladu pro tvorbu běžného loga se o vrstvy nemusíte vůbec zajímat...
 +
 +===== Import, export =====
 +Protože ne všechno se dá vytvořit vektorovou grafikou a naopak ne všechno se v ní dá prezentovat, jistě oceníte i funkci importu bitmapy (nebo už vytvořeného SVG, případně objektu z Open Clipart Library) či exportu do formátu .png nebo .pdf. Export do **.png** probíhá přes jednoduché dialogové okno s nastavením vlastností po kliknutí na ikonu exportu {{.:ink_exp.png}}
 +
 +{{ .:ink_export.png }}
 +
 +Do **.pdf** můžete soubor normálně **uložit** (respektive **uložit jako**), stačí při ukládání zvolit pdf jako formát.
 +
 +{{:important.png}} Pokud chcete umístit na web nějakou svg grafiku, doporučuje se ji stejným postupem jako ukládání do pdf uložit jako **Plain SVG**, kvůli podpoře v prohlížečích.
 +
 +{{:important.png}} Pokud přenášíte své soubory na jiný počítač, bývá vhodné před exportem **převést všechny texty na křivky**. Nikde nemáte zaručeno, že na druhém počítači budou ty samé fonty pro jaké máte odladěný svůj dokument.
 +
 +{{:attachment.png}} Když přenesete vámi vytvořený svg soubor na jiný počítač, může se stát, že se místo importovaných bitmapových obrázků zobrazí pouze nápis "Linked image not found". Je to způsobeno tím, že se uložila jen svg data a ne vložené obrázky. Ty se ovšem dají přiložit jednoduše pomocí **Efekty → Obrázek → Přiložit všechny obrázky...**
 +
 +
 +===== Nastavení dokumentu =====
 +{{.:ink_vlastnosti.png}} touto ikonou na horní liště, případně **Soubor → Vlastnosti dokumentu** nebo klávesovou zkratkou **Ctrl+Shift+D** vyvoláte okno změn vlastností dokumentu, tedy především **šířku a výšku** "papíru", na dalších listech pak nastavení pro náročnější uživatele. Mimo jiné můžete zvolit tendenci k přichycování a podobně, bohužel tato část není přeložena do češtiny, takže jen krátce: **Guides** jsou vodítka - čáry, podél nichž se dá snadněji kreslit či srovnávat objekty. **Grids** jsou mřížky usnadňující kresby do pravoúhlého (rectangular) či lichoběžníkového (axonometric) systému. **Snap** jsou volby pro zachytávání objektů na jiné objekty, vodítka nebo mřížku. Nabídka **Snap points** obsahuje další dvě speciální možnosti které se využijí jen opravdu zřídka - přichytávání na průsečíky anebo na rotační centrum objektu.
 +
 +{{:info.png}} Pro zajímavost: **Inkscape** umí dokonce nakreslit vodítka podle vybraného objektu: **Objekt → Object to Guides** .
 +
 +===== Klony útočí =====
 +Kromě běžného **duplikování** {{.:ink_duplikat.png}} objektů umí Inkscape **vytvářet i klony** {{.:ink_klon.png}} - rozdíl mezi duplikátem a klonem je ten, že klon je pevně spjat se svým originálem. To znamená, že když otočíte originálem, otočí se i všechny jeho klony a až na přesouvání se budou všechny úpravy na originálu aplikovat i na klony. Toto **spojení zrušíte** pomocí {{.:ink_odklon.png}}.
 +
 +Klonování najdete i v menu **Úpravy → Klonovat**, kde je i možnost **Dláždit pomocí klonů**, tou se vytvoří plocha na které se opakují klony originálu.
 +
 +===== Inkscape kreslí sám =====
 +Ne sice doslova, ale podle předlohy. **Inkscape** disponuje relativně mocným trasovacím nástrojem - myšleno tím schopností nakreslit vektorovou kopii bitmapového obrázku. Funkce se nachází v **Křivka → Trasovat bitmapu**. Nastavení parametrů se pochopitelně bude lišit podle druhu obrázku i podle toho jak má vypadat výsledek. Ale pár experimentů dá každému povědomí co který parametr ovlivňuje. Jak takové "překreslení" může vypadat:
 +
 +<WRAP centeralign>
 +<WRAP left 400px>
 +**Originál** \\
 +{{.:ink_tr_orig.png}}
 +</WRAP>
 +
 +<WRAP myright 400px>
 +**Trasovaná kresba** \\
 +{{.:ink_tr_trac2.png}}
 +</WRAP>
 +</WRAP>
 +
 +//Originální obrázek vypůjčen z [[http://awesomewallpapers.wordpress.com/2009/05/14/ubuntu-wallpapers-set-1|Awesome Wallpapers]]//
 +
 +===== Čárové kódy =====
 +Tvorba tzv. **barcode** je další funkcí **Inkscape**. Nabídku pro tvorbu čárových grafů najdete **Efekty → Vykreslit → Barcode**.
 +
 +{{:info.png}} Užitečné je v případě tvorby čárových kódů vědět, že existuje jistá minimální velikost kterou musí graf mít aby byla zaručena jeho strojová čitelnost (cca 35x25 mm).
 +
 +===== Import / Editace PDF =====
 +**Inkscape** umí importovat PDF: **Soubor → Import** - zobrazí se okno, kde si zvolíte další kritéria importu (načítá se vždy jen jedna strana). Program dodržuje kerning (mezery mezi písmeny) původního dokumentu, a při pokusu o úpravu textu se znaky přepisují přes sebe - je to vlastnost programu, který se tak snaží o zachování původního rozložení PDF. U některých souborů bude též nutno vložit další krok před editací textu: zrušit seskupení a zpřístupnit si tím samotný text.
 +
 +{{:info.png}} Přímá úprava textu je možná po zrušení kerningu: hlavní menu → **Text → Odstranit manuální kerning**. Toto se musí opakovat u každého textového pole zvlášť, ale vyplatí se to.
 +
 +====== Odstranění ======
 +{{:apt.png}} [[:Odstraňte]] balík ''inkscape''.
 +
 +====== Odkazy ======
 +  * [[http://www.inkscape.org/|Domovská stránka programu]] {{:cz.png}}, mimo jiné na ní najdete i [[http://www.inkscape.org/doc/index.php?lang=cs|Dokumentaci]], která je částečně přeložena do slovenštiny.
 +  * [[http://cs.wikipedia.org/wiki/Inkscape|Inkscape na Wikipedii]]
 +  * [[http://cs.wikipedia.org/wiki/Vektorov%C3%A1_grafika|Vektorová grafika na Wikipedii]]
 +  * [[http://interval.cz/clanky/pruvodce-svg-inkscape-a-sketsa-svg-editory-pro-kazdeho/|Návod na intervalu]] pro starší verzi.
 +  * [[http://inkscapetutorials.wordpress.com/|Zajímavé návody]], jak udělat v Inkscapu téměř cokoli. Bohužel (ale pochopitelně) anglicky.
 +  * [[http://zamilec.webpark.cz/tutorials-inkscape.p13.html|Různé návody]], jak udělat v Inkscapu různé věci - v češtině.
  • Poslední úprava: 2019/02/25 18:21
  • (upraveno mimo DokuWiki)