programy:věda_a_vzdělání:matlab

MATLAB

MATLAB je komerční prostředí pro numerické výpočty, počítačové simulace a numerické výpočty diferenciálních rovnic (rozšíření Simulink).

Svobodnou alternativu k MATLABu představují programy Octave a Scilab.

Instalace

Před instalací nezapomeňte, že budete potřebovat soubor s adresami a nastavením licenčních serverů, který byste měli získat od distributora vaší kopie. MATLAB k provozu vyžaduje spojení s některým z těchto licenčních serverů, a proto jej nelze provozovat bez připojení k síti Internet.

Do mechaniky vložte instalační DVD nebo připojte jeho obraz a níže uvedeným příkazem spusťte instalátor

sudo sh /media/cdrom0/install

Spuštění

Pokud jste při instalaci zvolili jiný adresář než /usr, musíte napřed vytvořit odkaz, abyste mohli Matlab snadněji spouštět.

sudo ln -s /cesta_k_instalaci_matlabu/matlab/bin/matlab /usr/local/bin/matlab

Matlab spustíte příkazem matlab.

Pro další možnosti spouštění můžete využít některý z následujících parametrů. Použití matlab -volby.

-nodesktop       Zapne MATLAB v konzoli místo grafického rozhraní - mnohem rychlejší načítání.
-nosplash       Nezobrazuje otravný obrázek při startu MATLABu.
-nojvm         Nezapne podporu Javy. Také to způsobí vypnutí grafického rozhraní (-nodesktop).
-r "příkaz"      Zapne MATLAB a vykoná zadaný příkaz.
-h           Ukáže více parametrů pro MATLAB.

Příklad: matlab -nojvm -nosplash -r „1+1“

Odkazy

 • Poslední úprava: 2019/02/25 18:21
 • autor: 127.0.0.1