Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
server [2019/02/25 18:21]
127.0.0.1 upraveno mimo DokuWiki
server [2019/04/27 12:39] (aktuální)
Michal Stanke aktualizace služeb na serverech a server pinda.ubuntu.cz
Řádek 1: Řádek 1:
-====== Server ======+====== Server ​yasha.ubuntu.cz ​====== 
 + 
 +virtuální server u CZ.NIC
  
 ===== Lidé ===== ===== Lidé =====
  
-Lidé mající ​SSH přístup na server ​a případně ​rootovská práva tamtéž+Lidé SSH přístupem ​a případně ​právy roota:
  
   * Ondřej Surý (root)   * Ondřej Surý (root)
Řádek 9: Řádek 11:
   * Martin Kiklhorn (root)   * Martin Kiklhorn (root)
   * [[users:​tadeasparik|Tadeáš Pařík]]   * [[users:​tadeasparik|Tadeáš Pařík]]
-  * Michal Stanke+  * Michal Stanke ​(root)
  
-===== Drupal ​=====+===== Služby ​=====
  
-==== Vytvoření nové instance na subdomena.ubuntu.cz ​====+  * [[http://​lists.ubuntu.cz/​|mailinglisty Ubuntu.cz]] + mailserver 
 +  * [[https://​wiki.l10n.cz/​|L10N.cz wiki]] 
 +  * [[http://​lists.l10n.cz/​|mailinglisty L10N.cz]] + mailserver
  
-:!: Vyžaduje práva roota+====== Server pinda.ubuntu.cz ======
  
-  - Vytvořit ve ''/​var/​www/​ubuntu.cz/​www/​sites''​ novou složku pojmenovanou ''​subdomena.ubuntu.cz''​ +virtuální server u vpsFree
-  - Vytvořit ve ''/​var/​www/​ubuntu.cz''​ symlink ''​subdomena''​ na ''/​var/​www/​ubuntu.cz/​www''​ +
-  - Do ''/​var/​www/​ubuntu.cz/​www/​sites/​subdomena.ubuntu.cz''​ nakopírovat soubor ''/​var/​www/​ubuntu.cz/​www/​sites/​default/​settings.php''​ +
-      - změnit prefix databáze +
-      - nastavit ''​$update_free_access''​ na ''​TRUE''​ +
-  - V souboru ''/​etc/​nginx/​sites-available/​drupal_boost.conf''​ zcela dole v částech <​code>​location = /​install.php</​code>​ a <​code>​location = /​update.php</​code>​ zakomentovat řádky<​code>​auth_basic "​Restricted Access";​ # auth realm +
-auth_basic_user_file .htpasswd-users;​ # htpasswd file +
-</​code>​a před ně napsat řádku <​code>​allow all; +
-</​code>​ +
-  - uložit soubor a restartovat nginx: ''​service nginx restart''​ (hodí se napřed pomocí ''​nginx -t''​ otestovat, jestli není v nastavení nějaká chyba) +
-  - V prohlížeči přejděte na http://​subdomena.ubuntu.cz/​install.php a proveďte instalaci +
-  - Po dokončení instalace vrátit změny v ''/​etc/​nginx/​sites-available/​drupal_boost.conf''​ a v ''/​var/​www/​ubuntu.cz/​www/​sites/​subdomena.ubuntu.cz/​settings.php''​ změnit ''​$update_free_access''​ na ''​FALSE''​+
  
-==== Aktualizace ====+Konfigurace:​ https://​github.com/​UbuntuCZ/​ansible-playbooks
  
-:!: Vyžaduje práva roota+===== Lidé =====
  
-  - Kontrola aktualizací je prováděna automaticky,​ dostupné aktualizace jádra i modulů naleznete [[http://​www.ubuntu.cz/​admin/​reports/​updates|zde]]. Správci si mohou nastavit [[http://​www.ubuntu.cz/​admin/​reports/​updates/​settings|upozorňování na mail]]. +Lidé s SSH ístupem ​a případně právy roota:
-  - Stáhnout všechny nabízené aktualizace. +
-  - Aktualizace jádra (Drupal core) nahrát do ''/​var/​www/​ubuntu.cz/​www''​ (epsat aktuální soubory) +
-  - Aktualizace modulů nahrát do ''/​var/​www/​ubuntu.cz/​modules''​ resp. do ''/​var/​www/​ubuntu.cz/​sites/​all/​modules''​ (bordel, já vím) +
-  - **Nikdy** neaktualizovat //Ubuntu Drupal Theme - 2010// -- aktuální motiv z tohoto vychází, ale je mnohokrát pozměněn, aktualizací by se všechny změny zahodili. +
-  - V případě aktualizace jádra je třeba provést ještě následující kroky +
-    -  V souboru ''/​etc/​nginx/​sites-available/​drupal_boost.conf''​ zcela dole v části <​code>​location = /​update.php</​code>​ zakomentovat řádky<​code>​auth_basic "​Restricted Access";​ # auth realm +
-auth_basic_user_file .htpasswd-users;​ # htpasswd file +
-</​code>​a před ně napsat řádku <​code>​allow all; +
-</​code>​ +
-    - Uložit soubor a restartovat nginx''​service nginx restart''​ (hodí se napřed pomocí ''​nginx -t''​ otestovat, jestli není v nastavení nějaká chyba) +
-    - Pro všechny stránky ve ''/​var/​www/​ubuntu.cz/​www/​sites/​xyz''​ je třeba v `settings.php` změnit ''​$update_free_access''​ na %%''​TRUE''​%% a na každé ze stránek spustit %%http://​stranka.cz/​update.php%% +
-    - Vrátit změny v ''​settings.php''​ a ''/​etc/​nginx/​sites-available/​drupal_boost.conf''​ a znovu restartovat nginx+
  
 +  * Michal Stanke (root)
 +  * [[users:​vojtechtrefny|Vojtěch Trefný]] (root)
  
-===== DokuWiki ​=====+===== Služby ​=====
  
-===== SMF =====+zatím nic, výhledově nahraní yasha.ubuntu.cz
  • Poslední úprava: 2019/04/27 12:39
  • autor: Michal Stanke