synce-problémy

SynCE-problémy

Řešení případných problémů

Pokud se nepodaří navázat spojení nebo spojení je přerušeno, zkuste:

  • Odpojit od kabelu a zresetovat PDA
  • zkontrolovat, zda nemáte blokovaný port pro PPC jiným zařízením
  • ukončete proces dccm (viz. také výše)
  • restartovat počítač není potřeba :-)

Zadejte

dmesg |tail

pro zjištění, zdali je PDA připojeno a ke kterému portu.

Výpis z terminálu:

[24695.379191] ipaq 4-2:1.0: PocketPC PDA converter detected
[24695.387073] usb 4-2: PocketPC PDA converter now attached to ttyUSB0
[24695.387485] usbcore: registered new interface driver ipaq
cacti@mypc:~$

:!: Druhý řádek informuje, že PDA je připojeno k portu ttyUSB0 a třetí ukazuje zavedený modul ipaq.

  • Máte-li současně připojených více některých specifických USB zařízení, jiné zařízení si může „ukradnout“ např. ttyUSB0. Pokud tedy např. máte nyní PPC připojeno místo k ttyUSB0 k portu /dev/ttyUSB1 (zjistíte např. z výstupu příkazu dmesg, bude to potřeba znovu nakonfigurovat příkazem sudo synce-serial-config /dev/ttyUSB1
  • sudo synce-serial-abort nebo killall -HUP dccm -zrušení spojení
  • killall dccm -9 vynutí ukončení démona dccm v případě potíží

Někdy se mohou vyskytnout vážnější potíže dané hardwarem přístroje nebo softwarově, nebo je potřeba specifických nastavení pro různé PDA. Řešení těchto problémů je mimo rámec tohoto návodu. Můžete zkusit požádat o pomoc na fórech (viz. též odkazy), prostudovat jiné návody, požádat zkušené uživatele příp. vývojáře. Neobracejte se však prosím na autora tohoto návodu, jelikož nemá potřebné odborné vědomosti. Tento návod je založen na praktických zkušenostech a studiu anglických tutoriálů.

  • Poslední úprava: 2019/02/25 18:21
  • autor: 127.0.0.1