ps3_media_server

PS3 Media Server

Návod se připravuje.. prozatím si můžete stáhnout script

Script

PROJ=ps3ms
echo "Instalační script PS3 Media Serveru"
echo "Kolik jader ma tvuj procesor ?"
read CORES
let cores++
mkdir $HOME/$PROJ
cd $HOME/$PROJ

sudo apt-get build-dep mplayer
sudo apt-get install ubuntu-restricted-extras checkinstall ant mplayer mencoder ffmpeg subversion build-essential
sleep 3
svn checkout svn://svn.mplayerhq.hu/mplayer/trunk mplayer

if [ -d mplayer ]
then
	cd mplayer
	echo "Spouštím konfiguraci a kompilaci"
	CFLAGS="-O2 -fomit-frame-pointer" ./configure --confdir=/etc/mplayer
	make -j $CORES > /dev/null 2> build_errors
	sudo checkinstall -D --install=yes --fstrans=no --pakdir "$HOME/$PROJ" --pkgname mplayer --backup=no --deldoc=yes --deldesc=yes --delspec=yes --default --pkgversion "3:1.0~svn-`grep "#define VERSION" version.h | cut -d"-" -f2`"
	cd ..
else
	echo "Ukončuji skript, zdrojové kódy jsou nekompletní"
	exit 1
fi

echo "Po spuštění stránky, stáhněte  Java JDK 6 .., po stažení vypnout firefox, stažený balík přesunout do složky projektu ($HOME/$PROJ) a zmáčknout Enter"
sleep 10
firefox http://java.sun.com/javase/downloads/widget/jdk6.jsp
read enter

if [ -f $(ls | grep jdk-6) ]
then
	sh $(ls | grep jdk-6)
	JAVA_HOME=$HOME/$PROJ/$(ls | grep jdk1.6)/jre
	export JAVA_HOME
	svn checkout http://ps3mediaserver.googlecode.com/svn/trunk/ ps3mediaserver-read-only

	cd ps3mediaserver-read-only/ps3mediaserver
	ant
	chmod a+x PMS.sh
	chmod a+x linux/tsMuxeR
	cd ../..

	cat > run_server << END
#!/bin/sh
cd $HOME/$PROJ/ps3mediaserver
./PMS.sh
END
	chmod a+x run_server
else
	echo "Instalátor JDK 6 nenalezen, přeskakuji instalaci PS3media serveru"
	exit 1
fi

exit 0

Odkazy

  • Poslední úprava: 2019/02/25 18:20
  • (upraveno mimo DokuWiki)