systém:datová_úložiště:linuxové_značení_disků

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

systém:datová_úložiště:linuxové_značení_disků [2019/02/25 18:21] (aktuální)
Řádek 1: Řádek 1:
 +====== Linuxové značení disků ======
  
 +{{:disk.png}} Při práci s diskovými oddíly můžete často potřebovat znát **linuxové označení disků a oddílů**, na kterých máte svoje data. Tento návod vám ukáže, jak toto označení zjistit.
 +
 +{{:info.png}} Pro značení disků v Ubuntu se používají dva systémy [[#Standardní značení|standardní značení]] a [[#UUID|UUID]]. Ačkoli druhý jmenovaný je modernější a stále více se používá, měli byste se seznámit s oběma způsoby.
 +
 +====== Standardní značení ======
 +
 +Standardně se v Linuxu (a tedy též v Ubuntu) disky a diskové oddíly zobrazují jako soubory v [[Adresářová struktura|adresáři]] ''/dev'' pojmenované stylem ''%%sdxY%%'', kde ''x'' je malé písmeno a ''Y'' číslo - označení se pak tedy zapisuje například jako ''/dev/sda1'', což značí první oddíl na prvním disku v počítači.
 +
 +===== Zjištění označení disku =====
 +
 +==== Grafické rozhraní ====
 +
 +{{:navigate.png}} Z hlavní nabídky [[:Unity:Dash|Dash]] si z kategorie **Přizpůsobení** spusťte **Diskový nástroj**.
 +
 +V levém sloupci aplikace si vyberte disk, o němž chcete zjistit informace. V pravé části se vám pak zobrazí jak označení disku, tak jednotlivé oddíly (svazky) na disku se nacházející. Na grafickém diagramu vyberte oddíl o němž chcete získat informace, označení disku naleznete v kolonce //Zařízení//.
 +
 +{{ .:diskovy_nastroj.png?600 }}
 +
 +{{:link.png}} Podrobný popis tohoto programu a jeho dalších funkcí naleznete v návodu [[Diskový nástroj]].
 +
 +==== Terminál ====
 +
 +
 +{{:terminal.png}} Spusťte si [[:Terminál]] a v něm zadejte příkaz:
 +
 +<code>
 +sudo fdisk -l
 +</code>
 +
 +Měl by se vám zobrazit výstup podobný tomuto:
 +
 +{{ .:fdisk.png }}
 +
 +Na výstupu vidíte seznam disků a oddílů. V tomto konkrétním případě je k dispozici jen jeden disk **/dev/sda**, který má 4 oddíly **/dev/sda1**, **/dev/sda2**, **/dev/sda3** a **/dev/sda5**. U každého oddílu je zobrazena jeho velikost v bytech a typ souborového systému. Z toho je vidět, že:
 +  * **/dev/sda1** má velikost přibližně 2,6GB a je typu NTFS (takže zřejmě oddíl s Windows)
 +  * **/dev/sda2** má velikost přibližně 3,5GB a je typu Linux (zde je nainstalované Ubuntu)
 +  * **/dev/sda3** je rozšířený oddíl, tzn. takový virtuální, který umí obsahovat další oddíly. Ten nás nezajímá.
 +  * **/dev/sda5** má velikost přibližně 220MB a je typu Linux swap, tzv. odkládací oddíl. Ten nás také nezajímá.
 +
 +Tímto způsobem si můžete zjistit, na kterých oddílech je nainstalovaný jaký systém, tudíž se kterými oddíly je nutno pracovat, pokud provádíte nějaké změny na disku (změny velikostí oddílů, obnova [[:GRUB2|zavaděče]], apod).
 +
 +====== UUID ======
 +
 +Protože výše uvedené //standardní značení// není unikátní (označení se přidělují podle pořadí, ve kterém jsou jednotlivé disky/oddíly připojeny), využívá Ubuntu pro značení jednotlivých oddílů systém [[UUID]], který při vytvoření přiřadí každému oddílu unikátní řetězec sloužící pro jeho identifikaci.
 +
 +Oba systémy značení fungují souběžně a je možné používat libovolný z nich, vzhledem ke své unikátnosti a tedy větší spolehlivosti je častěji využíváno značení UUID.
 +
 +{{:link.png}} Pro bližší informace navštivte článek [[UUID]].
 +
 +====== Odkazy ======
 +  * [[http://www.linuxexpres.cz/praxe/diskoteka-v-systemu|Diskotéka v systému]] {{:cz.png}}
  • Poslední úprava: 2019/02/25 18:21
  • (upraveno mimo DokuWiki)