programy:internet:vzdálená_plocha

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

programy:internet:vzdálená_plocha [2019/02/25 18:21] (aktuální)
Řádek 1: Řádek 1:
 +====== Vzdálená plocha ======
  
 +{{:internet.png}} Pro **vzdálené zobrazení a správu počítačů** se používá několik komunikačních protokolů. Program, který umí komunikovat daným protokolem, vám umožní připojit se na vzdálený počítač a pracovat s ním, jako byste u něj seděli. Na vzdáleném počítači samozřejmě musí být aktivní služba umožňující vzdálené připojení.
 +
 +====== Protokoly ======
 +V současné době se nejčastěji používají tyto protokoly:
 +  * VNC - multiplatformní server i klient, velice rozšířený
 +  * RDP - server je integrován v systémech Windows; Windows XP a vyšší používá RDPv5
 +  * XDMCP - server je integrován v linuxovém X serveru; využití spíše po lokální síti, neboť komunikace je nešifrovaná
 +  * NX - perspektivní a výkonný, ale server s klientem jsou pouze zdarma dostupné, nikoliv svobodné
 +  * ICA - protokol používaný u serverů Citrix
 +
 +====== Klienti vzdálené pracovní plochy ======
 +
 +===== Prohlížeč vzdálené plochy =====
 +{{.:vinagre-icon.png}} **Prohlížeč vzdálené plochy** umožňuje připojení ke vzdálenému počítači pomocí protokolu VNC.
 +
 +{{:navigate.png}} Spouští se v **Aplikace → Internet → Prohlížeč vzdálené plochy**.
 +
 +===== Klient vzdálené pracovní plochy =====
 +{{.:tsclient-icon.png}} **Klient vzdálené pracovní plochy** je program umožňující připojení ke vzdálenému počítači přes protokol RDP.
 +
 +{{:navigate.png}} Spouští se v **Aplikace → Internet → Klient vzdálené pracovní plochy**.
 +
 +{{ .:tsclient.png }}
 +
 +====== Server vzdálené pracovní plochy ======
 +{{.:vino-icon.png}} **Vzdálená pracovní plocha** je VNC server dostupný v Ubuntu. Pomocí něj můžete sdílet svoji pracovní plochu a zobrazit ji nebo si ji nechat ovládat kamarádem ze vzdáleného počítače.
 +
 +{{:navigate.png}} Nástroj najdete v nabídce **Systém → Volby → Vzdálená pracovní plocha**.
 +
 +{{ .:vino.png }}
 +
 +Až si povolíte vzdálený přístup, k vaší pracovní ploše se můžou kamarádi připojit například pomocí výše zmíněného //Prohlížeče vzdálené plochy//. Uživatelé Windows můžou využít například klienta [[http://www.tightvnc.com|TightVNC]].
 +
 +V **XUBUNTU** se po instalaci server vzdálené plochy nenáchazí. Doinstalování provedeme nejlépe pomocí Aplikace->Systém->Správce balíků Synaptic. Dáme vyhledat "vino" a provedeme instalaci. Po instalaci není ješte server vzdálené plochy spušťen, proto počítač, nejlépe, restartujeme. Případně pustíme terminál a spustíme příkazem "sudo /usr/lib/vino/vino-server".
 +Výše uvedený nástroj pro konfiguraci není v nabídkách dostupný, můžeme jej spustit příkazem "sudo vino-preferences".
 +
 +
 +====== Další programy ======
 +===== VNC =====
 +  * Klient: ''vncviewer'' - v Ubuntu hned po instalaci
 +  * Server: ''vncserver'' - ve zdrojích Ubuntu
 +
 +===== RDP =====
 +  * Klient: ''rdesktop'' - v Ubuntu hned po instalaci
 +
 +===== XDM =====
 +  * Klient: Přímo v přihlašovací obrazovce (GDM) lze vybrat //Vzdálené přihlášení přes XDMCP//
 +
 +===== ICA =====
 +  * Klient: ''wfcmgr'' - čtěte [[Citrix]]
 +
 +===== VNC , RDP , SFTP =====
 +Velice zajímavým projektem je GRDC (Gnome Remote Desktop Client). Je určený primárně pro prostředí GNOME , má i vlastní applet pro gnome-panel. Podporuje nejen VNC , ale i RDP a v poslední verzi i SFTP. Má zajímavé možnosti nastavení. Na domovské stránce http://grdc.sourceforge.net/ lze stáhnout nejnovější balíky pro Ubuntu. Balík grdc obsahuje samotný program a balík grdc-gnome navíc applet pro gnome-panel.
 +
 +{{page>úpravy/aktualizace}}
  • Poslední úprava: 2019/02/25 18:21
  • (upraveno mimo DokuWiki)