programy:práce_s_daty:ubuntuone:tomboy

UbuntuOne/Tomboy

Jednou z dalších možností využití Ubuntu One je synchronizace poznámek vytvořených v aplikaci Tomboy.

Z nabídky Dash spusťte Poznámky Tomboy.

  1. Z nabídky Úpravy vyberte položku Předvolby
  2. Přejděte na kartu Synchronizace
  3. Jako Službu vyberte Webové stránky Tomboy a jako server zadejte https://one.ubuntu.com/notes
  4. Klikněte na Připojit se k serveru
  5. Ve webovém prohlížeči se vám otevře stránka s požadavkem na přihlášení do webového rozhraní Ubuntu One. Po přihlášení ještě potvrďte přidání tohoto počítače k synchronizovaným.
  6. Pokud vše proběhne v pořádku, měla by se objevit zpráva podobná té na obrázku.
  7. Vraťte se do Tomboye a pomocí tlačítka Uložit uložte vytvořenou konfiguraci
  8. V nově otevřených oknech potvrďte zahájení a dokončení synchronizace.

Pokud chcete, aby UbuntuOne synchronizoval poznámky automaticky, nezapomeňte ve výše zmíněném okně nastavení zaškrtnout Automaticky synchronizovat na pozadí každých a nastavit čas.

Synchronizaci můžete také vyvolat ručně ve správci poznámek Tomboy z nabídky Nástroje → Synchronizovat poznámky.

Poznámky můžete vyvářet a spravovat i z webové rozhraní.

Aktualizace: Informace v tomto návodě jsou příliš zastaralé a potřebují aktualizaci pro současné poměry. Více...

  • Poslední úprava: 2019/02/25 18:21
  • autor: 127.0.0.1