programy:kancelářské_aplikace:textové_editory:gedit

Gedit

gEdit (neboli GNOME Editor) je výchozím textovým editorem v pracovním prostředí GNOME a díky tomu i v Ubuntu. Gedit mimo jiné zvládá zvýrazňování synataxe pro C, C++, CSS, HTML, Java, Perl, PHP, Python a mnoho dalších programovacích a skriptovacích jazyků. Je možno rozšiřovat jej pomocí zásuvných modulů.

Instalace

Gedit je automaticky nainstalován při instalaci Ubuntu. V jiných prostředích stačí nainstalovat balík gedit.

Gedit jednoduše spustíte přes Aplikace → Příslušenství → Textový editor, případně příkazem gedit.

Použití

Všechny potřebné nástroje a akce (včetně jejich klávesových zkratek snadno naleznete v horní liště nabídky.

V horní liště nabídky snadno najdete všechny příkazy potřebné k práci včetně jejich klávesových zkratek. Základní povely pro vytváření, ukládání a tisk souboru se nacházejí v první nabídce Soubor, přes kterou také můžete vyvolat naposledy otevřené soubory.

Základní povely pro úpravu souboru a nastavení se nacházejí v nabídce Upravit. V nabídce Hledat se mimo jiné dostanete k užitečné funkci Nahradit…, jejíž pomocí můžete nahrazovat nejen jednotlivá slova v textu, ale i celé textové pasáže.

Panely

Upravovat můžete jeden či více souborů. Soubory se zobrazují v okně, každý se otevře v jednom panelu.

 • Mezi panely můžete přecházet kombinací kláves Alt+1Alt+9 nebo klepnutím na požadovaný panel.
 • Všechny otevřené soubory můžete uložit kombinací kláves Shift+Ctrl+I nebo pomocí nabídky Dokumenty.

Zvýrazňování syntaxe

Zvýrazňování syntaxe umožňuje zvýraznění nejdůležitějších značek a syntaktických prvků daného programovacího jazyka. Zvýrazňování syntaxe se aktivuje automaticky podle koncovky daného textového souboru, případně ji můžete aktivovat z nabídky Zobrazit → Režim zvýrazňování.

Nastavení

Abyste si mohli naplno užívat všech rozšíření, můžete provést některá nastavení. Upravit → Nastavení otevře okno, v němž můžete provést další změny. K dispozici máte tyto možnosti:

 • Zobrazit - Zalamování textu, Zobrazovat čísla řádků, Zvýrazňovat aktuální řádek, Zobrazovat pravý okraj a Zvýrazňovat odpovídající závorku
 • Editor - Tabelátory (Šířka tabelátorů/Vkládání mezer), Automatické odsazování a Ukládání souborů (automatické ukládání)
 • Písma a barvy - Přizpůsobení písma a barev vašim vlastním potřebám
 • Zvýrazňování syntaxe - Nastavení režimu zvýrazňování pro každé rozšíření
 • Zásuvné moduly - (de-)aktivování jednotlivých rozšíření

Rozšíření

Možnosti programu Gedit můžete výrazně rozšířit instalací dodatečných zásuvných modulů. Můžete to provést jednoduše přes správu balíků nainstalováním balíku gedit-plugins. Po novém spuštění Geditu budete moci pod Upravit → Nastavení → Zásuvné moduly aktivovat řady rozšíření:

 • Barevná pipeta
 • Doplňování závorek
 • Komentovat kód
 • Ukladač sezení
 • Seznam tagů
 • Spojit/Rozdělit řádky
 • Odsadit řádky
 • Vestavěný terminál
 • Zobrazit/Skrýt lištu karet
 • Úryvky
 • Konzola Pythonu

Přehled dostupných externích zásuvných modulů najdete na gedit-Wiki v částech Third party plugins a Third party plugins under development. Dodatečné zásuvné moduly je potřeba rozbalit nebo zkopírovat do /usr/share/gedit-2/plugins/. Po novém spuštění geditu je externí modul dostupný přes Upravit → Nastavení → Zásuvné moduly.

Pro gedit existuje výkonný zásuvný modul LaTeX, který umožňuje náhled na strukturu dokumentu, automatické doplňování, vytváření souborů PDF a ještě mnoho dalších věcí. Při tvorbě výstupních souborů je použit rubber.

Nainstalujte balík gedit-latex-plugin

Po novém spuštění Geditu můžete zásuvný modul aktivovat přes Upravit → Nastavení → Zásuvné moduly. Často lze modul aktivovat až po restartování systému.

Skrytá nastavení

Při používání FTP připojení vytvořených v Nautilu může docházet k chybám, a proto jsou tato připojení ve výchozích nastaveních deaktivovaná.

Když ale v gconf-eidtoru v /apps/gedit-2/preferences/editor/save přidáte do klíče writable_vfs_schemes záznam ftp, budete mít ve správě souborů FTP připojení vytvořená v Nautilu k dispozici v panelech.

Pokud používáte gedit pro vývoj webových stránek, bude vás velmi brzo obtěžovat, že je v seznamu naposledy otevřených souborů jen 5 záznamů.

To ovšem můžete změnit pomocí gconf-editoru v /apps/gedit-2/preferences/ui/recents v klíči max_recents tak, že změníte hodnotu klíče z 5 na 10 nebo 20. Po novém spuštění geditu bude seznam naposledy otevřených souborů delší podle vašeho nastavení.

Odkazy

 • Poslední úprava: 2019/02/25 18:21
 • autor: 127.0.0.1