systém:datová_úložiště:testdisk

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
Následující verze
Předchozí verze
systém:datová_úložiště:testdisk [2012/11/03 15:22]
Tadeáš Pařík
systém:datová_úložiště:testdisk [2019/02/25 18:21] (aktuální)
Řádek 1: Řádek 1:
 +====== TestDisk ======
  
 +{{:disk.png}} Testdisk je program pro záchranné a obnovovací práce na pevném disku. Dokáže téměř zázračné operace, kdy jiné obvyklé programy selhávají. Smazali jste omylem svoje data? Došlo vlivem nečekané situace při správě disku k poškození tabulky souborů?
 +Disk "zmizel" a co nyní s ním? Tento malý prográmek vás zachrání a věřte, opravdu to umí.
 +===== Dostupnost =====
 +Program je k dispozici zdarma (free) podle licence GNU GPL.
 +===== Schopnosti =====
 +  * obnova souborů FAT, FAT32, NTFS, exFAT, ext2, ext3 a ext4
 +  * obnova oddílů a adresářů ext2, ext3, ext4, FAT, FAT32 a NTFS
 +  * obnova obrazových souborů, u JPEG včetně EXIF
 +  * další oddílové tabulky EFI GUID, EFI GPT (Macintosh)
 +  * pod operačními systémy Dos, Windows9x, WindowsNT4, 2000, XP, Linux, FreeBSD a SunOS.
 +
 +===== Instalace =====
 +{{:apt.png}} [[:Instalace programů|Nainstalujte]] program [[apt://testdisk|Testdisk]]. Vyzkoušet jej totiž můžete hned na svém počítači i když jste o data ještě nepřišli.
 +===== Spuštění =====
 +{{:terminal.png}} Ke spuštění se velmi dobře hodí terminál:
 +<code>
 +sudo testdisk
 +</code>
 +===== Úvodní obrazovka =====
 +{{.:testdisk01.png}}
 +
 +==== Možnosti LOGU ====
 +  * Vytvořit záznam o činnosti (LOG)
 +  * Přidávat do existujícího záznamu další záznamy
 +  * Nevytvářet záznam
 +
 +Výběr potvrdíte 'Enter' a jdete dál.
 +==== Vlastní postup ====
 +
 +Ovládání programu je jednoduché, v programu se pohybujete šipkami ↓.
 +Volbu potvrdíte 'Enter' a návrat z každého okna 'q'.
 +
 +{{.:testdisk02.png}}
 +
 +Zde vidíte, jak Testdisk poznal všechny vaše disky. Pokud je v pořádku jejich elektronika, vždy se zobrazí řádka, která je identifikuje. Šipkami vyberte disk, zvolte 'Proceed' pro pokračování zjišťování nebo máte možnost toho včas nechat 'Quit'.
 +
 +{{.:testdisk03.png}}
 +
 +Třetí obrazovka - testdisk bude chtít vědět, s jakým typem oddílů má počítat. Zde zpravidla vyberete 'Intel'.
 +==== Upřesnění oddílů ====
 +{{.:testdisk04.png}}
 +
 +Čtvrtá obrazovka - zde pokračujete nejdůležitější volbou 'Analyse', kde proběhne chvilka ohledání disku a zjištění, jaké tam vlastně mohly být oddíly.
 +
 +{{.:testdisk05.png}}
 +
 +Pátá obrazovka - zde vidíte, jak testdisk odhadl obsah harddisku a vypsal oddíly. V dolní části obrazovky vidíte písmenné symboly jednotlivých druhů oddílů. Pokračujte volbou 'Quick Search' (rychlé hledání).
 +==== Nalezené oddíly ====
 +{{.:testdisk06.png}}
 +
 +Má testdisk hledat oddíl vytvořený v systému Vista? Y = ano, N = ne. Linuxáři samozřejmě dají N.
 +(Malá poznámka. Z vlastní zkušenosti (zrušené oddíly pomoci msmgmt.msc pod Windows XP) vím, že volba Y je nutná pro úspěšné nalezení Linuxových oddílů - u mě / a /home bylo na EXT4).
