sysrq

SysRq

SysRq je funkce Linuxového jádra, která slouží k zotavení systému z havarijního stavu, takže se velmi hodí v např. případě, že vám zatuhne systém.

Použití

SysRq můžete využít dvěma způsoby:

 • pomocí klávesy SysRq - můžete použít spolu s levou klávesou Alt a klávesou označující funkci (tedy např. SysRq+Alt+B)
 • pomocí souboru proc/sysrq-trigger - např. echo "h" > /proc/sysrq-trigger (musí být spuštěno uživatelem root)

Klávesu SysRq většinou naleznete na klávesnici někde poblíž kláves Insert a Pause. Zároveň plní funkci klávesy Print screen proto na některých klávesnicích naleznete pouze tento popisek.

 • 0 - 9 - nastavuje úroveň logování (0 pouze panic a oops, 9 nejvíce)
 • B - okamžitě restartuje systém bez odpojování disku a zapisování diskových cachí na disk
 • E - pošle všem procesům kromě init signál SIGTERM (dovolí procesům uložit data na disk a dobrovolně se ukončit)
 • F - zabije proces, který zabírá všechnu dostupnou paměť
 • H - vypíše nápovědu k SysRq na terminál
 • I - pošle všem procesům kromě init signál SIGKILL (bez milosti procesy zabije)
 • K - zabije všechny procesy na současném terminálu
 • L - pošle všem procesům signál SIGKILL (bez milosti procesy zabije)
 • M - vypíše informace o paměti na terminál
 • O - vypne počítač
 • R - uvolní klávesnici a myš z držení X serveru
 • S - sync (zapíše data z diskových cachí na disk)
 • T - vypíše seznam o běžících procesech na terminál
 • U - přepojí všechny připojené souborové systému do režimu pouze pro čtení

Využití

V případě, že vám PC přestane reagovat, první, co byste měli zkusit je restartovat X server pomocí Ctrl+Alt+Backspace. Pokud PC stále nereaguje, můžete zkusit X server restartovat tímto způsobem:

 1. Nejdříve je potřeba uvolnit klávesnici z držení zaseknutého X serveru, tedy použijte zkratku Alt+SysRq+R.
 2. Dále se pomocí Alt+F1 přepněte do terminálu a přihlaste se na něj. Pokud se vám do terminálu nepodařilo přepnout, zřejmě je zatuhnuté něco jiného než jen X server, v tom případě PC bezpečně restartujte.
 3. Pokud se vám v terminálu podařilo přihlásit, zabijte X server příkazem sudo killall -KILL Xorg a následně pomocí příkazu sudo /etc/init.d/gdm restart restartujte správce přihlašování. Pokud používáte Kubuntu, místo gdm zadejte kdm.
 4. Nyní by měla opět naběhnout přihlašovací obrazovka.

SysRq se také dá použít k bezpečnému restartování počítače v případě, že přestane reagovat.

 1. Nejdříve je třeba stisknout zkratku Alt+SysRq+S, která zapíše na disk všechny diskové cache, abyste nepřišli o data, která v té době ještě nebyla zapsána.
 2. Dále přepojte všechny připojené souborové systémy do režimu pouze pro čtení pomocí Alt+SysRq+U.
 3. Nyní již můžete restartovat počítač pomocí Alt+SysRq+B.

Odkazy

 • Poslední úprava: 2019/02/25 18:20
 • autor: 127.0.0.1