programy:práce_s_daty:práce_s_archivy:příkazová_řádka

Práce s archivy/Příkazová řádka

Návod zde uvedený obsahuje pouze základy práce s archivačními a kompresními programy, pakliže někdy rychle potřebujete v příkazové řádce použít některý z níže uvedených programů, nepropadejte panice a mnohdy stačí pro rychlé obnovení znalostí „program –help“ a nebo „man program“.

Pokud v Linuxu zálohujete, musíte soubory nejdříve zarchivovat tarem, aby výsledný archiv obsahoval i linuxové nastavení práv k souborům.

Základní program pro archivace v Unixových systémech původně určený pro zálohování na páskové zařízení standardizovaný v POSIX.1-1988 a POSIX.1-2001, samotný tar se dnes nejvíce používá pro nekomprimované uložení více souborů do jednoho a to včetně práv, data a adresářové struktury. Dále TAR podporuje komprimaci takto z archivovaných dat pomocí další kompresních programů gzip, bzip2 a lzma.

Archivace (zatarování) souborů:

tar -cf archiv.tar /cesta_k_souborum/*

c znamená create (vytvoř) a f znamená file (soubor)

Extrahování (roztarování) souborů:

tar -xf archiv.tar
tar -xf archiv.tar -C /cesta_pro_extrahování/ #extrahuje do určené cesty

x je ze slova extract (extrahuj), f znamená file (soubor) a C jako change to directory (změna adresáře)

Komprimování/dekomprimování souborů (tar.gz, tar.bz2, tar.lzma) pomocí interní funkce taru:

Archivace s následnou komprimací je v taru do gzipu a nebo bzip2 opravdu jednoduchá a rozšiřuje původní příklad pouze o jediné písmenko a to „z“ pro gzip a „j“ pro bzip2. Navíc je možné trochu komplikovaněji použít „–lzma“ pro lzma kompresi ( :!: lzma je z těchto tří nejúčinnější komprese).

tar -czf archiv.tar.gz /cesta_k_souborum/*  #archivace s komprimací gzip
tar -xzf archiv.tar.gz            #extrahování tar s gzip
tar -cjf archiv.tar.bz2 /cesta_k_souborum/*  #archivace s komprimací bzip2
tar -xjf archiv.tar.bz2            #extrahování tar s bzip2
tar --lzma -cf archiv.tar.lzma /cesta_k_souborum/*  #archivace s komprimací lzma
tar --lzma -xf archiv.tar.lzma            #extrahování tar s lzma

Existuje volba „a“ a můžete zapomenout „z“ i „j“ i „–lzma“ protože se provede následná komprimace/dekomprimace (u lzma jen komprimace) podle přípony archivu. Tar rozeznává a je schopen použít při volbě „a“ tyto přípony .gz (gzip), .tgz (gzip), .taz (gzip), .Z (compress), .taZ (compress), .bz2 (bzip2), .tz2 (bzip2), .tbz2 (bzip2), .tbz (bzip2), .lzma (lzma), .tlz (lzma), .lzo (lzop), .xz (xz).

tar -caf archiv.tar.gz /cesta_k_souborum/*  #archivace s komprimací gzip s automatickou volbou komprimace
tar -xaf archiv.tar.gz            #extrahování tar s gzip s automatickou volbou dekomprimace

Komprimování/dekomprimování souborů pomocí roury „|“:

Díky rourám v Unix/Linux systémech můžeme jedním příkazem provést jak zatarování tak následnou komprimaci i bez podpory komprimačního programu přímo v taru, jinak ale pro některé kompresní programy existuje přímo podpora v taru, jak bylo ukázáno výše a není roury nutné používat.

Příklad zatarování a následné komprimace do 7z, zip formátu:

tar -c /cesta_k_souborum/*|7z a -si archiv.tar.7z  #pro 7z
tar -c /cesta_k_souborum/*| zip test.tar.zip -   #pro zip

Příklad dekomprimace 7z, zip formátu a následné roztarování:

7z e -so archiv.tar.7z|tar -x  #pro 7z
unzip -p test.tar.zip|tar -x   #pro zip

Komprimace (zazipování) souborů:

zip archiv *            #komprimuje vše neskryté v aktuálním umístění do archiv.zip
zip archiv .* *          #komprimuje vše včetně skrytých souborů do archiv.zip
zip -r archiv /cesta_k_souborum/  #komprimuje vše včetně podadresářů do archiv.zip

Dekomprimace (rozzipování) souborů:

unzip archiv #dekomprimuje vše v archiv.zip do aktuálního umístění
unzip archiv -d /cesta/ #dekomprimuje vše v archiv.zip do zadané cesty

Nainstalujte si balíky rar a unrar.

Program rar je shareware a musíte ho registrovat do 40 dní od použití.

Komprimace souborů:

rar a archiv.rar /cesta_k_souborum/    #komprimuje vše v zadané cestě do archiv.rar

Dekomprimace souborů:

rar x archiv.rar       #dekomprimuje vše v archiv.rar do aktuálního umístění
unrar x archiv.rar      #dekomprimuje vše v archiv.rar do aktuálního umístění
rar x archiv.rar /cesta/   #dekomprimuje vše v archiv.rar do zadané cesty
unrar x archiv.rar /cesta/  #dekomprimuje vše v archiv.rar do zadané cesty

Nainstalujte si balík p7zip-full.

Komprimace souborů:

7z a archiv.7z /cesta/      #komprimuje vše v zadané cestě do archiv.7z
7z a -t7z -m0=lzma -mx=9 -mfb=64 -md=32m -ms=on archiv.7z /cesta/  #ultrakomprimuje vše v zadané cestě do archiv.7z

Dekomprimace souborů:

7z x archiv.7z       #dekomprimuje vše v archiv.7z do aktuálního umístění
7z x -o/cesta/ archiv.7z  #dekomprimuje vše v archiv.7z do zadané cesty
 • Poslední úprava: 2019/02/25 18:21
 • (upraveno mimo DokuWiki)