systém:datová_úložiště:diskový_nástroj

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

systém:datová_úložiště:diskový_nástroj [2019/02/25 18:21] (aktuální)
Řádek 1: Řádek 1:
 +====== Diskový nástroj ======
  
 +{{.:palimpsest_icon.png}}   **Diskový nástroj** (//Palimpsest//) je program na správu, sledování a úpravy oddílů datových úložišť (disků).
 +
 +{{ .:gdu_main.png?500 }}
 +
 +====== Práce s programem ======
 +
 +**Diskový nástroj** nabízí komplexní správu datových úložišť: výpis informací, provádění změn, kontrol a testů.
 +
 +===== Správa disku =====
 +
 +==== Disk ====
 +
 +=== Formátovat disk ===
 +{{.:gdu_format.png}} Formátuje celý disk, vytváří tabulku oddílů.
 +
 +=== Test výkonu ===
 +{{.:gdu_test2.png}} Test výkonu disku, rychlost čtení a zápisu.
 +
 +{{ .:gdu_perf_test.png?500 }}
 +
 +=== Data SMART ===
 +{{.:gdu_monitor.png}} Kontrola "kondice" disku (viz níže).
 +
 +==== Svazky ====
 +
 +=== Odpojit ===
 +{{.:gdu_unmount.png}} Odpojí připojený oddíl (//umount//). Neodpojujte oddíl, se kterým zrovna pracujete.
 +
 +=== Zkontrolovat souborový systém ===
 +{{.:gdu_monitor.png}} Kontroluje a opravuje souborový systém (//fsck//). Pouze na odpojeném oddíle.
 +
 +=== Upravit oddíl ===
 +{{.:gdu_edit2.png}} Upraví parametry souborového systému.
 +
 +=== Formátovat svazek ===
 +{{.:gdu_format.png}} Formátuje oddíl na určitý souborový systém (//ext4// apod.)
 +
 +=== Upravit návěští ===
 +Upraví název oddílu.
 +
 +=== Odstranit oddíl ===
 +{{.:gdu_remove2.png}} Vymaže oddíl a všechna data na něm.
 +
 +===== Data SMART =====
 +
 +==== Sledování disku ====
 +
 +Moderní disky jsou schopny samy sledovat údaje o svém provozu a případných chybách a provádět kontrolu částí disku (tzv. [[http://cs.wikipedia.org/wiki/S.M.A.R.T.|S.M.A.R.T. systém]]). //Diskový nástroj// vám umožní tato data číst a automaticky vás upozorní, pokud je chyb příliš mnoho a disk začíná být nestabilní.
 +
 +Základním údajem je **Souhrnné posouzení**. Pokud říká, že disk je zdravý, nebo má jen pár špatných sektorů, je vše v pořádku.
 +
 +Pro podrobnější údaje je možné se podívat do tabulky. Uvědomte si ale, že údaje zde uvedené mají vždy jen informativní charakter, protože
 +  * výrobci disku počítají dané údaje různým způsobem (neexistuje závazný standard)
 +  * [[http://labs.google.com/papers/disk_failures.pdf|studie Googlu]] ukázaly, že některé údaje, které byly brány jako určující, jako např. teplota disku nebo časté používání, nekorelují přímo s pravděpodobností selhání disku
 +
 +Vybrané parametry:
 +  * **Reallocated sector count** - počet sektorů, které jsou označeny jako vadné, a již je není možné používat. Pokud je hodnota 0 či v jednotkách, a v čase se nezvyšuje, měl by být disk v pořádku.
 +  * **Current pending** - počet sektorů, u kterých vznikla chyba při čtení. Neznamená nutně, že je sektor poškozen.
 +  * **Raw read errors** - chyby při čtení z disku. Čísla vyšší než 0 nutně neznamenají akutní problém (chyby je často možné opravit).
 +
 +Podrobnější analýza údajů SMART na [[smartmontools]].
 +
 +{{ .:gdu_smart.png?500 }}
 +
 +==== Kontrola disku ====
 +
 +Údaje k disku jsou shromažďovány v průběhu běžné činnosti přístroje, pokud ale chceme zkontrolovat celý disk, je třeba spustit kontrolu ručně.
 +
 +{{ .:gdu_smart_tests.png?500 }}
 +
 +  * **Krátký test** - kontroluje se jen určitá část disku, někdy i buffer a mechanické části disku
 +  * **Rošířený test** - kontrola celého disku
 +  * **Po přepravě** (//conveyance test//) - rychlý test na možná poškození při přepravě disku (kontrola nového disku)
 +
 +====== Alternativy ======
 +  * [[GParted]] - jen správa disku
 +  * [[badblocks]] - jen kontrola disku na vadné sektory
 +  * [[smartmontools]] - konzolové nástroje na správu a kontrolu disku přes SMART
 +
 +====== Odkazy ======
 +  * [[http://www.abclinuxu.cz/software/system/disk/palimpsest-gnome-disk-utility|krátká zmínka na abclinuxu]] {{:cz.png}}
 +  * [[http://www.linuxexpres.cz/praxe/sprava-linuxoveho-serveru-smart-a-zdravi-pevnych-disku|článek o SMART na linuxexpres.cz]] {{:cz.png}}
  • Poslední úprava: 2019/02/25 18:21
  • (upraveno mimo DokuWiki)