programy:práce_s_daty:lightscribe_simple_labeler

LightScribe Simple Labeler

LightScribe Simple Labeler je jednoduchý nástroj popis CD a DVD médií pomocí technologie LightScribe. Ve výchozím nastavení umožňuje zapsat pouze dva řádky textu a případně vybrat jeden ze sedmi grafických rámečků.

Instalace

Pro běh aplikace je třeba mít v systému nainstalovanou podporu LightScribe.

Ze stránek lightscribe.com stáhněte DEB balík nejnovější verze LightScribe Simple Labeler a ten nainstalujte.

Pokud používáte 64bitový systém, je třeba balík nainstalovat následujícím příkazem:

sudo dpkg --force-architecture -i lightscribeApplications-1.10.19.1-linux-2.6-intel.deb

Použití

Program se spouští pomocí příkazu následujícího příkazu. Můžete si snadno vytvořit spouštěč.

/opt/lightscribeApplications/SimpleLabeler/SimpleLabeler

Tipy, triky

V podadresářích /opt/lightscribeApplications/SimpleLabeler/content/images/borders jsou uloženy soubory výchozích sedmi grafických vzorků. Vyberte si jeden z nich jako vzor, který upravíme:

  • /fullsize = adresář obsahující grafické podklady pro pálení - fsXXXXX.png
  • /metadata = adresář s xml soubory mdXXXXX.xml - popisují odpovídající fsXXXXX.png soubory, definují např. název vzorku a barvu písma
  • /thumbnails = adresář s náhledy velkých obrázků - thXXXXX.png

Pro vytvoření libovolného potisku tedy stačí:

  1. v adresáři fullsize vytvořit vlastní fsXXXXX.png obrázek o rozměrech 2773×2773 pixelů
  2. v adresáři metadata vytvořit soubor metadat mdXXXXX.xml, upravit název vzorku nebo barvu písma (jako vzor lze použít některý z již existujících .xml souborů, pokud budete mít problém s použitým kódováním utf-16, uložte v utf-8 a patřičně změňte i hlavičku xml souboru)
  3. v adresáři thumbnails vytvořit náhled thXXXXX.png o rozměru 86×86 pixelů

Podadresáře fullsize, metadata i thumbnails vlastní root, takže před uložením vlastního souboru buď změňte vlastnictví na sebe:

sudo chown $USER /opt/lightscribeApplications/SimpleLabeler/content/images/borders/*

nebo povolte zápis pro všechny:

sudo chmod 777 /opt/lightscribeApplications/SimpleLabeler/content/images/borders/*

Znaky XXXXX v názvech souboru nahraďte libovolným číslem. Soubory, které k sobě patří v jednotlivých podadresářích musejí mít stejné číslo.

Po restartu Simple Labeleru se v nabídce vzorků objeví váš nový potisk.

Odstranění

Odstraňte balík lightscribeApplications.

Pokud používáte 64bitový systém, je třeba balík odstranit následujícím příkazem:

sudo dpkg -r lightscribeApplications

Odkazy

  • Poslední úprava: 2019/02/25 18:21
  • (upraveno mimo DokuWiki)