systém:datová_úložiště:gparted

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
Následující verze
Předchozí verze
systém:datová_úložiště:gparted [2013/06/29 21:54]
Vojtěch Káně Česká vlajka byla vložena i u odkazu na anglický text
systém:datová_úložiště:gparted [2019/02/25 18:21] (aktuální)
Řádek 1: Řádek 1:
 +====== GParted ======
  
 +{{.:gparted-icon.png}} **GParted** je grafický nástroj pro práci s disky a diskovými oddíly. Umožňuje jejich (diskových oddílů) snadné tvoření, mazání, přesouvání a další operace. GParted existuje také jako samostatné [[http://gparted.sourceforge.net/livecd.php|LiveCD]] (//živé CD//). Podrobnosti [[:GParted Live CD|zde]].
 +
 +{{:cd.png}} GParted se nenachází v základní instalaci, ale naleznete ho na instalačních CD všech podporovaných [[:vydání]] Ubuntu a jeho oficiálních derivátů.
 +
 +{{:stop.png}} **Jako každá změna na disku sebou i použití GParted sebou nese nebezpečí ztráty dat, proto před jakoukoli manipulací s oddíly nezapomeňte zazálohovat veškerá cenná data!**
 +
 +{{ .:gparted-okno.png?550 }}
 +
 +====== Instalace ======
 +
 +{{:apt.png}} [[:Instalace programů|Nainstalujte]] balík [[apt://gparted|gparted]].
 +
 +{{:tip.png}} Pokud budete potřebovat vytvářet nebo upravovat oddíly se souborovým systémem NTFS, nainstalujte také balík [[apt://ntfsprogs|ntfsprogs]].
 +
 +====== Spuštění ======
 +
 +{{.:navigate.png}} Aplikaci můžete spustit z nabídky **Systém → Správa → Editor diskových oddílů**, případně [[:Terminál|příkazem]] ''gksudo gparted''.
 +
 +====== Použití ======
 +
 +{{:warning.png}} Provádět změny lze pouze na oddílech, které nejsou [[:Připojení disku|připojeny]] - systémový oddíl tak můžete upravovat pouze z LiveCD - například z instalačního CD Ubuntu nebo z již výše zmíněného GParted LiveCD.
 +
 +Připojené oddíly poznáte podle ikonky klíčů {{:locked.png}} zobrazené u daného oddílu - oddíly, které aktuálně nejsou používány, můžete pomocí kontextové nabídky odpojit (viz níže).
 +
 +===== Rozhraní =====
 +
 +{{ .:gparted-okno2.png?550 }}
 +
 +Prostředí GParted je velice přehledné a snadné na ovládání. Okno aplikace si rozdělíme do tří částí tak, jak je naznačeno na obrázku.
 +
 +První (horní) část obsahuje v pravé části seznam disků (jak pevných disků, tak paměťových karet atp.), které jsou v systému dostupné a mezi nimiž si můžete vybírat. V levé části jsou pak operace, které můžete udělat s vybraným oddílem.
 +
 +Druhá (prostřední) část obsahuje grafické znázornění oddílů obsažených na disku.
 +
 +Ve třetí (spodní) části jsou pak oddíly rozepsány po řádcích s podrobnými informacemi.
 +
 +===== Operace =====
 +
 +Nejdůležitější funkcí GParted jsou operace s oddíly. Níže sepsané operace můžete vyvolat z kontextové nabídky, kterou získáte pravým kliknutím na daný oddíl (jak v grafickém znázornění, tak v seznamu oddílů), případně z nabídky **Oddíl**. "Nejoblíbenější" operace jsou k dispozici také z nabídky v horní části okna aplikace.
 +
 +
 +{{ .:gparted-operace.png }}
 +
 +
 +|  **Možnosti úpravy oddílů**  ||
 +|**Akce**|**Popis**|
 +|Nový|Na prázdném místě na disku vytvoří nový oddíl. Ze zobrazené nabídky můžete vybrat souborový systém, velikost atp.|
 +|Smazat|Smaže daný diskový oddíl, na disku vznikne volné místo.|
 +|Změnit velikost/Přesunout|Umožňuje změnit velikost (zvětšit nebo zmenšit) daného oddílu. Přesouvat lze pouze některé typy oddílů. Přesun a změna velikosti jsou možné pouze pokud je před nebo za oddílem nějaké volné místo.|
 +|Kopírovat|Zkopíruje diskový oddíl, který může být následně //Vložen// na některé prázdné místo.|
 +|Vložit|Vloží diskový oddíl, který byl původně označen ke //Kopírování//, na vybrané místo.|
 +|Formátovat jako|Změní souborový systém na daném oddíle (tzv. //zformátuje ho//). Toto vede ke ztracení všech dat na daném oddíle.|
 +|Odpojit|Pokud je daný oddíl [[:Připojení disku|připojen]], bude daný oddíl odpojen.|
 +|Nastavit příznaky|Nastavení příznaků ("flags") oddílu (např. //boot//). **Špatné nastavení příznaků na systémovém disku může vést k nemožnosti spustit systém.**|
 +|Zkontrolovat|Zkontroluje diskový oddíl na chyby a pokusí se je opravit.|
 +|Název|Umožňuje nastavit název oddílu.|
 +|Informace|Zobrazí podrobné informace o daném oddílu.|
 +
 +{{:tip.png}} Nezapomeňte, že všechny zvolené akce budou provedeny teprve po použití volby **Použít**.
 +
 +====== Odstranění ======
 +
 +{{:clear.png}} [[:Instalace programů|Odeberte]] balík ''gparted''.
 +
 +====== Odkazy ======
 +  * [[http://gparted.sourceforge.net/|Domovská stránka programu]] {{:en.png}}
 +  * [[http://gparted.sourceforge.net/display-doc.php?name=help-manual&lang=cs|Příručka k aplikaci GParted na domovské stránce programu]] {{:cz.png}}
 +  * [[http://www.root.cz/clanky/gparted-svycarsky-nuz-na-oddily|článek o GParted na root.cz]] {{:cz.png}}
  • Poslední úprava: 2019/02/25 18:21
  • (upraveno mimo DokuWiki)