systém:datová_úložiště:uuid

UUID

Tento návod je určen pro pokročilé uživatele

UUID neboli Universally Unique Identifier je standard pro identifikaci (identifikační čísla) různých „objektů“ v Linuxu. Využíván je ale především pro identifikaci různých diskových svazků. UUID může vypadat například takto

  • 6a12a4d5-e9e6-4568-afcc-34c70b24a668

V <ubu> Ubuntu se s UUID setkáte především při připojení disku v /etc/fstab nebo při konfiguraci zavaděče GRUB2.

Pokud se v této problematice trochu orientujete, asi vás napadlo, proč se používá UUID, když existuje již dlouho používané „klasické“ značení /dev/sdaX. Důvod je jednoduchý - jednoznačnost. Právě tu totiž klasické značení neposkytuje, protože svazky značí podle toho, v jakém pořadí byly připojeny. UUID je specifické pro každý jednotlivý svazek (diskový oddíl) a pevně se vytváří již při jeho formátování - máte tak jistotu, že např. váš externí disk bude rozpoznán vždy stejně, bez ohledu na to, kdy jste ho připojili.

Souborové systémy FAT a NTFS, které jsou využívány především systémy MS Windows, UUID nepoužívají. Místo UUID je u nich použit „Volume Serial Number“, který je pak v Ubuntu používán jako náhrada UUID.

Srovnání různých identifikátorů
UUID Serial Number (NTFS)Serial Number (FAT)
Formátxxxxxxxx-xxxx-xxxx-xxxx-xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx-xxxx
Délka16 Bytů8 Bytů4 Byty
Počet identifikátorů28·16 ≈ 3.4 · 103828·8 ≈ 18 · 101828·4 ≈ 4.3 · 109

Pro zjištění UUID všech svazků zadejte do Terminálu

sudo blkid

Pokud uvedete jako parametr klasické označení svazku, zobrazí se UUID jen pro něj

sudo blkid /dev/sda1

tedy zobrazí UUID pro svazek sda1.

Informace o UUID můžete získat také pomocí příkazu

ls -Al /dev/disk/by-uuid

ale tato metoda nemusí být vždy stoprocentní.

Stejně jako každý zásah do souborového systému i změna UUID sebou nese jisté riziko, proto doporučujeme udělat zálohu všech důležitých dat.

UUID se automaticky generuje při každém naformátování disku, takže ho s největší pravděpodobností nepotřebujete vůbec nijak měnit. Nové UUID můžete vygenerovat například příkazem uuidgen.

V souborových systémech ext2, ext3 a ext4 můžete UUID změnit příkazem

sudo tune2fs -U NOVE_UUID /dev/sdaX

kde za NOVE_UUID dosaďte vaše nové UUID.

V souborovém systému ReiserFS můžete UUID změnit příkazem

sudo reiserfstune -u NOVE_UUID /dev/sdaX

kde za NOVE_UUID dosaďte vaše nové UUID.

Identifikace swapu pomocí UUID je v systému obsažena až od vydání Ubuntu 8.04 Hardy Heron.

Pokud chcete změnit UUID u odkládacích oddílu, musíte jej napřed deaktivovat příkazem

sudo swapoff -v /dev/sdaX

UUID pak změníte příkazem

sudo mkswap -U NOVE_UUID /dev/sdaX

kde ve druhém příkaze za NOVE_UUID dosaďte vaše nové UUID.

Nakonec už jen musíte odkládací oddíl znovu aktivovat příkazem

sudo swapon -v /dev/sdaX

Pokud jste měnili UUID některých oddílů, nezapomeňte, že musíte identifikaci změnit i v systémových souborech - a to hlavně v nastavení zavaděče a v souboru /etc/fstab, jinak se sytém vůbec nemusí spustit.

  • Poslední úprava: 2019/02/25 18:21
  • autor: 127.0.0.1