synce-registrace

SynCE-Registrace

PDA má 2 sloty na zaregistrování „partnerství“ s počítačem. Mohou nastat tyto případy:

 • oba sloty jsou volné (PPC není dosud registrováno se žádným počítačem): příkazem synce-matchmaker create si zaregistruje nové „partnerství“.
 • jeden slot je obsazený- můžete si zaregistrovat s druhým volným slotem (synce-matchmaker create)
 • oba sloty obsazené- příkazem synce-matchmaker-replace N provedete přeregistraci (N nahradíte číslem slotu-1 nebo 2).

:!: funkční „partnerství“ (partnership) s počítačem je nutné pro synchronizaci s aplikacemi jako Evolution nebo Kontact. Pro normální spojení, manipulaci se soubory a instalaci programů není nezbytné.

Zadejte:

cacti@mypc:~$ synce-matchmaker status

:!: Tímto příkazem dostanete informaci o aktuálním statusu (stavu) „partnerství“. Hlášení může vypadat např. takto:

cacti@mypc:~$ synce-matchmaker status
Current partner index: 2
Partner 1 id:  0x252d25d2
Partner 1 name: "COMPUTER"
Partner 2 id:  0x3cad393d
Partner 2 name: "laptop"
[rra_matchmaker_create_partnership:380] Partnership not found and there are no empty partner slots on device.
'''Partnership creation failed. Maybe there is no empty partnership slot?'''

:!: Řádek Partnership not found and there are no empty partner slots on device. vlastně říká, že oba dva sloty jsou obsazeny a registrovány-jeden jako COMPUTER a druhý jako laptop.

V podobných příkazech je nutno jedno „partnerství“ nahradit a zaregistrovat. Použijte k tomu příkaz

synce-matchmaker replace N

kde N nahraďte číslem 1 nebo 2 podle toho, který slot chcete přeregistrovat.

Tedy např.

cacti@mypc:~$ synce-matchmaker replace 1
Partnership replacement succeeded.

Zde bylo úspěšně (viz. Partnership replacement succeeded.) nahrazeno a zaregistrováno vaše nové partnerství s PDA na prvním slotu.

Pokud je alespoň jeden slot volný, použijte příkaz synce-matchmaker create:

cacti@mypc:~$ synce-matchmaker create

a přečtěte si hlášení:

cacti@mypc:~$ synce-matchmaker create
[rra_matchmaker_create_partnership:356] Partnership slot 1 is empty on device
[rra_matchmaker_create_partnership:356] Partnership slot 2 is empty on device
Partnership creation succeeded. Using partnership index 1.

:!: V tomto případě byli na PDA oba sloty volné (viz. hláška Partnership slot 1 is empty on device a Partnership slot 2 is empty on device). Bylo úspěšně zaregistrováno partnerství (slot) č.1. (viz. hláška Partnership creation succeeded. !)

 • Poslední úprava: 2019/02/25 18:21
 • autor: 127.0.0.1