systém:datová_úložiště:gparted

GParted

GParted je grafický nástroj pro práci s disky a diskovými oddíly. Umožňuje jejich (diskových oddílů) snadné tvoření, mazání, přesouvání a další operace. GParted existuje také jako samostatné LiveCD (živé CD). Podrobnosti zde.

GParted se nenachází v základní instalaci, ale naleznete ho na instalačních CD všech podporovaných vydání Ubuntu a jeho oficiálních derivátů.

Jako každá změna na disku sebou i použití GParted sebou nese nebezpečí ztráty dat, proto před jakoukoli manipulací s oddíly nezapomeňte zazálohovat veškerá cenná data!

Instalace

Nainstalujte balík gparted.

Pokud budete potřebovat vytvářet nebo upravovat oddíly se souborovým systémem NTFS, nainstalujte také balík ntfsprogs.

Spuštění

Aplikaci můžete spustit z nabídky Systém → Správa → Editor diskových oddílů, případně příkazem gksudo gparted.

Použití

Provádět změny lze pouze na oddílech, které nejsou připojeny - systémový oddíl tak můžete upravovat pouze z LiveCD - například z instalačního CD Ubuntu nebo z již výše zmíněného GParted LiveCD.

Připojené oddíly poznáte podle ikonky klíčů zobrazené u daného oddílu - oddíly, které aktuálně nejsou používány, můžete pomocí kontextové nabídky odpojit (viz níže).

Prostředí GParted je velice přehledné a snadné na ovládání. Okno aplikace si rozdělíme do tří částí tak, jak je naznačeno na obrázku.

První (horní) část obsahuje v pravé části seznam disků (jak pevných disků, tak paměťových karet atp.), které jsou v systému dostupné a mezi nimiž si můžete vybírat. V levé části jsou pak operace, které můžete udělat s vybraným oddílem.

Druhá (prostřední) část obsahuje grafické znázornění oddílů obsažených na disku.

Ve třetí (spodní) části jsou pak oddíly rozepsány po řádcích s podrobnými informacemi.

Nejdůležitější funkcí GParted jsou operace s oddíly. Níže sepsané operace můžete vyvolat z kontextové nabídky, kterou získáte pravým kliknutím na daný oddíl (jak v grafickém znázornění, tak v seznamu oddílů), případně z nabídky Oddíl. „Nejoblíbenější“ operace jsou k dispozici také z nabídky v horní části okna aplikace.

Možnosti úpravy oddílů
AkcePopis
NovýNa prázdném místě na disku vytvoří nový oddíl. Ze zobrazené nabídky můžete vybrat souborový systém, velikost atp.
SmazatSmaže daný diskový oddíl, na disku vznikne volné místo.
Změnit velikost/PřesunoutUmožňuje změnit velikost (zvětšit nebo zmenšit) daného oddílu. Přesouvat lze pouze některé typy oddílů. Přesun a změna velikosti jsou možné pouze pokud je před nebo za oddílem nějaké volné místo.
KopírovatZkopíruje diskový oddíl, který může být následně Vložen na některé prázdné místo.
VložitVloží diskový oddíl, který byl původně označen ke Kopírování, na vybrané místo.
Formátovat jakoZmění souborový systém na daném oddíle (tzv. zformátuje ho). Toto vede ke ztracení všech dat na daném oddíle.
OdpojitPokud je daný oddíl připojen, bude daný oddíl odpojen.
Nastavit příznakyNastavení příznaků („flags“) oddílu (např. boot). Špatné nastavení příznaků na systémovém disku může vést k nemožnosti spustit systém.
ZkontrolovatZkontroluje diskový oddíl na chyby a pokusí se je opravit.
NázevUmožňuje nastavit název oddílu.
InformaceZobrazí podrobné informace o daném oddílu.

Nezapomeňte, že všechny zvolené akce budou provedeny teprve po použití volby Použít.

Odstranění

Odeberte balík gparted.

Odkazy

  • Poslední úprava: 2019/02/25 18:21
  • autor: 127.0.0.1