programy:multimédia:bino

Bino

Bino je přehrávač stereoskopického 3D videa. Podporuje všechny nejčastěji používané formáty 3D videa. Výstupní obraz může být pro širokou škálu hardware, od barevných 3D brýlí (tzv. anaglyph brýle) po stereoskopické projekce.

Instalace

Nainstalujte balík bino.

Spuštění

Aplikaci můžete spustit z nabídky Aplikace → Zvuk a video → Bino 3D video přehrávač, případně příkazem bino.

Nastavení vstupu a výstupu

3D video (přesněji tzv. stereoskopické video) je video, které má oddělené pohledy pro levé a pravé oko. Občas je pohled pro levé a pravé oko v samostatném souboru. Všechny vstupní soubory, které vyberete, jsou sloučeny, takže lze mít video, audio a titulkové proudy v samostatných souborech.

Program se sám pokusí rozpoznat typ vstupního souboru. Pokud nebudete s autodetekcí jakkoliv spokojeni, můžete rozvržení změnit.

Bino nedokáže zjistit, jaká má být použita technika zobrazení videa. V kolonce výstup vyberte jednu možnost v závislosti na vašem 3D hardwaru.

Klávesové zkratky

Přehrávač můžete ovládat také pomocí klávesových zkratek. Abyste zkratky mohli používat, je třeba nejprve kliknout myší do oblasti s videem.

Klávesové zkratky
Klávesová zkratka Úkon
Esc Opustí celoobrazovkový režim, nebo ukončí přehrávání v okenním režimu
q Konec přehrávání
p nebo mezerník Pauza přehrávání (další stisk odpauzuje)
f Režim celé obrazovky
c Vycentruje okno na střed obrazovky
e Prohodí pravé a levé oko
v Prohodí dostupné video stopy
a Prohodí dostupné zvukové stopy
s Prohodí dostupné titulky
1 a 2 Nastavení kontrastu
3 a 4 Nastavení jasu
5 a 6 Nastavení odstínu
7 a 8 Nastavení sytosti
< a > Nastavení paralaxy
( a ) Vychytání duchů
šipka vlevo a vpravo Převine zpět/vpřed o 10 sekund
šipka dolů a nahoru Převine zpět/vpřed o 1 minutu
pgdown a pgup Převine zpět/vpřed o 10 minut

Odkazy

  • Poslední úprava: 2019/02/25 18:21
  • (upraveno mimo DokuWiki)