programy:internet:blog_editory:drivel

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

programy:internet:blog_editory:drivel [2019/02/25 18:21] (aktuální)
Řádek 1: Řádek 1:
 +====== Drivel ======
  
 +{{.:drivel-icon.png}} Drivel je jednoduchý program pro editaci vašich blogů na několika blogovacích systémech. Drivel vám umožní vkládání, editaci a mazání příspěvků na vašem blogu. Drivel umožňuje přihlášení k více blogům najednou.
 +
 +  * Advogato
 +  * Atom/Blogger 2.0
 +  * Blogger 1.0
 +  * Livejournal
 +  * Movable Type
 +
 +{{.:DrivelUvod.png?200}} {{.:Drivel.png?450}}
 +
 +====== Instalace ======
 +
 +{{:apt.png}} [[:Nainstalujte]] balík [[apt://drivel|drivel]].
 +
 +====== Spuštění ======
 +{{:navigate.png}} Spusťte **Aplikace → Internet → Editor deníku Drivel**, případně příkazem ''drivel''.
 +
 +====== Odstranění ======
 +{{:clear.png}} [[:Odstraňte]] balík ''drivel''.
 +
 +====== Odkazy ======
 +  * [[http://www.dropline.net/drivel/|Domovská stránka programu Drivel]] {{:en.png}}
  • Poslední úprava: 2019/02/25 18:21
  • (upraveno mimo DokuWiki)