systém:datová_úložiště:uuid

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

systém:datová_úložiště:uuid [2019/02/25 18:21] (aktuální)
Řádek 1: Řádek 1:
 +====== UUID ======
  
 +{{page>konvence/pokročilý}}
 +
 +**UUID** neboli **U**niversally **U**nique **Id**entifier je standard pro identifikaci (identifikační čísla) různých "objektů" v Linuxu. Využíván je ale především pro identifikaci různých diskových svazků. UUID může vypadat například takto
 +
 +  * ''6a12a4d5-e9e6-4568-afcc-34c70b24a668''
 +
 +V <ubu> Ubuntu se s UUID setkáte především při [[:Připojení disku|připojení disku]] v ''/etc/fstab'' nebo při konfiguraci zavaděče [[:GRUB2]].
 +
 +{{:faq.png}} Pokud se v této problematice trochu orientujete, asi vás napadlo, proč se používá UUID, když existuje již dlouho používané "klasické" [[:Linuxové značení disků|značení]] ''/dev/sdaX''. Důvod je jednoduchý - jednoznačnost. Právě tu totiž klasické značení neposkytuje, protože svazky značí podle toho, v jakém pořadí byly připojeny. UUID je specifické pro každý jednotlivý svazek (diskový oddíl) a pevně se vytváří již při jeho formátování - máte tak jistotu, že např. váš externí disk bude rozpoznán vždy stejně, bez ohledu na to, kdy jste ho připojili.
 +
 +{{:info.png}} Souborové systémy FAT a NTFS, které jsou využívány především systémy MS Windows, UUID nepoužívají. Místo UUID je u nich použit "Volume Serial Number", který je pak v Ubuntu používán jako náhrada UUID.
 +
 +|  **Srovnání různých identifikátorů**  ||||
 +|  **UUID**  ||**Serial Number (NTFS)**|**Serial Number (FAT)**|
 +|**Formát**|xxxxxxxx-xxxx-xxxx-xxxx-xxxxxxxxxxxx|xxxxxxxxxxxxxxxx|xxxx-xxxx|
 +|**Délka**|16 Bytů|8 Bytů|4 Byty|
 +|**Počet identifikátorů**|2<sup>8·16</sup> ≈ 3.4 · 10<sup>38</sup>|2<sup>8·8</sup> ≈ 18 · 10<sup>18</sup>|2<sup>8·4</sup> ≈ 4.3 · 10<sup>9</sup>|
 +
 +
 +===== Zjištění UUID =====
 +
 +Pro zjištění UUID všech svazků zadejte do [[:Terminál|Terminálu]]
 +
 +<code>
 +sudo blkid
 +</code>
 +Pokud uvedete jako parametr klasické označení svazku, zobrazí se UUID jen pro něj
 +
 +<code>
 +sudo blkid /dev/sda1
 +</code>
 +tedy zobrazí UUID pro svazek ''sda1''.
 +
 +Informace o UUID můžete získat také pomocí [[:Terminál|příkazu]]
 +
 +<code>
 +ls -Al /dev/disk/by-uuid
 +</code>
 +ale tato metoda nemusí být vždy stoprocentní.
 +
 +===== Změna UUID =====
 +
 +{{:stop.png}} **Stejně jako každý zásah do souborového systému i změna UUID sebou nese jisté riziko, proto doporučujeme udělat zálohu všech důležitých dat.**
 +
 +{{:info.png}} UUID se automaticky generuje při každém naformátování disku, takže ho s největší pravděpodobností nepotřebujete vůbec nijak měnit. Nové UUID můžete vygenerovat například [[:Terminál|příkazem]] ''uuidgen''.
 +
 +==== ext2/3/4 ====
 +
 +V souborových systémech ext2, ext3 a ext4 můžete UUID změnit [[:Terminál|příkazem]]
 +
 +<code>
 +sudo tune2fs -U NOVE_UUID /dev/sdaX
 +</code>
 +kde za ''NOVE_UUID'' dosaďte vaše nové UUID.
 +
 +==== ReiserFS ====
 +
 +V souborovém systému ReiserFS můžete UUID změnit [[:Terminál|příkazem]]
 +
 +<code>
 +sudo reiserfstune -u NOVE_UUID /dev/sdaX
 +</code>
 +kde za ''NOVE_UUID'' dosaďte vaše nové UUID.
 +
 +==== Swap ====
 +
 +{{:warning.png}} Identifikace swapu pomocí UUID je v systému obsažena až od [[:vydání]] Ubuntu 8.04 Hardy Heron.
 +
 +Pokud chcete změnit UUID u odkládacích oddílu, musíte jej napřed deaktivovat [[:Terminál|příkazem]]
 +
 +<code>
 +sudo swapoff -v /dev/sdaX
 +</code>
 +UUID pak změníte [[:Terminál|příkazem]]
 +
 +<code>
 +sudo mkswap -U NOVE_UUID /dev/sdaX
 +</code>kde ve druhém příkaze za ''NOVE_UUID'' dosaďte vaše nové UUID.
 +
 +Nakonec už jen musíte odkládací oddíl znovu aktivovat [[:Terminál|příkazem]]
 +
 +<code>
 +sudo swapon -v /dev/sdaX
 +</code>
 +----
 +
 +{{:tip.png}} Pokud jste měnili UUID některých oddílů, nezapomeňte, že musíte identifikaci změnit i v systémových souborech - a to hlavně v nastavení [[:GRUB2|zavaděče]] a v souboru ''/etc/fstab'', jinak se sytém vůbec nemusí spustit.
 +
 +===== Odkazy =====
 +
 +  * [[http://wiki.ubuntuusers.de/UUID|Originál návodu]] {{:de.png}}
 +  * [[http://en.wikipedia.org/wiki/UUID|UUID na wikipedii]]  {{:en.png}}
  • Poslední úprava: 2019/02/25 18:21
  • (upraveno mimo DokuWiki)