scannery

Kdyby jste měli scaner, který nebude fungovat ani pod jedním z těchto návodů, stáhněte si program VueScan:http://www.hamrick.com/, uložte jej někde na disk a následně spuťte přes wine http://wiki.ubuntu.cz/wine

Scannery

Zde najdete návody pro zprovoznění jednotlivých scannerů. Pro skenování je v Ubuntu dostupné programy Jednoduché skenování nebo XSane, které by měli váš scanner automaticky detekovat.

Pro správnou funkci a detekci tohoto scanneru programem XSane je potřeba dodat firmware do adresáře /usr/share/sane/gt68xx/

Firmware nalezneme na této stránce, kde si vybereme správný model. Pro snažší orientaci je pro tento konkrétní model zde.

Stažený soubor je potřeba přejmenovat na PS1fx.usb a uložit do adresáře /usr/share/sane/gt68xx/. Ovšem pozor, zapisovat do toho adresáře můžete jen s právy superuživatele!

Nyní musíme povědět programu XSane, k čemu má přiřadit daný firmware. Uděláme to tak, že si otevřeme s právy superuživatele adresář /etc/sane.d/gt68xx.conf a editujeme obsah ke konkretnímu modelu. Nás bude zajímat tento řádek:

# Mustek ScanExpress 1200 UB Plus:
#override "mustek-scanexpress-1200-ub-plus"

upravíme tak, aby to vypadalo takto:

# Mustek ScanExpress 1200 UB Plus:
override "mustek-scanexpress-1200-ub-plus"
firmware "PS1fx.usb

Ted jen stačí spustit program XSane a vybrat připojený scanner na USB (bude detekovan jako Mustek Scan Express 1200 UB plus). Pak již vše jede jak má.

Podobný postup použijte i při dalších modelech scanneru.

Není potřeba prakticky žádný návod. Jedou ihned bez nutnosti instalace.

Nainstalujte balíček Sane Backend pro skenery PRIMAX. Získáte jej na této stránce, nebo si jej stáhněte pomocí tohoto odkazu.

Nyní je skener připraven k použití.

Známé problémy:

Nefunguje Gray16 bit a Color16 bit mód, ale color 8 bit má 24-bitovou hloubku barvy. Proměnlivá citlivost (někdy přesvětlený obraz, někdy tmavý). Mělo by pomoci nastavení kalibrace.

Nastavení kalibrace:

Ze zdrojového kódu zkopírujte soubor calibration_area.ppm do adresáře např. /home/user . Poté do souboru /home/user/.profile přidejte následující řádky:

export PXSCAN_DEBUG_IMAGE=/home/user/calibration_area.ppm

export PXSCAN_DEBUG=255

Restartujte systém.

soubor calibration_area.ppm můžete rovněž stáhnout zde.

Návod odzkoušen na verzích <ubu> Ubuntu 6.10 - 8.04. Mohl by fungovat i na podobná zařízení od Epsonu. V <ubu> Ubuntu 9.04 funguje tento scanner „sám od sebe“.

Je třeba mít nainstalovaný XSane, tj. balíčky xsane, xsane-commons, libsane, libsane-extras, a sane-utils. Nyní otevřte terminál a zadejte příkaz

lsusb

Dostanete výstup podobný následujícímu

Bus 004 Device 001: ID 0000:0000
Bus 003 Device 001: ID 0000:0000
Bus 002 Device 001: ID 04b8:082f Seiko Epson Corp.
Bus 002 Device 002: ID 0000:0000
Bus 001 Device 003: ID 046d:c001 Logitech, Inc. N48/M-BB48 [FirstMouse Plus]
Bus 001 Device 001: ID 0000:0000

Dobře si zapamatujte nebo zapiště dvě ID čísla (oddělená dvojtečkou) z řádku, který obsahuke text Seiko Epson Corp. V našem případě to tedy jsou čísla 4b8 a 82f. V libivolném textovém editoru (gedit, vim, kate, atp.) otevřte se superuřivatelskými právy soubor /etc/sane.d/epson.conf, např. příkazem v terminálu

sudo gedit `/etc/sane.d/epson.conf

Nyní hledejte řádku obsahující

# usb 0x? 0x?

Tento řádek odkomentujte (smažte znak #) a místo otazníků napište ID čísla (úvodní nuly vynechat). V našem případě bude řádek po úpravách vypadat takto:

usb 0x4b8 0x82f

Na závěr úprav tohoto souboru odkomentujte řádky

usb /dev/usbscanner0
usb /dev/usb/scanner0

Nyní spusťte XSane. Nyní znovu zadejte do terminálu příkaz lsusb. Nyní nás na řádce obsahující Seiko Epson Corp. zajímají čísla Bus a Device, tj. v našem příkladu 002 respektive 001. Do terminálu zadejte

sudo chmod 0666 /proc/bus/usb/XXX/YYY

kde XXX nahraďte číslem Bus a YYY číslem Device (včetně nul!). Znovu otevřete XSane a je to!

Pokud se objeví chyba oznamující nemožnost vytvoření souboru (nedostatečná práva), zadejte do terminálu

sudo chmod 0666 ~/.sane/xsane/*

Scanner vyžaduje stažení firmware a úpravu nastavení snapscanu:

wget http://faq.caslavka.cz/attachments/128/scanner-acer-benq-3300U-4300U-firmware.tgz
tar xzf scanner-acer-benq-3300U-4300U-firmware.tgz
chmod a+x scanner/*
sudo mv scanner /usr/share/sane/snapscan
sudo sed -i /etc/sane.d/snapscan.conf -e 's/your-firmwarefile.bin/scanner\/U176V041.BIN/g'

Vytáhněte scanner ze sítě a USB, znovu jej připojte a Xsane by si s ním měl rozumět. (http://faq.caslavka.cz/content/22/128/cs/instalace-usb-scanneru-id-04a520b0-acer-peripherals-inc-now-benq-corp-s2w-3300u_4300u.html)

  • Poslední úprava: 2019/02/25 18:21
  • autor: 127.0.0.1