samba

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
Následující verze
Předchozí verze
samba [2013/08/22 10:20]
Pavel Hrnčíř přidán odkaz na návod
samba [2019/02/25 18:21] (aktuální)
Řádek 1: Řádek 1:
 +====== Samba ======
  
 +{{.:​120px-Samba.png}}
 +
 +//je značně populární programový balík dostupný v rámci [[http://​www.abclinuxu.cz/​slovnik/​gnu|GNU licence]], který implementuje serverovou část protokolu [[http://​wiki.root.cz/​Main/​SMBCIFS|CIFS]] na klientu s Linuxem. Původně byl balík vytvořen Australanem Andrewem Trigellem, který rozpitval protokol [[http://​wiki.root.cz/​Main/​SMBCIFS|SMB]] a výsledný kód vydal v roce 1992. //
 +// Dnes je systém Samba dobře podporován a aktivně vyvíjen pro začlenění další funkcionality. Systém poskytuje stabilní mechanismus pro integraci Windows sítě s Linuxem. Krása Samby spočívá vtom, že je potřeba na Linuxu nainstalovat pouze jeden programový balík, na straně Windows není potřeba instalovat nic. //
 +
 +
 +
 +// Systém CIFS nabízí pět základních služeb: //
 +
 +
 +    * // Sdílení souborů //
 +
 +    * // Síťový tisk //
 +
 +    * // Autentizaci a autorizaci //
 +
 +    * // Vyhledávání jmen //
 +
 +    * // Oznamování služeb (prohledávání souborových a tiskových serverů) //
 +
 +
 +// Samba neposkytuje pouze soubory na Linuxu pomocí protokolu CIFS, ale může také provádět všechny základní funkce primárního serveru Windows NT 4.0 domény. Samba podporuje ​ některé pokročilé ​ vlastnosti včetně přihlašování do Windows NT domén, předávání profilů uživatelů Windows a sdílení tiskáren pomocí CIFS. //
 +// Na rozdíl od systému [[http://​www.abclinuxu.cz/​slovnik/​nfs|NFS]],​ který je silně provázán s jádrem, Samba nevyžaduje žádné úpravy jádra a běží zcela jako uživatelský proces. Připojí se na porty používané pro příchozí NBT požadavky a čeká na požadavky od klientů na přístup k nějakému zdroji. Poté co je požadavek přijat a autorizován,​ [[http://​www.abclinuxu.cz/​slovnik/​demon|démon]] smbd vytvoří kopii sama sebe a pracuje pod uživatelem daného požadavku. výsledkem je, že jsou zachována všechna přístupová práva souboru v Linuxu(včetně skupinových práv). //
 +
 +
 +===== Instalace Samby =====
 +
 +{{:​apt.png}}Jak již bylo napsáno, je to velmi snadný proces, jen [[Instalace programů|nainstalujeme]] balík [[apt://​samba|samba]] a [[apt://​smbfs|smbfs]],​ tzn. například přes [[Terminál]]:​
 +
 +
 +<​code>​
 +sudo apt-get install samba smbfs
 +</​code>​
 +===== Jednoduchá grafická konfigurace samby =====
 +
 +{{:​apt.png}}[[Instalace programů|Nainstalujte]] balík [[apt://​system-config-samba|system-config-samba]] a spusťte.
 +
 +
 +<​code>​
 +sudo apt-get install system-config-samba
 +</​code>​
 +===== Konfigurace Samba serveru =====
 +
 +==== Nastavení uživatelů ====
 +
 +Nejprve musíme přidat uživatele, pod kterým se budeme moci přihlašovat do sítě, to provedeme zadáním příkazu v [[Terminál|Terminálu]]:​
 +
 +
 +<​code>​
 +sudo smbpasswd -a jmeno_uzivatele
 +</​code>​
 +
 +Pro odstranění uživatele lze zadat do Terminálu:
 +
 +
 +<​code>​
 +sudo smbpasswd -x jmeno_uživatele
 +</​code>​
 +
 +Přehled všech uživatelských účtů je dobře vidět (a zároveň ho lze editovat ) v souboru ''/​etc/​samba/​smbusers''​. Ten si můžeme zobrazit v Textovém editoru spuštěným s oprávněním administrátora:​
 +
 +
 +<​code>​
 +gksudo gedit /​etc/​samba/​smbusers
 +</​code>​
 +
 +{{.:​info.png}} Každý uživatel Samby musí existovat i v systému, nemusí mít nastaveny práva, heslo ani vytvořený adresář. Prostě jenom musí existovat a být zařazen do vhodné skupiny, skupin. V následujícím příkazu vyplňte i vlastní_jméno čímkoliv ať příkaz nechce zadání doplňkových informací o uživateli.
