programy:multimédia:dvdstyler

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
Následující verze
Předchozí verze
programy:multimédia:dvdstyler [2012/12/29 12:22] milzouprogramy:multimédia:dvdstyler [2021/05/01 10:27] (aktuální) milzou
Řádek 1: Řádek 1:
 +====== DVDStyler ======
  
 +{{.:dvd-video.png}} **DVDStyler** je program na tvorbu profesionálních DVD. Můžete přidávat videa, titulky, různá menu a podmenu. Od verze  1.5.1 na nás mluví česky.
 +
 +{{.:dvdstyler.png?450}}
 +
 +====== Instalace ======
 +Musíme si [[:přidávání_zdrojů|přidat zdroje]]:
 +
 +[[http://sourceforge.net/apps/mediawiki/dvdstyler/index.php?title=InstallationDebian|Návod na přidání]]
 +
 +====== Příprava ======
 +
 +===== Materiál =====
 +{{:video.png}} Předpokládejme, že základní složkou vašeho DVD je video, které máte v nějakém známém formátu již ve vašem PC. Program DVDStyler zpracuje však jen //MPEG-DVD// formát. Je několik možností, jak tento formát získat:
 +
 +==== Avidemux ====
 +Pokud je vaše video v nějakém //AVI// či //MPEG// formátu (pokud ne, pokračujte [[DVDStyler#mencoder|tudy]]), stačí ho otevřít v programu Avidemux ([[:Instalace programů|balík]] ''avidemux''), sestavit index a časovou stopu (dvakrát odkliknout okénko, které nás jen zdržuje, nevím k čemu to je) a vybrat z vrchního menu nabídku //Auto// -> //DVD// a vybrat poměr stran.
 +
 +{{ .:avidemux_pomer.png }}
 +
 +Pak jen stačí dát uložit (nezapomeňte ručne napsat za názvem souboru příponu ''.mpeg'') a počkat až se video přeformátuje, což nějakou dobu trvá (můj 693 MB Xvid se konvertoval asi 150 minut na 3,2 GHz procesoru).
 +
 +{{ .:avidemux_koduje.png }}
 +
 +
 +=== Jiný formát ===
 +Pokud vaše video není v žádném z //AVI// nebo //MPEG// formátů, můžete si jej převést následujícím [[:Terminál|příkazem]] (potřebujete [[:Instalace programů|balík]] ''mencoder''):
 +<code>
 +mencoder input.mov -oac mp3lame -ovc lavc -lavcopts vcodec=mpeg4 -o output.avi
 +</code>
 +
 +Kde ''input.mov'' můžete samozřejmě zaměnit za cokoli jiného.
 +
 +==== Kino ====
 +Program Kino na stříhání videa má ve volbě //export// i záložku //MPEG// (zvolte formát souboru na //8 - DVD//), svoje sestříhané video si můžete exportovat přímo v něm. Nedoporučuji však použít tento způsob jen proto, že chcete konvertovat, trvá to mnohem déle, protože program Kino nejdříve převádí video na DV formát a až pak na náš vytoužený, použijte ho tedy jen tehdy, pokud jste nějaké video (třeba z dovolené) sestříhali a chcete ho rovnou vypálit na DVD. Program Kino nainstalujete [[:Instalace programů|instalací balíku]] ''kino''.
 +
 +{{ .:kino.png }}
 +
 +====== Práce s programem ======
 +
 +===== První kroky =====
 +{{:exec.png}} Program spustíme položkou DVDStyler v menu.
 +
 +==== PAL nebo NTSC ====
 +V našich končinách se používá rozlišení **PAL**, avšak program standardně začíná projekt pod americkým **NTSC** rozlišením, proto toto nastavení doporučuji změnit a to v nabídce //Configuration// a poté //Settings...//.
 +
 +{{ .:dvdstyler_pal.png }}
 +
 +Takový formát bude jako výchozí použit vždy, když spustíte DVDStyler, po kliknutí na ikonu nového souboru, nebo po zvolení takové možnosti s menu //File//, budete pro jistotu vyzváni ke zvolení rozlišení - vámi zvolené v nastavení však bude na prvním místě.
