scrot

Scrot

Někteří lidé nejraději dělají všechno v terminálu. Pokud jste jimi též, tato aplikace je přímo pro vás. Pomocí vaši milované konzole můžete pořizovat snímky vaší plochy. Program má také řadu zajímavých funkcí, jako miniatura, kvalita snímku, pojmenování a další.

Program se normálně nachází ve zdrojích, jakoukoli metodou tedy nainstalujeme balík:

scrot

Fotíme prostým spuštěním příkazu:

scrot

V okamžiku zaznamenání snímku vám speaker dokonce pípne. ;-)

V místě, kde se zrovna v terminálu nacházíme, se vytvoří obrázek se jménem podobným

2008-06-16-204441_1024x768_scrot.png

Každému člověku, který má rád, jak se říká, komandlajnu, nestačí zadat 1 slovo, ale musí se v tom šťourat a všechno odkalit. Držte si klobouky, jdeme se kouknout, co všechno foťák obrazovky umí. :-D

I pomocí terminálového programu můžete vyfotit pouze jedno vámi zvolené okno nebo oblast. Dovedeme to pomocí atributu -s. Po spuštění příkazu klepněte na okno, které chcete vyfotit. Pokud se jedná o oblast, stikněte levé tlačítko myši a táhněte, až vyberte celou požadovanou plochu.

Pokud takto vyberete na sejmutí okno, na snímku nebudou okraje oken včetně horního titulku. Pokud je chcete také vyfotit, přidejte ještě parametr -b.

scrot -s -b

Vyfotí po kliknutí dané okno i s okrajem.

Po zadání příkazu scrot vždy fotí okamžitě. Pokud potřebujete, aby trochu počkal, použijte parametr -d. Za něj dopište počet sekund, kolik má scrot čekat.

Scrot samozřejmě umí i odpočítávat. Přidáme pouze atribut -c do příkazu a v terminálu se vám budou zobrazovat čísla, která znázorňují počet zbývajících sekund.

Tento příkaz vám za hodinu sejme obrazovku a ještě vám bude odpočítávat. :-)

scrot -cd 3600

Volbou -t můžeme vytvořit kromě snímku další snímek - miniaturu. Za parametr tedy ještě dopíšeme počet procent, jak má být oproti velkému snímku miniatura malá.

scrot -t 50

Vytvoří snímek a k němu miniaturu velkou jakou polovina původního snímku (je nastaveno 50%).

Jak jste si všimli, v základu je scrot nastaven, aby obrázek pojmenoval:

rok-měsíc-den-hodinaminutasekunda_rozlixšení_scrot.png

Teď řekneme scrotu, že si chceme obrázek pojmenovat jinak. Musíme znát jeho proměnné, abychom si mu název mohli poskládat.

  • %Y - rok
  • %m - měsíc
  • %d - den
  • $w - výška obrázku
  • $h - šířka obrázku

Existují další proměnné, toto jsou pouze základní, více na man scrot.

Teď už víme, jak máme scrotu říci, jak se má obrázek jmenovat. Zadejme pro zkoušku do terminálu:

scrot 'to_je_moje_plocha__rok_je_%Y_měsíc_je_%m_a_dneska_je%d__obrázek_má_rozlišení_$wx$h.png'

Takto si můžeme se scrotem hrát.

Pomocí parametru -q můžeme nastavit kvalitu fotky. Za parametru ještě napíšeme číslo od 1 (nejmenší kvalita) do 100 (nejvyšší kvalita). Automaticky je jinak nastavena kvalita 75.

scrot -q 100

Udělá nejkvalitnější obrázek, co jen scrot dokáže.

Možná máte vytvořenou nějakou složku na vaše snímky. Jak už jste četli, snímek se ukládá tam, kde máte zrovna otevřený terminál. K tomu se přesně hodí atribut -e. Po sejmutí obrázku spustí příkaz napsaný za tímto atributem (musí být v apostrofech).

Ještě budeme potřebovat znát další proměnné, abychom mohli obrázek efektivně přesunovat.

  • $f - název souboru snímku i s cestou (/home/martin/aaa/bbb/ccc.png)
  • $n - název souboru snímku bez cesty (ccc.png)
scrot -e 'mv $f ~/Snímky/'

Vyfotí a přesune soubor do složky ~/Snímky.

Co schválně provede tento příkaz? :-D

scrot 'toto_je_scrot_%d.%m.%Y' -d 10 -c -s -b -q 50 -t 33 -e 'mv $f ~/ && echo "Jak se vede?"'

Další informace a možnosti tohoto skvělého programu se dozvíte spuštěním oblíbeného příkazu:

man scrot
  • Poslední úprava: 2019/02/25 18:20
  • autor: 127.0.0.1