trvalé_připojení_sdílených_složek_windows

Trvalé připojení sdílených složek Windows

Tento návod vás provede nastavením a připojením sdílených složek systému Windows. Až dokončíte tento postup, budete mít po každém puštění počítače tyto složky vždy připojené.

Předpoklady

Musíte mít nainstalovanou Sambu a smbfs na vašem počítači. Pro ujištění se a případné doinstalování zadejte příkaz v Terminálu:

sudo apt-get install samba smbfs

Musíte také mít počítač s Windows (nebo počítač s nainstalovanou Sambou) a přístupné jejich sdílené složky.

Nastavení

První krok je udělat skupiny uživatelů, kterým chcete povolit čtení nebo zápis do sdílených složek (standardně pouze root může číst i zapisovat). Pokud chcete tato práva přidělit pouze jednomu uživateli, tak se o toto nastavení nemusíte starat. Pokud máte více uživatelů a každý z nich má vlastní Windowsovský účet a práva, nepřidávejte je do těchto skupin. Naopak, opakujte tato nastavení pro každého uživatele zvlášť. Doporučuji udělat přípojný bod uvnitř jejich domovského adresáře.

Pro vytvoření skupiny, jděte do nabídky „Systém → Administrace → Uživatelé a skupiny“. Pod záložkou skupiny vytvořte novou skupinu. Poté přidejte uživatele, kterému chcete umožnit čtení i zápis do této skupiny. Napište si GID pro tuto skupinu, budete ho ještě potřebovat.

Upozornění: Buďte si vědomi, že touto metodou může každý uživatel se správcovským přístupem vidět vaše hesla jako normální text.

Vytvořte soubor s názvem .smbpassword, nejspíš v domovském adresáři hlavního uživatele sdílení. Do tohoto souboru vložte username, rovná se (=) a Windowsovské uživatelské jméno (popřípadě doménu, pokud se má přihlašovat do domény) na první řádek; na druhý řádek vložte password, rovná se (=) a heslo pro tento uživatelský účet. Soubor by měl poté vypadat takto:

username=MojeUživatelskéJméno
password=MojeHeslo

V Terminálu, v adresáři se souborem .smbpassword, napište:

sudo chown root .smbpassword
sudo chmod 600 .smbpassword

To zaručí, že pouze správce počítače bude mít přístup k tomuto souboru.

Upozornění: Editace souboru fstab může být nebezpečná! Prosím, před editací raději proveďte zálohu tohoto souboru.

Přidejte tento řádek (je to celé 1 řádek!) na konec vašeho souboru /etc/fstab:

//jméno_serveru/název_sdílení /přípojný_adresář smbfs credentials=/home/franta/.smbpassword,gid=GID_skupiny 0 0

Pokud chcete dát práva čtení i zápisu pouze jednomu uživateli, použijte uid=UživatelskéID namísto gid. Pokud nechcete nikomu, kromě správce dát přístup ke čtení i zápisu, odstraňte tuto část (uid/gid) úplně. Požadované UživatelskéID můžete nalézt v souboru /etc/passwd

gedit /etc/passwd

Ujistěte se, že používáte unixový zápis „“ nebo „/“ namísto Windowsovského „\\“ nebo „\“ ve sdílené složce. Jinak příkaz neproběhne správně. Ujistěte se také, že adresář, ke kterému hodláte sdílenou složku připojit skutečně existuje (a je prázdný). ===== Dokončení nastavení ===== Znovu načtěte fstab příkazem <code> sudo mount -a </code>nebo restartujte počítač.

  • Poslední úprava: 2019/02/25 18:21
  • (upraveno mimo DokuWiki)