programy:multimédia:české_titulky_ve_filmech

České titulky ve filmech

Možná jste se už setkali s problémem, že jste si pustili film, který měl u sebe české titulky, a místo většiny českých znaků jste viděli jen „rozsypaný čaj“. Tento návod vám pomůže tento problém jednoduše vyřešit nastavením příslušného video přehrávače.

Velice vám doporučujeme přečíst si, co je příčinou tohoto problému.

Nastavení jednotlivých přehrávačů

Pokud nevíte, jaký přehrávač používáte, tak to bude s největší pravděpodobností Totem, který je výchozím video přehrávačem v <ubu> Ubuntu.

Z nabídky Aplikace → Zvuk a video → Přehrávač filmů spusťte přehrávač filmů Totem a v nabídce Upravit → Nastavení → Obecné změňte položku Kódování na Střední Evropa (WINDOWS-1250).

Pravým tlačítkem myši klikněte do okna aplikace, zvolte Preference → Subtitles & OSD a položku Encoding změňte na Slavic/Central European Windows (CP1250).

Z nabídky Aplikace → Zvuk a video → VLC media player spusťte přehrávač filmů VLC a v nabídce Nástroje → Nastavení → Titulky & OSD změňte položku Výchozí enkoder na CP-1250).

Postup se může mírně lišit podle verze MPlayeru. Pokud si nejste jistí, kterou verzi používáte, spusťte v terminálu příkaz: mplayer –help. Verze bude vypsána v posledním řádek výpisu.

Otevřete konfigurační soubor config umístěný ve skrytém adresáři mplayer ve vašem domovském adresáři.

Na konec konfiguračního souboru doplňte tento text:

# české titulky
subcp=windows-1250
font=/usr/share/fonts/truetype/ttf-dejavu/DejaVuSans.ttf

Změnu je také možné provést pomocí příkazů v terminálu.

Otevření konfiguračního souboru:

nano .mplayer/config

Výše uvedený text zkopírujete a v terminálu na konec souboru vložíte pomocí stisku Ctrl + Alt + V. Následný stisk Ctrl + O a potvrzení klávesou Enter změnu v konfiguračním souboru uloží.

Otevřete konfigurační soubor přehrávače MPlayer:

gksudo gedit /etc/mplayer/mplayer.conf

Na konec souboru přidejte tento odstavec:

# české titulky
subcp=windows-1250
font=/usr/share/fonts/truetype/ttf-dejavu/DejaVuSans.ttf
  • Poslední úprava: 2019/02/25 18:21
  • autor: 127.0.0.1