systém:datová_úložiště:linuxové_značení_disků

Linuxové značení disků

Při práci s diskovými oddíly můžete často potřebovat znát linuxové označení disků a oddílů, na kterých máte svoje data. Tento návod vám ukáže, jak toto označení zjistit.

Pro značení disků v Ubuntu se používají dva systémy standardní značení a UUID. Ačkoli druhý jmenovaný je modernější a stále více se používá, měli byste se seznámit s oběma způsoby.

Standardní značení

Standardně se v Linuxu (a tedy též v Ubuntu) disky a diskové oddíly zobrazují jako soubory v adresáři /dev pojmenované stylem sdxY, kde x je malé písmeno a Y číslo - označení se pak tedy zapisuje například jako /dev/sda1, což značí první oddíl na prvním disku v počítači.

Z hlavní nabídky Dash si z kategorie Přizpůsobení spusťte Diskový nástroj.

V levém sloupci aplikace si vyberte disk, o němž chcete zjistit informace. V pravé části se vám pak zobrazí jak označení disku, tak jednotlivé oddíly (svazky) na disku se nacházející. Na grafickém diagramu vyberte oddíl o němž chcete získat informace, označení disku naleznete v kolonce Zařízení.

Podrobný popis tohoto programu a jeho dalších funkcí naleznete v návodu Diskový nástroj.

Spusťte si Terminál a v něm zadejte příkaz:

sudo fdisk -l

Měl by se vám zobrazit výstup podobný tomuto:

Na výstupu vidíte seznam disků a oddílů. V tomto konkrétním případě je k dispozici jen jeden disk /dev/sda, který má 4 oddíly /dev/sda1, /dev/sda2, /dev/sda3 a /dev/sda5. U každého oddílu je zobrazena jeho velikost v bytech a typ souborového systému. Z toho je vidět, že:

  • /dev/sda1 má velikost přibližně 2,6GB a je typu NTFS (takže zřejmě oddíl s Windows)
  • /dev/sda2 má velikost přibližně 3,5GB a je typu Linux (zde je nainstalované Ubuntu)
  • /dev/sda3 je rozšířený oddíl, tzn. takový virtuální, který umí obsahovat další oddíly. Ten nás nezajímá.
  • /dev/sda5 má velikost přibližně 220MB a je typu Linux swap, tzv. odkládací oddíl. Ten nás také nezajímá.

Tímto způsobem si můžete zjistit, na kterých oddílech je nainstalovaný jaký systém, tudíž se kterými oddíly je nutno pracovat, pokud provádíte nějaké změny na disku (změny velikostí oddílů, obnova zavaděče, apod).

UUID

Protože výše uvedené standardní značení není unikátní (označení se přidělují podle pořadí, ve kterém jsou jednotlivé disky/oddíly připojeny), využívá Ubuntu pro značení jednotlivých oddílů systém UUID, který při vytvoření přiřadí každému oddílu unikátní řetězec sloužící pro jeho identifikaci.

Oba systémy značení fungují souběžně a je možné používat libovolný z nich, vzhledem ke své unikátnosti a tedy větší spolehlivosti je častěji využíváno značení UUID.

Pro bližší informace navštivte článek UUID.

Odkazy

  • Poslední úprava: 2019/02/25 18:21
  • autor: 127.0.0.1