programy:internet:google_chrome

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
Následující verze
Předchozí verze
programy:internet:google_chrome [2014/08/21 12:15]
milzou
programy:internet:google_chrome [2019/02/25 18:21] (aktuální)
Řádek 1: Řádek 1:
 +====== Google Chrome ======
  
 +{{.:​chrome.png}} **Google Chrome** je výkonný webový prohlížeč zakládající si především na rychlosti a přehlednosti. Google Chrome vychází z open source projektu [[Chromium]].
 +
 +{{ .:​chrome-browser.png?​450 }}
 +
 +====== Instalace ======
 +
 +Z oficiální stránky stáhněte a nainstalujte balík: [[https://​www.google.com/​chrome/​browser/​|https://​www.google.com/​chrome/​browser/​]],​ který přidá i zdroj s klíčem, takže budete přijímat aktualizace.
 +
 +nebo zdroj ručně přidejte a program nainstalujte
 + 
 +**Zdroj**:
 +[[Přidávání zdrojů|Jak přidávat zdroje]]
 +
 +<​code>​
 +http://​dl.google.com/​linux/​chrome/​deb/​ stable main
 +</​code>​
 +
 +**Klíč**:
 +<​code>​
 +sudo wget -q -O - https://​dl-ssl.google.com/​linux/​linux_signing_key.pub | sudo apt-key add -
 +</​code>​
 +
 +**Balík**:
 +<​code>​
 +sudo apt-get install google-chrome-stable
 +</​code>​
 +
 +====== Spuštění ======
 +
 +{{:​navigate.png}} Google Chrome spustíte z nabídky **Aplikace → Internet → Google Chrome**.
 +
 +====== Dopňky ======
 +
 +{{:​plugin.png}} Na stránce [[https://​chrome.google.com/​webstore/​category/​apps|Internetový obchod Chrome]], naleznete doplňky pro Google Chrome, které stačí pouze potvrdit k instalaci.
 +
 +====== Odstranění ======
 +
 +{{:​clear.png}} [[:​Instalace programů|Odeberte]] balík ''​google-chrome-stable''​.
 +
 +====== Odkazy ======
 +  * [[http://​cs.wikipedia.org/​wiki/​Google_Chrome|Google Chrome - Wikipedia]] {{:cz.png}}
 +  * [[http://​petrkrcmar.blog.root.cz/​2009/​08/​11/​google-chrome-pro-linux-existuje/​|Google Chrome pro linux existuje]] {{:cz.png}}
 +
 +{{page>​úpravy/​aktualizace}}
 +
 +{{page>​úpravy/​konvence}}
  • Poslední úprava: 2019/02/25 18:21
  • (upraveno mimo DokuWiki)