 +<​code>​
 + sudo adduser --quiet --no-create-home --disabled-password ​ --gecos VLASTNÍ_JMÉNO ​ --ingroup SKUPINA JMÉNO_UŽIVATELE
 +</​code>​
 +
 +
 +Jeden uživatel je zadaný na třech místech, na toto se často zapomíná. Uživatel se stejným jménem a heslem musí existovat tj. být zadán v Samba serveru a být přihlášen se stejným jménem a heslem na počítači z kterého se chcem k Samba serveru přihlásit a musí existovat i v systému na kterém Samba server běží, ale zde nemusí mít zadané heslo.
 +
 +
 +
 +{{.:​warning.png}} Pokud jste měli zřízený účet na Windows a ten jste ve správě uživatelů přejmenovali,​ tak se vám pravděpodobně nepodaří přihlásit k Samba serveru. Stejně tak nesmíme zapomenout že většinou po zřízení účtu ve Windows nemá uživatel vytvořené heslo a pokud jsme od koupi počítače ještě nenastavovali uživatele a heslo, tak je uživatelské jméno nějaký OEM nesmysl a heslo také neexistuje. A to se tedy k Samba serveru nepřihlásíme.
 +
 +
 +
 +{{.:​example.png}} Uživatelské jméno ve Windows XP lze změnit ve skryté nabídce. Není třeba mazat a znovu vytvářet účet. Ve Windows XP zadejte příkaz %%control userpasswords2%%,​ vyberte váš účet, klikněte na vlastnosti a na kartě %%Obecné%% v kolonce %%Uživatelské jméno%% upravíte uživatelské jméno účtu dle uživatelského jména v linuxu/​sambě. Ještě je potřeba nastavit správně heslo pro tento účet (Ovládací panely -> Uživatelské účty).
 +
 +
 +==== Sdílení domovského adresáře s oprávněním jen pro čtení a s autentizací ====
 +
 +Nejprve si provedeme zálohu konfiguračního souboru nastavení Samba serveru, zadáním příkazu v Terminálu:
 +
 +
 +<​code>​
 +sudo cp /​etc/​samba/​smb.conf /​etc/​samba/​smb.conf_backup
 +</​code>​
 +
 +Otevřeme si s právy administrátora v textovém editoru konfigurační soubor:
 +
 +
 +<​code>​
 +gksudo gedit /​etc/​samba/​smb.conf
 +</​code>​
 +
 +Nalezneme tento řádek:
 +
 +
 +<​code>​
 +...
 +;  security = user
 +...
 +</​code>​
 +
 +Změníme ho na:
 +
 +
 +<​code>​
 +security = user
 +username map = /​etc/​samba/​smbusers
 +</​code>​
 +
 +{{.:​info.png}} To znamená, že odstraníme středník před ''​security''​ a pod tento řádek přidáme další s textem ''​username map = /​etc/​samba/​smbusers''​.
 +
 +
 +
 +Restartujeme Sambu:
 +
 +
 +<​code>​
 +sudo /​etc/​init.d/​samba restart
 +</​code>​
 +{{.:​info.png}}
 +Nebo
 +<​code>​
 +sudo service smbd restart
 +</​code>​
 +
 +
 +A máme hotovo.
 +
 +
 +==== Sdílení domovského adresáře s oprávněním pro čtení i zápis a s autentizací ====
 +
 +Nejprve si provedeme zálohu konfiguračního souboru nastavení Samba serveru, zadáním příkazu v Terminálu:
 +
 +
 +<​code>​
 +sudo cp /​etc/​samba/​smb.conf /​etc/​samba/​smb.conf_backup
 +</​code>​
 +
 +Otevřeme si s právy administrátora v textovém editoru konfigurační soubor:
 +
 +
 +<​code>​
 +gksudo gedit /​etc/​samba/​smb.conf
 +</​code>​
 +
 +Nalezneme tento řádek:
 +
 +
 +<​code>​
 +...
 +;  security = user
 +...
