programy:práce_s_daty:nautilus

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
Poslední revize Obě strany příští revize
programy:práce_s_daty:nautilus [2019/02/25 17:21]
127.0.0.1 upraveno mimo DokuWiki
programy:práce_s_daty:nautilus [2020/05/03 20:58]
Adam Uxes update nautilus screenshots
Řádek 5: Řádek 5:
 Práce v //Nautilu// je velice intuitivní, stačí v podstatě jen přetahovat ikony myší a klikat. Nautilus vytváří živé náhledy textových souborů, obrázků, videí a dokonce i hudebních souborů, umí pracovat se záložkami, umí připojovat a odpojovat archivy a iso obrazy disků, umí obnovovat soubory z koše na místo původního umístění, podporuje inteligentní výběr a kopírování souborů, pluginy a spoustu dalších zajímavých a užitečných funkcí. Práce v //Nautilu// je velice intuitivní, stačí v podstatě jen přetahovat ikony myší a klikat. Nautilus vytváří živé náhledy textových souborů, obrázků, videí a dokonce i hudebních souborů, umí pracovat se záložkami, umí připojovat a odpojovat archivy a iso obrazy disků, umí obnovovat soubory z koše na místo původního umístění, podporuje inteligentní výběr a kopírování souborů, pluginy a spoustu dalších zajímavých a užitečných funkcí.
  
-{{ .:nautilus_home.png?450 }}+{{ .:nautilus_focal_fossa.png?450 }}
  
 ===== Operace se soubory ===== ===== Operace se soubory =====
Řádek 25: Řádek 25:
  
 ===== Změna pohledu na soubory ===== ===== Změna pohledu na soubory =====
-Ve výchozím stavu vidíte adresáře a soubory jako velké ikony uspořádané do řádků. Tyto položky se dají uspořádat také jako seznam seřazený do jednoho sloupce, a to výběrem pohledu "zobrazit jako seznam" v rozvinovací roletce v pravém horním rohu a nově také jako seznam malých ikonek řazený ve sloupcích. Ve všech pohledech se dá velikost ikon taktéž měnit pomocí rozvinovací nabídky. Uspořádání položek se dá nastavit pomocí menu //Soubory// → //Předvolby//, záložka ''Zobrazit''.+Ve výchozím stavu vidíte adresáře a soubory jako velké ikony uspořádané do řádků. Tyto položky se dají uspořádat také jako seznam seřazený do jednoho sloupce, a to výběrem pohledu "zobrazit jako seznam" kliknutím na seznam v pravém horním rohu. Ve všech pohledech se dá velikost ikon taktéž měnit pomocí rozvinovací nabídky. Uspořádání položek se dá nastavit pomocí menu //Soubory// → //Předvolby//, záložka ''Zobrazit''.
  
 Pokud některou z těchto vlastností chcete nastavit jako výchozí způsob zobrazení, stačí si to lehce nastavit v menu //Soubory// → //Předvolby//. Pokud některou z těchto vlastností chcete nastavit jako výchozí způsob zobrazení, stačí si to lehce nastavit v menu //Soubory// → //Předvolby//.
  
-{{ .:nautilus-nastavenipohledu.png }}+{{ .:nautilus_focal_fossa_file_list.png }}
  
 ===== Záložky v panelu Místa ===== ===== Záložky v panelu Místa =====
  • Poslední úprava: 2020/05/03 21:19
  • autor: Adam Uxes