 +
 +{{ .:dvdstyler_new.png }}
 +
 +Více o rozmístění používaných rozlišení vyčtete z mapky u článků na české wikipedii - [[http://cs.wikipedia.org/wiki/PAL|PAL]] popřípadě [[http://cs.wikipedia.org/wiki/NTSC|NTSC]]
 +
 +==== Pozadí ====
 +=== Obrázek na pozadí ===
 +Jsou v zásadě dva způsoby jak pomocí tohoto programu změnit pozadí nějakého menu, buď použijete záložku //Backgrounds// (nalevo) a z nabídky po kliknutí pravým tlačítkem myši na nějaký obrázek zvolíte //Assign to background// (nepřetahujte pozadí myší, bylo by vloženo jako obrázek), nebo pravým tlačítkem myši někam do prostoru  menu, zvolit //Properties...// a k obrázku s pozadím se proklikat, popřípadě jen změnit barvu a cestu nechat prázdnou.
 +
 +{{ .:dvdstyler_bg.png }}
 +
 +
 +{{:tip.png}} Pokud chcete přidat nějaké pozadí do levé nabídky nahrajte váš obrázek do adresáře  ''/usr/share/dvdstyler/backgrounds'' v rozlišení 720 na 576 pixelů.
 +
 +=== Video jako pozadí ===
 +Jako pozadí můžete použít i nějaké video (ve formátu //MPEG-DVD//), ale nezkoušel jsem to. Video nejspíš poběží dokola. Uděláte to buď tak, že zvolíte vlevo záložku //Directories//, nalistujete složku s videem a přetáhnete ho někam do prostoru menu (budete vyzváni na potvrzení tohoto kroku), nebo video nalistujete stejným způsobem jako obrázek. Pokud vše proběhne v pořádku, uvidíte na pozadí velkým písmem v hranatých závorkách cestu k videou.
 +
 +{{ .:video_bg.png }}
 +
 +==== Poměr stran v menu ====
 +{{:bug.png}} Když už jsme v této nabídce, doporučuji zvolit //Audio/Video...// a v části //Video// nastavit //Aspect ratio// na **4:3**, jelikož v programu stejně nevytvoříte širokoúhlé menu jinak, než vytvořením menu v poměru 4:3 a nechat ho "rozplácnout". Při přidání širokoúhlého filmu (ač byl v souboru mpeg v poměru 4:3 s černými plochami nahoře a dole) se mi menu rozpláclo na 16:9.
 +
 +{{ .:dvdstyler_4-3.png }}
 +
 +
 +===== S chutí do toho =====
 +{{:save.png}} Teď začne kreativní část. Předem upozorňuji, že program nemá funkce zpět, takže často průběžně ukládejte, nebo budete muset svoji práci dělat celou znovu.
 +
 +==== Přidání videa ====
 +Na přidání videa není nic těžkého, zvolíme vlevo záložku //Directories//, nalistujeme složku s videem a video přetáhneme na spodní lištu.
 +
 +{{ .:dvdstyler_pretah.png }}
 +
 +Další podstatná věc je navazování videí, pokud třeba chcete, aby po prvním hrálo hned druhé, je potřeba nastavit //Post commands// (příkazy po). Doporučuji nejdřív přidat do projektu všechna videa a až pak pracovat na tomto. Otevřeme vlastnosti prvního videa (//Properties...//) a můžeme listovat v nabídce možností. Pokud umíte trochu anglicky, je to prosté (pokud například chcete přehrát druhé video, vyberete ''jump title 2;''). Poté si takto vyhrajte u všech videí. Pro návrat do menu použijte příkaz ''call menu;''.
 +
 +{{ .:dvdstyler_sub.png }}
 +
 +Ve stejné nabídce můžete i měnit časy začátků kapitol (položka //Chapters//).
 +
 +==== Tlačítka ====
 +Tlačítko přidáme tak, že vlevo zvolíme záložku //Buttons// a nějaké tlačítko přetáhneme do prostoru menu.
 +
 +Poklepáním na tlačítko otevřeme jeho nastavení, to podrobně probereme u textového tlačítka (ve výběru po levé straně zobrazeném jako text **button**):
 +
 +{{ .:dvdstyler_txtbutton.png }}
 +
 +  * //Jump to// - volíte co se uděje po stisknutí tlačítka.
 +  * //Custom// - tato položka má stejnou funkci, jen je založená na textových příkazech, nebudete ji potřebovat.