 +</​code>​
 +
 +Změníme ho na:
 +
 +
 +<​code>​
 +security = user
 +username map = /​etc/​samba/​smbusers
 +</​code>​
 +
 +{{.:​info.png}} To znamená, že odstraníme středník před ''​security''​ a pod tento řádek přidáme další s textem ''​username map = /​etc/​samba/​smbusers''​.
 +
 +
 +
 +Nalezneme tento řádek:
 +
 +
 +<​code>​
 +...
 +# By default, the home directories are exported read-only. Change next
 +# parameter to '​yes'​ if you want to be able to write to them.
 +  writable = no
 +...
 +</​code>​
 +
 +
 +Změníme ho na:
 +
 +
 +<​code>​
 +# By default, the home directories are exported read-only. Change next
 +# parameter to '​yes'​ if you want to be able to write to them.
 +  writable = yes
 +</​code>​
 +
 +Restartujeme Sambu:
 +
 +
 +<​code>​
 +sudo /​etc/​init.d/​samba restart
 +</​code>​
 +
 +A máme hotovo.
 +
 +
 +
 +==== Sdílení adresáře pro skupinu uživatelů s oprávněním jen ke čtení a s autentizací ====
 +
 +Nejprve si provedeme zálohu konfiguračního souboru nastavení Samba serveru, zadáním příkazu v Terminálu:
 +
 +
 +<​code>​
 +sudo cp /​etc/​samba/​smb.conf /​etc/​samba/​smb.conf_backup
 +</​code>​
 +
 +Vytvoříme v Terminálu adresář, ke kterému budou mít přístup v síti jen zvolení uživatelé příkazy:
 +
 +
 +<​code>​
 +sudo mkdir /home/group
 +sudo chmod 777 /​home/​group/​
 +</​code>​
 +
 +Otevřeme si s právy administrátora v textovém editoru konfigurační soubor:
 +
 +
 +<​code>​
 +gksudo gedit /​etc/​samba/​smb.conf
 +</​code>​
 +
 +Nalezneme tento řádek:
 +
 +
 +<​code>​
 +...
 +;  security = user
 +...
 +</​code>​
 +
 +Změníme ho na:
 +
 +
 +<​code>​
 +security = user
 +username map = /​etc/​samba/​smbusers
 +</​code>​
 +
 +{{.:​info.png}} To znamená, že odstraníme středník před ''​security''​ a pod tento řádek přidáme další s textem ''​username map = /​etc/​samba/​smbusers''​.
 +
 +
 +
 +Nakonec souboru přidáme tyto řádky:
 +
 +
 +<​code>​
 + ​[Group]
 +  comment = Group Folder
 +  path = /home/group
 +  public = yes
 +  writable = no
 +  valid users = uzivatel_1 uzivatel_2
 +  create mask = 0700
 +  directory mask = 0700
 +  force user = nobody
 +  force group = nogroup
 +</​code>​
 +
 +V proměnné ''​valid users''​ napište všechny uživatele mající oprávnění k přístupu do adresáře v ''​path''​.
 +
 +
 +
 +{{.:​info.png}} Název adresáře můžeme zvolit jaký chceme, ne pouze ''/​home/​group''​. Ale nezapomeňte po změně názvu adresáře změnit proměnou ''​path''​ v konfiguračním souboru.
 +
 +
 +
 +Restartujeme Sambu:
 +
 +
 +<​code>​
 +sudo /​etc/​init.d/​samba restart
 +</​code>​
 +Nebo:
 +
 +
 +<​code>​
 +sudo service smbd restart
 +</​code>​
 +
 +A máme hotovo.
 +
 +
 +==== Sdílení adresáře pro skupinu uživatelů s oprávněním pro čtení i zápis a s autentizací ====
 +
 +Nejprve si provedeme zálohu konfiguračního souboru nastavení Samba serveru, zadáním příkazu v Terminálu:
 +
 +
 +<​code>​
 +sudo cp /​etc/​samba/​smb.conf /​etc/​samba/​smb.conf_backup
 +</​code>​
 +
 +Vytvoříme v Terminálu adresář, ke kterému budou mít přístup v síti jen zvolení uživatelé příkazy:
 +
 +
 +<​code>​
 +sudo mkdir /home/group
 +sudo chmod 777 /​home/​group/​
 +</​code>​
 +
 +Otevřeme si s právy administrátora v textovém editoru konfigurační soubor:
 +
 +
 +<​code>​
 +gksudo gedit /​etc/​samba/​smb.conf
 +</​code>​
 +
 +Nalezneme tento řádek:
 +
 +
 +<​code>​
 +...
