Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
spouštěč [2013/10/03 11:46]
Tadeáš Pařík
spouštěč [2019/02/25 18:21] (aktuální)
Řádek 1: Řádek 1:
 +====== Spouštěč ======
 +
 +{{.:​launcher.png}} **Spouštěč** je ikonka na ploše, [[:​unity/​launcher|launcheru]] nebo v nabídce [[:​unity/​dash]] umožňující snadné **spouštění aplikací**. Všechny položky, které vidíte v nabídce dash, případně které jste si vytáhli na launcher nebo plochu, jsou spouštěče aplikací. Danou aplikaci pak spustíte jednoduše poklikáním na spouštěč. Spouštěče si můžete lehce upravovat, přemisťovat nebo vytvářet vlastní.
 +
 +
 +{{ .:​spoustec.png }}
 +
 +
 +===== Přesunování spouštěčů =====
 +Nechce se vám pro spouštění oblíbené aplikace vždy chodit do nabídky [[:​unity/​dash]]?​ Zkopírujte si daný spouštěč na postranní panel nebo na plochu. Jednoduše ho chytněte myší a **z nabídky dash** ho přesuňte na požadované místo na ploše nebo na [[:​unity/​launcher|launcheru]]. Další možností je při spuštění dané aplikace kliknout pravým myšítkem na ikonu v launcheru a vybrat **Přidat do Launcheru** - ikona vám v launcheru zůstane i po vypnutí aplikace.
 +
 +
 +{{ .:​spoustec-dnd.png }}
 +
 +
 +Stejným způsobem se dá spouštěč zkopírovat z plochy na [[:​unity/​launcher]].
 +
 +{{.:​clear.png}} Pokud vám někde zbyly nepotřebné spouštěče,​ jednoduše je můžete odstranit. Na ploše přes pravé myšítko a **Přesunout do koše**, v launcheru přes pravé myšítko a **Odstranit z Launcheru** (V případě 12.04, případně vyšší verze, a GNOME shellu použijte Alt + pravé myšítko).
 +
 +
 +===== Vytvoření vlastního spouštěče =====
 +
 +V prostředí Unity je asi nejjednodušším způsobem vytvoření vlastního spouštěče skrze textový editor [[:gedit]], který je součástí systému.
 +
 +Zde je jednoduchý návod, jak si vytvořit spouštěč např. na [[:​vlc|mediální přehrávač VLC]] (samozřejmě že bychom mohli velmi jednoduše přetáhnout jeho ikonu na plochu, případně na launcher nebo po spuštění VLC kliknout pravým myšítkem na jeho ikonu v launcheru a zvolit **Přidat do Launcheru**,​ ale nám jde o ilustraci na nějaké známé aplikaci).
 +
 +  * Prvním krokem je otevření textového editoru [[:gedit]], do něj vložíme tento kód:
 +<​code>​
 +[Desktop Entry]
 +Version=1.0
 +Type=Application
 +Name=VLC
 +Comment=přehrávač
 +Exec=vlc
 +Icon=/​usr/​share/​app-install/​icons/​vlc.png
 +Path=
 +Terminal=false
 +StartupNotify=true
 +GenericName=multimediální přehrávač
 +</​code>​
 +
 +Syntax tohoto spouštěče je velmi jednoduchý,​ myslím, že ho pochopí každý, ale pro jistotu sem dám i všeobecný syntax, který můžete použít, samozřejmě po náležité úpravě, pro jakoukoli aplikaci, ať už systémovou nebo vlastní.
 +
 +<​code>​
 +[Desktop Entry]
 +Version=1.0
 +Type=Application
 +Name=Název aplikace
 +Comment=poznámka
 +Exec=/​cesta/​k_spouštěcímu/​souboru/​spouštěč
 +Icon=/​cesta/​k_ikoně/​ikona
 +Path=nutné vyplnit, jedná-li se o aplikaci, která pracuje v určitém adresáři
 +Terminal=spustit v terminálu?
 +StartupNotify=generovat oznámení při spuštění ​
 +GenericName=popis
 +</​code>​
 +
 +  * Nyní si soubor uložíme např. na plochu. Jméno spouštěče se bude skládat ze dvou částí, z vlastního jména a koncovky //​.desktop//​. Níže vidíte soubor před a po uložení:
 +
 +<WRAP centeralign>​
 +{{.:​spoustec_pred.png?​350}} {{.:​spoustec_po.png?​350}}
 +</​WRAP>​
 +
 +  * Podíváme-li se nyní na plochu, tak tam objevíme něco podobného:
 +
 +{{ .:​VLC_pred.png }}
 +
 +Tento výsledek by nás asi neuspokojil a zkusíte-li na tuto ikonku poklikat, tak se objeví tato hláška:
 +
 +{{ .:​VLC_bezprav.png }}
 +
 +  * Dalším krokem tedy bude nastavit našemu spouštěči patřičná [[http://​wiki.ubuntu.cz/​Programy/​Pr%C3%A1ce%20s%20daty/​Nautilus?​redirect=1#​nastaven%C3%AD_spustiteln%C3%A9ho_p%C5%99%C3%ADznaku_u_souboru|práva]],​ tzn. nastavit spouštěči spustitelný příznak.
 +  * Jakmile spouštěči přiřadíme patřičná práva, tak se po poklikání na spouštěč daná aplikace spustí, v tomto případě multimediální přehrávač VLC, a načte se i správný obrázek pro náš spouštěč.
 +
 +{{ .:​VLC_final.png }}
 +
 +  * Spouštěč je hotov a funkční. Jen ještě poznámka k obrázkům pro ikony, většinu těchto obrázků ve formátu //png// můžete najít v adresáři:
 +
 +<​code>​
 +/usr/share/
 +</​code>​
 +
 +či
 +
 +<​code>​
 +/​usr/​share/​icons/​
 +</​code>​
 +
 +Samozřejmě můžete použít i příkaz ''​locate''​ k nalezení daného obrázku, v našem případě např.:
 +<​code>​
 +taddeo@taddeo-HP-ProBook-4525s:​~$ locate vlc.png
 +/​usr/​share/​app-install/​icons/​vlc.png
 +/​usr/​share/​icons/​hicolor/​128x128/​apps/​vlc.png
 +/​usr/​share/​icons/​hicolor/​16x16/​apps/​vlc.png
 +/​usr/​share/​icons/​hicolor/​256x256/​apps/​vlc.png
 +/​usr/​share/​icons/​hicolor/​32x32/​apps/​vlc.png
 +/​usr/​share/​icons/​hicolor/​48x48/​apps/​vlc.png
 +</​code>​
 +
 +  * Jestliže se po spuštění zobrazí v Launcheru ikona tzv. nepojmenovaného okna bez náležitého obrázku (ikona s otazníkem),​ bude nutné dohrát ikonu aplikace i do adresáře // /​usr/​share/​pixmaps //
 +
 +====== Odkazy ======
 +
 +  * [[https://​help.ubuntu.com/​community/​UnityLaunchersAndDesktopFiles|Anglická verze návodu]] {{:en.png}}
 +  * [[http://​standards.freedesktop.org/​desktop-entry-spec/​latest/​|Standardy k vytvářeným spouštěčům]] {{:en.png}}
 +