 +  * //Focus// - zde nastavujete, na které tlačítko se má přejít po stisknutí dané šipky, nevím, jak se chová funkce auto (tlačítka jsou označena pořadím přidávání, nebo textem u textových tlačítek).
 +  * //Label:// - textový popisek tlačítka (nastavení písma se skrývá pod tlačítkam //Font...//).
 +  * //Text colour:// - určuje barvu textu a to - //Normal// - pokud je tlačítko v klidu | //Highlighted// - pokud se na něm zrovna nacházíte | //Selected// - barva při stisknutí.
 +  * //Background color:// - to samé pro pozadí tlačítka, doporučuji nechat přeškrtané (transparentní).
 +  * část //Location and size// určuje pozici a velikost, velikost textového tlačítka však měňte pomocí zvětšení písma.
 +
 +U grafického tlačítka je to podobné:
 +
 +{{ .:dvdstyler_imgbutton.png }}
 +
 +Jediná odlišnost spočívá v logické nepřítomnosti kolonky pro text a v jiných volbách barev. Pokud chcete změnit velikost, můžete ve spodní části okna zvolit //Custom// a nastavit ji v pixelech, nebo po potvrzení vlastností velikost změnit roztáhnutím za roh (nejdříve je potřeba tlačítko označit jedním kliknutím, objeví se kolem něj červený rámeček).
 +
 +==== Obrázky ====
 +Obrázek přetáhněte podobně jako video, avšak někam do prostoru menu, jeho velikost můžete měnit podobně jako velikost grafického tlačítka.
 +
 +{{ .:dvdstyler_img.png }}
 +
 +V jeho vlastnostech (poklepání na obrázek) můžete přesně definovat pozici a rozměry, popřípadě změnit jeho viditelnost (//Opacity//) na 0, což způsobí jeho neviditelnost. Nevím k čemu je do menu umisťovat neviditelný obrázek, ale ta možnost tu je.
 +
 +Nevím, jestli se gif bude na dvd přehrávači animovat, ale asi ne.
 +
 +===== Titulky =====
 +Předem upozorňuji, že s titulky je tak trochu pár problémů. V zásadě je to tak, že přetáhnete textový soubor s titulky na video v dolní liště (nelze to vzít zpět), ale jen v zásadě.
 +
 +{{ .:dvdstyler_pretah2.png }}
 +
 +Pozor, může se stát, že se nic nestalo, ověřte to pravým tlačítkem na video a zvolením //Properties...//, soubor s titulky by měl být napsán pod cestou k samotnému videu.
 +
 +{{ .:dvdstyler_sub.png }}
 +
 +Pokud chcete mít u jednoho videa více souborů, přetahujte je postupně. To samé proveďte se všemi videi, které chcete opatřit titulky. Až toto provedete, projekt uložte a zavřete DVDStyler.
 +
 +Potom se rozhodneme kterým písmem titulky chceme (já volil DeJavu Sans Bold) a najdeme soubor s tímto písmem (obvykle je uložen v adresáři ''/usr/share/fonts/truetype/'', ten můj je konkrétně v umístění ''/usr/share/fonts/truetype/ttf-dejavu/DejaVuSans-Bold.ttf'') a nahrajeme do složky ''.spumux'' v domovském adresáři (tu složku musíte vytvořit).
 +
 +Celé to můžete zvládnout následujícími [[:Terminál|příkazy]]:
 +<code>
 +mkdir ~/.spumux
 +cp /usr/share/fonts/truetype/ttf-dejavu/DejaVuSans-Bold.ttf ~/.spumux
 +</code>
 +{{:editor.png}} Nakonec je třeba provést úpravu v XML souboru, který jste uložili. Otevřete ho proto v nějakém textovém editoru.
 +
 +Pokud jste vše dělali dobře XML tag pro titulky by měl vypadat nějak takhle:
 +<code>
 +<textsub filename="/home/churchyard/tmp/soubor_s_titulky.srt"/>
 +</code>
 +Musíme však připsat několik věcí, nakonec to bude vypadat takto:
 +<code>
 +<textsub filename="/home/churchyard/tmp/soubor_s_titulky.srt" fontsize="20" font="DejaVuSans-Bold.ttf" characterset="windows-1250" horizontal-alignment="center"/>
 +</code>
 +  * ''fontsize'' mám nastaveno na 20, klidně vyzkoušejte i jinou hodnotu.