 +;  security = user
 +...
 +</​code>​
 +
 +Změníme ho na:
 +
 +
 +<​code>​
 +security = user
 +username map = /​etc/​samba/​smbusers
 +</​code>​
 +
 +{{.:​info.png}} To znamená, že odstraníme středník před ''​security''​ a pod tento řádek přidáme další s textem ''​username map = /​etc/​samba/​smbusers''​.
 +
 +
 +
 +Nakonec souboru přidáme tyto řádky:
 +
 +
 +<​code>​
 + ​[Group]
 +  comment = Group Folder
 +  path = /home/group
 +  public = yes
 +  writable = yes
 +  valid users = uzivatel_1 uzivatel_2
 +  create mask = 0700
 +  directory mask = 0700
 +  force user = nobody
 +  force group = nogroup
 +</​code>​
 +
 +V propměnné ''​valid users''​ napište všechny uživatele mající oprávnění k přístupu do adresáře v ''​path''​.
 +
 +
 +
 +{{.:​info.png}} Název adresáře můžeme zvolit jaký chceme, ne pouze ''/​home/​group''​. Ale nezapomeňte po změně názvu adresáře změnit proměnou ''​path''​ v konfiguračním souboru.
 +
 +
 +
 +Restartujeme Sambu:
 +
 +
 +<​code>​
 +sudo /​etc/​init.d/​samba restart
 +</​code>​
 +Nebo:
 +<​code>​
 +sudo service smbd restart
 +</​code>​
 +
 +
 +A máme hotovo.
 +
 +
 +==== Sdílení veřejného adresáře s oprávněním jen pro čtení a s autentizací ====
 +
 +Nejprve si provedeme zálohu konfiguračního souboru nastavení Samba serveru, zadáním příkazu v Terminálu:
 +
 +
 +<​code>​
 +sudo cp /​etc/​samba/​smb.conf /​etc/​samba/​smb.conf_backup
 +</​code>​
 +
 +Vytvoříme v Terminálu adresář, ke kterému budou mít přístup v síti všichni uživatelé příkazy:
 +
 +
 +<​code>​
 +sudo mkdir /​home/​public
 +sudo chmod 777 /​home/​public/​
 +</​code>​
 +
 +Otevřeme si s právy administrátora v textovém editoru konfigurační soubor:
 +
 +
 +<​code>​
 +gksudo gedit /​etc/​samba/​smb.conf
 +</​code>​
 +
 +Nalezneme tento řádek:
 +
 +
 +<​code>​
 +...
 +;  security = user
 +...
 +</​code>​
 +
 +Změníme ho na:
 +
 +
 +<​code>​
 +security = user
 +username map = /​etc/​samba/​smbusers
 +</​code>​
 +
 +{{.:​info.png}} To znamená, že odstraníme středník před ''​security''​ a pod tento řádek přidáme další s textem ''​username map = /​etc/​samba/​smbusers''​.
 +
 +
 +
 +Nakonec souboru přidáme tyto řádky:
 +
 +
 +<​code>​
 + ​[public]
 +  comment = Public Folder
 +  path = /​home/​public
 +  public = yes
 +  writable = no
 +  create mask = 0777
 +  directory mask = 0777
 +  force user = nobody
 +  force group = nogroup
 +</​code>​
 +
 +{{.:​info.png}} Název adresáře můžeme zvolit jaký chceme, ne pouze ''/​home/​public''​. Ale nezapomeňte po změně názvu adresáře změnit proměnou ''​path''​ v konfiguračním souboru.
 +
 +
 +
 +Restartujeme Sambu:
 +
 +
 +<​code>​
 +sudo /​etc/​init.d/​samba restart
 +</​code>​
 +
 +A máme hotovo.