 +
 +{{.:testdisk07.png}}
 +
 +Chvíli poběží počítadlo sektorů a po krátké prověrce uvidíte nález.
 +
 +{{.:testdisk08.png}}
 +
 +Čeká vás volba k pokračování 'Continue'.
 +
 +{{.:testdisk09.png}}
 +
 +Konečně tu jsou zelené nápisy a to už je skoro vyhráno. Testdisk ukazuje svou představu o oddílech na disku a vy je určitě poznáváte a dolní volbou si vyberete, jak dál. Pro vás bude zde nejdůležitější volba 'P', kterou se bez ohledu na momentální stav oddílů rovnou pustíte na seznam souborů.
 +
 +Pokud nalezené oddíly odpovídají původnímu rozložení (TestDisk našel ztracený oddíl), a výpis souborů odpovídá, můžete teď volbou **Write** zapsat změny do tabulky oddílů a tím obnovit ztracený oddíl.
 +
 +{{.:testdisk10.png}}
 +
 +{{.:tip.png}} Volbou 'Deeper Search' proběhne ohledání disku na staré a ztracené oddíly, které bývaly na disku před formátováním a jsou dotčeny přepsáním a nepůjdou obnovit.
 +Obnovitelné testdisk označí jako 'Structure OK'.
 +
 +{{.:testdisk11.png}}
 +
 +Zde program uvedl, které oddíly nepůjdou obnovit. Pokračujte 'Continue'....
 +
 +{{.:testdisk12.png}}
 +===== Místo pro kopírování =====
 +Zde je příklad, kdy testdisk objevil v dlouhém logickém oddílu stopy starších oddílů a kde se bude z 'sda6' zachraňovat obsah.
 +
 +{{:tip.png}} Volbou 'P' se ukáže adresář a volbou 'c' se provede kopie souboru na záložní disk. Kopírovat můžete ručně jednotlivé soubory, ale také celé adresáře a disky. Důležité je mít dostatečnou kapacitu na záchranném disku.
 +
 +{{.:testdisk13.png}}
 +===== Důležité =====
 +{{:important.png}} Vždy se musí zapisovat na jiný disk, než je zachraňovaný!
 +
 +Lze tak označit celý adresář nebo oddíl a provést kopírování do místa zálohy.
 +
 +
 +{{:clock.png}} To může trvat podle velikosti dat klidně i dva dny. 20GB dat se zachraňuje cca noc a den.
 +
 +===== Záchranná média =====
 +Jako přidaný disk pro záznam zachráněných souborů použijte nejlépe externí disk s portem USB,
 +docela dobře vyhoví populární klíčenky (flash disk). Lze i do počítače přidat na vnitřní kabely další disk třeba na přívod k CD mechanice.
 +Rovněž lze vytvářet tzv. obrazy a uložit zálohu obsahu bez ohledu na stav pro případ, že jde o velmi důležitá (ostrá) data a je třeba pojistit případ, že by práce s testdiskem nevyšla.
 +
 +===== Další možnost spuštění testdisku =====
 +Pokud je počítač neschopný rozběhu, lze z výhodou použít startovací cd s testdiskem, případně flashdisk. Máte-li již funkční startovací flashdisk pro jiné účely, je možné ho využít pouhým nakopírováním testdisku jako záchranný disk.
 +Testdisk je totiž pouhým jediným souborem a prakticky se neinstaluje. Může tedy být na disketě, na flashdisku, na cdromu, na paměťové kartě.
 +
 +===== Záchrana vymazaných dat - PhotoRec =====
 +Pokud jste si omylem vymazali data na disku, můžete je zkusit obnovit. Zásada přitom je, že záchranu dat spouštíme a obnovená data ukládáme vždy na jiný než postižený disk.
 +
 +Spustíme program
 +<code>
 +sudo photorec
 +</code>
 +První tři obrazovky jsou totožné s //testdisk// - vybereme disk a určíme typ tabulky oddílů.
