programy:internet:blog_editory:drivel

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

programy:internet:blog_editory:drivel [2019/02/25 18:21] (aktuální)
Řádek 1: Řádek 1:
 +====== Drivel ======
  
 +{{.:​drivel-icon.png}} Drivel je jednoduchý program pro editaci vašich blogů na několika blogovacích systémech. Drivel vám umožní vkládání,​ editaci a mazání příspěvků na vašem blogu. Drivel umožňuje přihlášení k více blogům najednou.
 +
 +  * Advogato
 +  * Atom/​Blogger 2.0
 +  * Blogger 1.0
 +  * Livejournal
 +  * Movable Type
 +
 +{{.:​DrivelUvod.png?​200}} {{.:​Drivel.png?​450}}
 +
 +====== Instalace ======
 +
 +{{:​apt.png}} [[:​Nainstalujte]] balík [[apt://​drivel|drivel]].
 +
 +====== Spuštění ======
 +{{:​navigate.png}} Spusťte **Aplikace → Internet → Editor deníku Drivel**, případně příkazem ''​drivel''​.
 +
 +====== Odstranění ======
 +{{:​clear.png}} [[:​Odstraňte]] balík ''​drivel''​.
 +
 +====== Odkazy ======
 +  * [[http://​www.dropline.net/​drivel/​|Domovská stránka programu Drivel]] {{:en.png}}
  • Poslední úprava: 2019/02/25 18:21
  • (upraveno mimo DokuWiki)