 +
 +
 +==== Sdílení veřejného adresáře s oprávněním pro čtení i zápis a s autentizací ====
 +
 +
 +Nejprve si provedeme zálohu konfiguračního souboru nastavení Samba serveru, zadáním příkazu v Terminálu:
 +
 +
 +<​code>​
 +sudo cp /​etc/​samba/​smb.conf /​etc/​samba/​smb.conf_backup
 +</​code>​
 +
 +Vytvoříme v Terminálu adresář, ke kterému budou mít přístup v síti všichni uživatelé příkazy:
 +
 +
 +<​code>​
 +sudo mkdir /​home/​public
 +sudo chmod 777 /​home/​public/​
 +</​code>​
 +
 +Otevřeme si s právy administrátora v textovém editoru konfigurační soubor:
 +
 +
 +<​code>​
 +gksudo gedit /​etc/​samba/​smb.conf
 +</​code>​
 +
 +Nalezneme tento řádek:
 +
 +
 +<​code>​
 +...
 +;  security = user
 +...
 +</​code>​
 +
 +Změníme ho na:
 +
 +
 +<​code>​
 +security = user
 +username map = /​etc/​samba/​smbusers
 +</​code>​
 +
 +{{.:​info.png}} To znamená, že odstraníme středník před ''​security''​ a pod tento řádek přidáme další s textem ''​username map = /​etc/​samba/​smbusers''​.
 +
 +
 +
 +Nakonec souboru přidáme tyto řádky:
 +
 +
 +<​code>​
 + ​[public]
 +  comment = Public Folder
 +  path = /​home/​public
 +  public = yes
 +  writable = yes
 +  create mask = 0777
 +  directory mask = 0777
 +  force user = nobody
 +  force group = nogroup
 +</​code>​
 +
 +{{.:​info.png}} Název adresáře můžeme zvolit jaký chceme, ne pouze ''/​home/​public''​. Ale nezapomeňte po změně názvu adresáře změnit proměnou ''​path''​ v konfiguračním souboru.
 +
 +
 +
 +Restartujeme Sambu:
 +
 +
 +<​code>​
 +sudo /​etc/​init.d/​samba restart
 +</​code>​
 +
 +A máme hotovo.
 +
 +
 +==== Sdílení veřejného adresáře s oprávněním jen pro čtení a bez autentizace ====
 +
 +Nejprve si provedeme zálohu konfiguračního souboru nastavení Samba serveru, zadáním příkazu v Terminálu:
 +
 +
 +<​code>​
 +sudo cp /​etc/​samba/​smb.conf /​etc/​samba/​smb.conf_backup
 +</​code>​
 +
 +Vyvoříme v Terminálu adresář, ke kterému budou mít přístup v síti všichni uživatelé příkazy:
 +
 +
 +<​code>​
 +sudo mkdir /​home/​public
 +sudo chmod 777 /​home/​public/​
 +</​code>​
 +
 +Otevřeme si s právy administrátora v textovém editoru konfigurační soubor:
 +
 +
 +<​code>​
 +gksudo gedit /​etc/​samba/​smb.conf
 +</​code>​
 +
 +Nalezneme tento řádek:
 +
 +
 +<​code>​
 +...
 +;  security = user
 +...
 +</​code>​
 +
 +Změníme ho na:
 +
 +
 +<​code>​
 +security = share
 +</​code>​
 +
 +Nakonec souboru přidáme tyto řádky:
 +
 +
 +<​code>​
 + ​[public]
 +  comment = Public Folder
 +  path = /​home/​public
 +  public = yes
 +  writable = no
 +  create mask = 0777
 +  directory mask = 0777
 +  force user = nobody
 +  force group = nogroup
 +</​code>​
 +
 +{{.:​info.png}} Název adresáře můžeme zvolit jaký chceme, ne pouze ''/​home/​public''​. Ale nezapomeňte po změně názvu adresáře změnit proměnou ''​path''​ v konfiguračním souboru.
 +
 +
 +
 +Restartujeme Sambu:
 +
 +
 +<​code>​
 +sudo /​etc/​init.d/​samba restart
 +</​code>​
 +
 +A máme hotovo.
 +
 +
 +==== Sdílení veřejného adresáře s oprávněním pro čtení i zápis a bez autentizace ====
 +
 +Nejprve si provedeme zálohu konfiguračního souboru nastavení Samba serveru, zadáním příkazu v Terminálu:
 +
 +
 +<​code>​
 +sudo cp /​etc/​samba/​smb.conf /​etc/​samba/​smb.conf_backup
 +</​code>​
 +
 +Vyvoříme v Terminálu adresář, ke kterému budou mít přístup v síti všichni uživatelé příkazy:
 +
 +
 +<​code>​
 +sudo mkdir /​home/​public
 +sudo chmod 777 /​home/​public/​
 +</​code>​
 +
 +Otevřeme si s právy administrátora v textovém editoru konfigurační soubor:
 +
 +
 +<​code>​
 +gksudo gedit /​etc/​samba/​smb.conf
 +</​code>​
 +
 +Nalezneme tento řádek:
 +
 +
 +<​code>​
 +...