 +  * ''font'' je název souboru ve složce ''~/.spumux''.
 +  * ''characterset'' je kódování textového souboru s titulky, já ho mám nastaveno na ''windows-1250'', jelikož titulky jsem stáhnul na servru [[http://www.titulky.com|Titulky.com]] kde počítají s uživateli systému Windows. Pokud kódování neuvedete počítá se standardně s unicode kódováním utf-8. Je samozřejmě možnost si kódování na utf-8 převést jinak. Viz článek [[:Kódování znaků]].
 +  * ''horizontal-alignment'' určuje horizontální zarovnání, předpokládám, že ho budete chtít mít uprostřed jako já (bez této položky bude jako výchozí zvoleno zarovnání vlevo, což způsobuje částečnou nečitelnost).
 +
 +Nevím, jestli jsou zpracovány věci jako html tagy pro kurzívu, nebo ne, pro jistotu jsem je ze souboru odstranil.
 +
 +Až tohle všechno budete mít, uložte XML soubor a otevřete DVDStyler s vaším projektem (nepoznáte žádnou změnu, pokud ano, něco jste editovali špatně).
 +
 +Závěrem tohoto bloku bych vás chtěl upozornit, že i přes všechny dobré úmysly se mi občas ve filmu místo titulků zobrazil bílý flek, takže je to stejně úplně na nic. Ty fleky byly tak 2 do hodiny.
 +
 +===== Export ISO souboru =====
 +Když máme všechno hotovo z nabídky //File// zvolíme //Burn dvd...// a objeví se nám následující nabídka:
 +
 +{{ .:dvdstyler_iso.png }}
 +
 +Pokud máte nainstalován balíček ''xine'', můžete zaškrtnout volbu //preview// (náhled). Zvolíme //create iso file//, zadáme cestu a stiskneme //Start//.
 +
 +Výsledný iso soubor pak můžete kdykoli vypálit na dvd, viz [[:programy/práce s daty/Práce s obrazy médií]].
 +
 +====== Možné problémy ======
 +===== Problém s překódováním =====
 +Pokud se vám objeví chyba podobná takovéto:
 +<code>
 +DVDStyler v2.3
 +Linux 3.2.0-32-generic-pae i686
 +FFmpeg: libavformat 53.21.0, libavcodec 53.35.0, libavutil 51.22.1
 +Připrava
 +Mazání obsahu dočasného adresáře
 +Hledat překódované soubory ve vyrovnávací paměti
 +Generování menu
 +Generování menu 1 z 2
 +Vytvořit MPEG menu
 +Délka zvuku: 321.000000 s
 +Multiplexování zvuku a videa
 +Překódování video souboru:/tmp/dvd-tmp/menu1-0.mpg_bg.m2v
 +Need encode: true, use mplex: false
 +Příkaz pro spuštění:avconv -i "/tmp/dvd-tmp/menu1-0.mpg_bg.m2v" -i "/home/uzivatel/Plocha/harrypotter/Harry-Potter-Theme.mp3" -f dvd -c:v:0 copy -b:a 224000 -ar 48000 -c:a:0 ac3 "/tmp/dvd-tmp/menu1-0.mpg_bg.mpg"
 +execvp(avconv, -i, /tmp/dvd-tmp/menu1-0.mpg_bg.m2v, -i, /home/uzivatel/Plocha/harrypotter/Harry-Potter-Theme.mp3, -f, dvd, -c:v:0, copy, -b:a, 224000, -ar, 48000, -c:a:0, ac3, /tmp/dvd-tmp/menu1-0.mpg_bg.mpg) failed with error 2!
 +Chyba překódování /tmp/dvd-tmp/menu1-0.mpg_bg.m2v
 +</code>
 +
 +Znamená to, že je problém s **FFMpeg**em. Kdyžtak pokračujte podle tohoto postupu: [[https://ffmpeg.org/trac/ffmpeg/wiki/UbuntuCompilationGuide|Postup]]
 +
 +====== Odstranění ======
 +{{:clear.png}} [[:Instalace programů|Odstraníme]] balík ''dvdstyler'' a (pokud ho nepotřebujete k běhu jiné aplikace) také balík ''wxsvg''.
 +
 +====== Odkazy ======
 +  * [[http://www.dvdstyler.de|Domovské stránky programu]]