t-mobile_leadtek_usb_modem_lr7f04_flash-ofdm_flarion

T-mobile Leadtek USB modem LR7F04 Flash-OFDM Flario

Zdrojové kódy ovládača sú k dispozícii na stránke T-mobile.sk. Link http://www.t-mobile.sk/c1/sluzby_tarify/sunflower/new6/USBmodem_linux.zip

Pri inštalácii postupujeme podľa pokynov v súbore READM.txt.

Uvedený postup je vyskúšaný pod x86 32-bit Fedora 10 a Ubuntu 8.10. Aktuálne verzie a plné updaty zo dňa 12. januára 2009.

1. rmmod ovládača nefunguje korektne. Zamŕza celý kernel alebo len rmmod. To znamená, že po spadnutí pripojenia je nutný reštart PC.

2. Ovládače od T-mobile sú pre 32bit verziu jadra 2.4.xx. Čiže neaktuálne, viď. nefunkčný rmmod ovládača.

1. Zo stránky t-mobile.sk alebo z priloženého inštalačného cd stiahneme zip súbor so zdrojovými kódmi ovládača.

2. Ovládače rozbalíme, napr. do ~/Desktop/flarion

3. V príkazovom riadku nastavíme aktuálny adresár na ~/Desktop/flarion

 cd Desktop/flarion/

4. Spustíme príkaz make

 make

4.1 Ak systém nepozná príkaz make, alebo ak make hlási, že adresár build neexistuje, doinštalujeme všetky balíčky potrebné pre kompiláciu aktuálneho jadra (toto je potrebné vo Fedora 10).

4.2 Ak make hlási, že nevie nájsť knižnicu asm/semaphore.h v súbore ft1000_hw.c, tento súbor otvoríme napr. s gedit

 gedit ft1000_hw.c

a konkrétny riadok zmeníme z

#include <asm/semaphore.h>

na

#include <asm/semaphore.h>

a uložíme.

4.3 Ak make hlási chybu :

/home/adamus/linux/ft1000_chdev.c:371: error: void value not ignored as it ought to be

tak riadok 371 v súbore ft1000_chdev.c upravíme z pôvodného

result = unregister_chrdev(info→DeviceMajor, info→DeviceName);

na nový

result = 0; unregister_chrdev(info→DeviceMajor, info→DeviceName);

4.4 Po opravení chyby spustíme make clean a znova make

 make clean
 make

4.5 Po úspešnej kompilácii by sme v adresári ~/Desktop/flarion mali nájsť súbor ft1000usb.ko

5. Vytvoríme adresár /etc/flarion a do neho nakopírujeme súbor ft3000.img. Súbor ft3000.img je v adresári so zdrojovými kódmi.

 mkdir /etc/flarion
 cp ft3000.img /etc/flarion

6. Nový ovládač vložíme, ako root, do jadra.

 sudo insmod ./ft1000usb.ko

6.1 Zavedenie si overíme výpisom modulov v jadre

 lsmod|grep ft1000

Môj výpis vyzerá takto:

ft1000usb 49960 0

usbcore 148848 5 ft1000usb,usbhid,ehci_hcd,uhci_hcd

7. Do USB portu zapojíme modem. Po cca 5-10 sec. by sa červené svetlo malo zmeniť na modré. Mali by sme byť pripojení. Overíme to cez príkazy ifconfig a ping. Nastavenie siete v sieti T-mobile je cez DHCP. Ak v ifconfig vidíme nové sieťové zariadenie (eth1, 2) ale ping nejde, overíme, či NetworkManager nemá pevné nastavenia IP, masky, brány a DNS. Všetko nastavíme na DHCP.

8. Po novom zapnutí počítača je ovládač modemu znovu potrebné vložiť do jadra.

  • Poslední úprava: 2019/02/25 18:21
  • (upraveno mimo DokuWiki)