programy:multimédia:bino

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Následující verze
Předchozí verze
programy:multimédia:bino [2012/08/23 19:50]
Ubuntu vytvořeno
programy:multimédia:bino [2019/02/25 18:21] (aktuální)
Řádek 1: Řádek 1:
 +====== Bino ======
 +{{.:​bino.png}} **Bino** je přehrávač stereoskopického 3D videa. Podporuje všechny nejčastěji používané formáty 3D videa.
 +Výstupní obraz může být pro širokou škálu hardware, od barevných 3D brýlí (tzv. anaglyph brýle) po stereoskopické projekce.
  
 +====== Instalace ======
 +{{:​apt.png}} [[:​Nainstalujte]] balík %%bino%%.
 +
 +====== Spuštění ======
 +{{:​navigate.png}} Aplikaci můžete spustit z nabídky **Aplikace → Zvuk a video → Bino 3D video přehrávač**,​ případně [[:​Terminál|příkazem]] ''​bino''​.
 +====== Nastavení vstupu a výstupu ======
 +3D video (přesněji tzv. stereoskopické video) je video, které má oddělené pohledy pro levé a pravé oko.
 +Občas je pohled pro levé a pravé oko v samostatném souboru.
 +Všechny vstupní soubory, které vyberete, jsou sloučeny, takže lze mít video, audio a titulkové proudy v samostatných souborech.
 +
 +===== Vstup =====
 +Program se sám pokusí rozpoznat typ vstupního souboru. Pokud nebudete s autodetekcí jakkoliv spokojeni, můžete rozvržení změnit.
 +
 +===== Výstup =====
 +Bino nedokáže zjistit, jaká má být použita technika zobrazení videa. V kolonce výstup vyberte jednu možnost v závislosti na vašem 3D hardwaru.
 +
 +====== Klávesové zkratky ======
 +{{:​keys.png}} Přehrávač můžete ovládat také pomocí klávesových zkratek. Abyste zkratky mohli používat, je třeba nejprve kliknout myší do oblasti s videem.
 +|   ​**Klávesové zkratky** ​ ||
 +|Klávesová zkratka| ​  ​Úkon ​ ||
 +|**Esc**| ​  ​Opustí celoobrazovkový režim, nebo ukončí přehrávání v okenním režimu ​ ||
 +|**q**| ​  Konec přehrávání ​ ||
 +|**p** nebo **mezerník **|   Pauza přehrávání (další stisk odpauzuje) ​ ||
 +|**f**| ​  ​Režim celé obrazovky ​ ||
 +|**c**| ​  ​Vycentruje okno na střed obrazovky ​ ||
 +|**e**| ​  ​Prohodí pravé a levé oko  ||
 +|**v**| ​  ​Prohodí dostupné video stopy  ||
 +|**a**| ​  ​Prohodí dostupné zvukové stopy  ||
 +|**s**| ​  ​Prohodí dostupné titulky ​ ||
 +|**1** a **2**| ​  ​Nastavení kontrastu ​ ||
 +|**3** a **4**| ​  ​Nastavení jasu  ||
 +|**5** a **6**| ​  ​Nastavení odstínu ​ ||
 +|**7** a **8**| ​  ​Nastavení sytosti ​ ||
 +|**<** a **>​**| ​  ​Nastavení paralaxy ​ ||
 +|**(** a **)**| ​  ​Vychytání duchů ​ ||
 +|šipka **vlevo** a **vpravo**| ​  ​Převine zpět/​vpřed o 10 sekund ​ ||
 +|šipka **dolů** a **nahoru**| ​  ​Převine zpět/​vpřed o 1 minutu ​ ||
 +|**pgdown** a **pgup**| ​  ​Převine zpět/​vpřed o 10 minut  ||
 +
 +====== Odkazy ======
 +  * [[http://​bino.nongnu.org/​|Domovská stránka programu]]
  • Poslední úprava: 2019/02/25 18:21
  • (upraveno mimo DokuWiki)