systém:pracovní_prostředí:gconf-editor

gconf-editor

gconf-editor byl editor uživatelského nastavení prostředí GNOME druhé řady (GNOME 2.xx) a dalších aplikací, které používají pro ukládání konfigurační systém GConf. Umožňuje měnit i nastavení, která jsou jinak skryta. Tento nástroj je v nových verzích Ubuntu a GNOME třetí řady (GNOME 3.xx) nahrazen podobně fungujícím editorem dconf-editor, který spravuje nový konfigurační systém GSettings.

Nainstalujte balík gconf-editor, dconf-editor je již součástí systému

Program spustíte příkazem gconf-editor nebo dconf-editor, ten můžete zadat např. do dialogu Spustit aplikaci, který vyvoláte stisknutím klávesové zkratky Alt+F2.

Program obsahuje tři základní části:

  • Strom klíčů - nachází se v levé části a pomocí něj procházíte hierarchii klíčů. Většinou budete něco hledat v cestě /apps, kde mají svá nastavení jednotlivé aplikace.
  • Editor klíčů - zde se zobrazují klíče, které můžete upravovat. U každého klíče se zobrazí vždy název a hodnota. Editovat hodnotu můžete buď jednoduchým poklikáním na hodnotu a vepsáním nové hodnoty nebo pomocí poklikání na název klíče se vám zobrazí komplexnější dialog.
  • Popis klíčů - zobrazuje informace o vybraném klíči. Často obsahuje informace, které hodnoty nastavení jsou přípustné pro daný klíč.

Změny se projevují ihned - pokud si něco přenastavíte v nastavení nějaké aplikace, příslušné pole se okamžitě změní i v editoru. A naopak, při změně v editoru se hned mění chování aplikace.

Velice užitečná může být funkce hledání na zkratce Ctrl+F, která umí hledat v cestách, názvech i hodnotách klíčů.

Pokud chcete obnovit některé nastavení do původního stavu, prostě přes pravé myšítko zvolte Odstranit klíč. Nemusíte se ničeho bát, nic nepokazíte. Vaše upravené nastavení se sice odstraní, ale klíč se okamžitě načte znovu s jeho výchozí hodnotou.

Editor nastavení gconf-editor, umožňuje úplnou konfiguraci prostředí GNOME druhé řady a jeho programů. Část z těchto nastavení, lze najít přímo v jednotlivých aplikacích, nebo ve specializovaných nástrojích, jako je Ubuntu Tweak. Jiná jsou ovšem možná pouze zde.

Zvýraznění hodin na panelu

V Editoru nastavení, jděte na volbu /apps/panel/applets/clock_screen0/prefs a změňte hodnotu klíče format na custom a hodnotu klíče custom_format na <span>%a %d %b</span> <b>%H:%M %p</b>. Hodiny na panelu budou zobrazeny tučně, a tím pádem budou i lépe čitelné.

Zobrazení umístění v Nautilu, v textové podobě

V Editoru nastavení, v části /apps/nautilus/preferences, zaškrtneme volbu always_use_location_entry. Nautilus bude zobrazovat umístění vždy v textové podobě. Příklad: /home/uživatel/Plocha/Složka

Změna chování správce aktualizací

V Editoru nastavení, vybereme volbu /aps/update-notifier/ a odškrtneme hodnotu klíče auto_launch. Oznamování aktualizací, se teď bude dít pouze pomocí ikony na panelu.

  • Poslední úprava: 2019/02/25 18:21
  • autor: 127.0.0.1