 +
 +Pak vybereme postižený oddíl...
 +
 +{{.:Photorec_oddil.png}}
 +
 +Zde je zajímavá možnost **File Opt**. Pokud vám jde o jeden určitý ztracený soubor, je možné v následující obrazovce zvolit typ souboru (//mp3//, //odt// apod.). Prohledávání je pak o něco rychlejší a obnovené soubory ne tak objemné.
 +
 +Určíme, jestli se má prohledávat jen místo označené jako "volné" (//free//), nebo celý oddíl (//Whole//) - měla by stačit první varianta...
 +
 +{{.:Photorec_co_prohledavat.png}}
 +
 +
 +Vybereme druh souborového systému, zřejmě budete mít //ext4//...
 +
 +{{.:Photorec_filesystem.png}}
 +
 +
 +Kam chcete obnovená data uložit? Pokud souhlasíte s návrhem (adresář, s kterého jste program spustili), stiskněte **y**, pokud ne, kurzory vyberte jiný adresář a pak teprve stiskněte **y**...
 +
 +{{.:Photorec_kam_ulozit.png}}
 +
 +Závěrečná tabulka obnovených souborů...
 +
 +{{.:Photorec_final_screen.png}}
 +
 +Ukázka obnovených souborů. Jména se bohužel nepodaří zachránit, takže vás ještě čeká nějaká ta práce...
 +
 +{{.:Photorec_obnovene_soubory.png}}
 +
 +Abychom si situaci trochu zjednodušili, tak si vytvoříme skript, který nám data roztřídí podle koncovek do jednotlivých adresářů, jejichž názvem bude koncovka obsažených souborů:
 +
 +  * vytvoříme si soubor trideni.sh - **zde podotýkám, že se musíme nejprve přesunout do adresáře, kde máme obnovená data (jestliže tento skript spustíte kdekoli jinde, bude to mít fatální následky)**
 +
 +<code>
 +touch trideni.sh</code>
 +
 +  * přidáme patřičná práva
 +
 +<code>
 +chmod a+x trideni.sh</code>
 +
 +  * otevřeme skript
 +
 +<code>
 +gedit trideni.sh</code>
 +
 +  * vložíme samotné příkazy
 +
 +<code>#!/bin/bash
 +
 +koncovka() {
 + f=`basename "$1"`
 + [ "${f#*.}" == "$f" ] && echo "_bez_koncovky" || echo "${f#*.}" | tr '[:lower:]' '[:upper:]'
 +}
 +
 +IFS='
 +'
 +new="Obnova_dat_roztrideno"
 +mkdir "$new"
 +
 +find . -type f | while read i; do
 + k=`koncovka "$i"`
 + [ -d "$new/$k" ] || mkdir "$new/$k"
 + mv "$i" "$new/$k"
 +done
 +</code>
 +
 +  * spustíme skript a očekáváme výsledek
 +
 +<code>
 +./trideni.sh
 +</code>
 +
 +  * skript vytvoří ve složce s obnovenými daty novou složku, která se bude jmenovat "Obnova_dat_roztrideno", kde naleznete všechna data roztříděná dle typu přípony
 +  * [[http://forum.ubuntu.cz/index.php?topic=65414.0|Vlákno se samotným skriptem na fóru]]
 +
 +===== Závěr =====
 +
 +{{:clear.png}} Po skončení je možno testdisk odinstalovat.
 +<code>
 +sudo apt-get remove testdisk
 +</code>
 +====== Odkazy ======
 +  * [[http://www.cgsecurity.org/wiki/TestDisk|Domovská stránka programu]]
 +  * [[http://www.youtube.com/watch?v=EncqYP1ijFg|Klip na YouTube]]
 +  * [[http://en.wikipedia.org/wiki/TestDisk|TestDisk na Wikipedii]] {{:en.png}}
 +  * [[http://www.cgsecurity.org/wiki/PhotoRec|PhotoRec - domovská stránka]] {{:en.png}}
  • Poslední úprava: 2019/02/25 18:21
  • (upraveno mimo DokuWiki)