servery:tomcat

Tomcat

Apache Tomcat je open source webový server a webový kontejner pro Java servlety a JSP (Java Server Pages). Tomcat je napsaný v jazyce Java.

Pro instalaci Tomcatu zadejte následující příkaz do terminálu.

sudo apt-get install tomcat7

Tento příkaz nainstaluje Tomcat a zároveň jej spustí. Tomcat defaultně poslouchá na portu 8080. Otevřete internetový prohlížeč a do adresního řádku zadejte adresu localhost:8080.

Pokud se vám ale zobrazí následující stránka, znamená to, že Tomcat nemáte nainstalován, nebo ho nemáte zapnutý.

K Tomcatu si můžete doinstalovat další balíčky s dokumentací, příklady a webové administrační nástroje. Pro bližší informace si prostudujte úvodní stránku, která se vám zobrazí po nainstalování Tomcatu (localhost:8080).

Pro spuštění nebo zastavení Tomcatu zadejte do terminálu následující příkazy:

sudo service tomcat7 start

sudo service tomcat7 stop

sudo service tomcat7 restart

Přidání uživatelů a rolí:

/var/lib/tomcat7/conf/tomcat-users.xml

Nastavení Tomcatu tak, aby naslouchal na portu 80 (tak jako standardní webový server):

V souboru /var/lib/tomcat7/conf/server.xml změňte hodnotu portu z 8080 na 80.

<Connector connectionTimeout=„20000“ port=„80“ protocol=„HTTP/1.1“ redirectPort=„8443“/>

V souboru /etc/default/tomcat7 odkomentujte řádek s AUTHBIND a nastavte jeho hodnotu na yes.

AUTHBIND=yes

Pokud jste provedli toto nastavení, pro zobrazení stránky vám nyní stačí do adresního řádku prohlížeče zadat adresu localhost.

V adresáři /var/lib/tomcat7/webapps/ROOT si vytvořte nový soubor pokus.html

sudo nano pokus.html

Do tohoto souboru napište následující text a uložte:

<html>
<head>
  <title>Hello page</title>
</head>
<body>
  <h1>Hello</h1>
  <p>This is hello page.</p>
</body>
</html>

Nyní do adresního řádku prohlížeče zadejte adresu localhost/pokus.html

  • Poslední úprava: 2019/02/25 18:21
  • autor: 127.0.0.1