 +;  security = user
 +...
 +</​code>​
 +
 +Změníme ho na:
 +
 +
 +<​code>​
 +security = share
 +</​code>​
 +
 +
 +Nakonec souboru přidáme tyto řádky:
 +
 +
 +<​code>​
 + ​[public]
 +  comment = Public Folder
 +  path = /​home/​public
 +  public = yes
 +  writable = yes
 +  create mask = 0777
 +  directory mask = 0777
 +  force user = nobody
 +  force group = nogroup
 +</​code>​
 +
 +{{.:​info.png}} Název adresáře můžeme zvolit jaký chceme, ne pouze ''/​home/​public''​. Ale nezapomeňte po změně názvu adresáře změnit proměnou ''​path''​ v konfiguračním souboru.
 +
 +
 +
 +Restartujeme Sambu:
 +
 +
 +<​code>​
 +sudo /​etc/​init.d/​samba restart
 +</​code>​
 +
 +A máme hotovo.
 +
 +
 +===== Možné problémy =====
 +Zde jsou různé problémy, se kterými je možno se setkat a jak je řešit
 +
 +==== Nedaří se spojit ====
 +Pokud se nedaří spojit s počítačem,​ kde je Samba, zkontrolujte zda jeho jméno není větší než 15 znaků, zkontrolujte název počítače v ''/​etc/​hostname''​
 +
 +
 +{{.:​info.png}} Název by //neměl být delší než **15** znaků//, NETBIOS se s tím neumí řádně srovnat
 +
 +Stejně tak by v něm neměly být znaky jako tečka, lomítko apod. Pomlčka je vpořádku.
 +
 +Pokud je v názvu problém, editujte ho tímto příkazem
 +<​code>​
 +gksudo gedit /​etc/​hostname
 +</​code>​
 +
 +===== Samba a příkazová řádka =====
 +Ovládání Samby z příkazové řádky, včetně zopakování již použitých.
 +
 +Výpis spojení a stavu Samby. Pomocí přepínačů lze výpis upřesnit. *http://​www.samba.org/​samba/​docs/​man/​manpages-3/​smbstatus.1.html
 +<​code>​
 +smbstatus
 +</​code>​
 +Ovládání samby, například uzavření spojení. Podrobnosti "man smbcontrol"​. Opatrně! *http://​www.samba.org/​samba/​docs/​man/​manpages-3/​smbcontrol.1.html
 +<​code>​
 +smbcontrol
 +</​code>​
 +Restart Samby.
 +<​code>​
 +sudo /​etc/​init.d/​samba restart
 +</​code>​
 +Přidání uživatele
 +<​code>​
 +sudo smbpasswd -a jmeno_uzivatele
 +</​code>​
 +Odstranění uživatele.
 +<​code>​
 +sudo smbpasswd -x jmeno_uživatele
 +</​code>​
 +Přehled všech uživatelských účtů.
 +<​code>​
 +gksudo gedit /​etc/​samba/​smbusers
 +</​code>​
 +
 +===== Odkazy =====
 +  * [[http://​www.fi.muni.cz/​~xbatko/​samba/​|Samba:​ Fileserver na bázi protokolu SMB pro UNIX]] – detailnější popis od Spidera
 +  * http://​www.howtoforge.com/​ubuntu-gutsy-samba-standalone-server-with-tdbsam-backend
 +  * http://​www.howtoforge.com/​ubuntu-gutsy-samba-domaincontroller
 +  * [[http://​www.linuxexpres.cz/​jak-na-to/​jak-v-ubuntu-sdilet-adresare|Klikací návod na LinuxExpres.cz]]
 +
 +{{page>​úpravy/​aktualizace}}
 +
 +{{page>​úpravy/​konvence}}
 +
 +{{page>​úpravy/​grafika}}
  • Poslední úprava: 2019/02/25 18:21
  • (upraveno mimo DokuWiki)