Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
synce-multisync [2012/07/28 18:09]
Ubuntu
synce-multisync [2019/02/25 18:21] (aktuální)
Řádek 1: Řádek 1:
 +====== Synce-Multisync ======
  
 +Evolution je v Ubuntu výchozí PIM aplikací (mailový klient, kontakty, kalendář, úkoly, poznámky). Je to vlastně lepší obdoba Outlooku z Windows. A stejně jako synchronizaci mezi "​velkým"​ a "​malým"​ Outlookem (v PDA), můžete zprovoznit synchonizaci i s Evolution, použitím aplikace Multisync.
 +
 +=== Instalace programového vybavení pro synchronizaci ===
 +<​code>​
 +sudo apt-get install synce-multisync-plugin libmultisync-plugin-all
 +</​code>​
 +
 +=== Testování ===
 +
 +Aplikaci najdete v nabídce //​Příslušenství//​ aplikaci //​Multisync.//​
 +Spusťte ji.
 +
 +{{ .:​MultiSync1.png }}
 +
 +  * Vytvořte nový Synchronizační pár. Stiskněte tlačítko //New//. Na záložce //Plugins// zvolte //First Plugin// jako //Ximian Evolution2//​ a Second plugin jako //Backup//. Jako //Display name//- tedy jméno, pod kterým bude váš sychronizační pár vypsán v hlavním okně Multisyncu, můžete zvolit např. //Testing synchronization//​. ​ Stiskněte tlačítko //Options// a vyberte si váš Kalendář (//​Calendar//​),​ Adresář (//​Adresbook//​) a Úkoly (//​Tasks//​)-které budete chtít synchronizovat- např. zvolte //​Personal//​ apod, podle vašeho nastavení Evolution.
 +
 +{{.:​Multisync2.png}}
 +
 +{{.:​Multisync3.png}}
 +
 +
 +  * Nyní vyberte druhý plugin- //Backup// (záloha). Tedy //Second plugin// a stiskněte tlačítko //​Options//​. Zde si rovněž na záložce //Options// navolte adresář, do kterého se provede vaše záloha.
 +
 +  * Synchronizaci provedete stisnutím tlačítka Sync v hlavním menu programu. Po jejím skončení si zkontrolujte,​ zdali máte ve vámi zvoleném adresáři pro zálohu vypsány nové soubory (%%backup_entries,​ multisync0011122338-8%% apod- můžete si je např. prohlédnout v textovém editoru ).
 +
 +  * Pokud testovací synchronizace funguje v pořádku, lze nyní přistoupit ​ k vlastní konfiguraci synchronizace s Pocket PC.
 +
 +
 +
 +
 +
 +=== Konfigurace a synchronizace s PDA ===
 +
 +  * Vytvořte si nový synchronizační pár, kliknutím a tlačítko //New// (viz. výše). Jako první plugin (//First Plugin//) ponechte Ximian Evolution2, jako druhý (//Second Plugin//) navolte //SynCE Plugin//.
 +
 +  * Jako v předešlém případě, zvolte si názvy vašeho kalendáře,​ úkolů a adresáře, které chcete synchronizovat (např. //​Personal//​).
 +
 +  * Zvolte si zaškrtnutím,​ co budete chtít synchronizovat (//Data types to synchronize//​),​ nejlépe asi ponechat vše zaškrtnuté.
 +
 +    * Na záložce //​Synchronize Options// si můžete nastavit, jak zacházet s konflikty a duplicitními položkami. Výchozí nastavení //Resolve it manually// vám ponechá možnost volby. Na záložce //Sound// můžete zas nastavit zvukový signál po úspěšné synchronizaci,​ jiný zas při chybě.
 +
 +  * Nyní můžete provést synchonizaci s PDA, kliknutím na tlačítko //Sync//.
 +
 + :!: Při synchronizaci musí být samozřejmě PDA připojený k vašemu počítači a musí být navázáno spojení.
 +Také je nyní nezbytně nutné mít PDA registrované s počítačem (partnership).