systém:uživatelé:přidání_nového_uživatele

Přidání nového uživatele

Ve chvíli, kdy jste nainstalovali Ubuntu, byl vytvořen jen jeden uživatelský účet. Pokud potřebujete používat více účtů, budete je muset nastavit manuálně sami. Tato stránka vás stručně seznámí s tím jak na to.

Grafické prostředí

Z nabídky Dash → Nastavení systému → Uživatelské účty spusťte nástroj pro správu uživatelů.

Nejprve musíte celý dialog aktivovat pomocí tlačítka Odemknout, následným kliknutím na tlačítko plus se vám otevře dialog pro přidání uživatele.

Je potřeba zvolit, zda má daný uživatel disponovat právy správce, tzv. root, či má-li se jednat o běžného uživatele bez těchto práv. Správce má právo měnit nastavení systému, instalovat software a používat sudo. Dále je třeba vyplnit celé Jméno uživatele a také Zkrácené jméno, tedy jméno, kterým se uživatel přihlašuje do systému, nesmí obsahovat mezery a musí být složeno z ASCII znaků).

Nyní je nový uživatel vytvořen a v dalším kroku je třeba nastavit další náležitosti pro nového uživatele.

  1. Zde můžete vybrat obrázek nebo fotografii pro daný účet
  2. Opětovně můžete editovat jméno uživatele
  3. Změnit typ účtu (normální nebo správce)
  4. Jazyk, který se bude pro daný účet používat
  5. Vybráním této položky se otevře dialog, kde můžete nastavit heslo (viz obrázek níže, heslo si můžete nechat vygenerovat pomocí malých ozubených koleček)
  6. Nastavení automatického přihlášení do systému bez zadávání hesla

Stejně jako při přidávání nového uživatele, tak i nyní musíme celý dialog aktivovat pomocí tlačítka Odemknout. Následně si označíme uživatele, kterého chceme odstranit a klikneme na tlačítko mínus.

Nyní se systém zeptá, zda-li chcete odstranit i všechny soubor v domovském adresáři daného uživatele.

Poznámka: Další možnost, jak spravovat uživatelské účty a také uživatelské skupiny (groups) grafickou cestou, je zmíněna zde.

Příkazová řádka

Pro přidání nového uživatele v terminálu postupujte takto:

Pro přidání uživatele:

sudo adduser <uživatelské_jméno>

Takto vytvoříte novou skupinu uživatelů:

sudo addgroup <skupina>

Pro přidání nového nebo již vytvořeného uživatele k existující skupině:

sudo adduser <uživatel> <skupina>

Účet pro hosta

Účet pro hosta je v základním nastavení zapnutý, chcete-li jej vypnout, navštivte tento návod.

Odkazy

  • Poslední úprava: 2019/02/25 18:21
  • autor: 127.0.0.1