tvorba_gtk2_motivů

Tvorba GTK2 motivů

Vzhledem k tomu, že na internetu neexistuje návod, jak si napsat vlastní hezké GTK2 téma, tak to popíšu zde. Na konci návodu vám vyjde funkční GTK2 téma založené na Clearlooks a Murrine Enginech.

Návod je určen pro mírně pokročilé uživatele(Pro ty, co nepracují s Ubuntu den), takže počítám s tím, že umíte instalovat software, spouštět aplikace pod rootem a jiné. Také je nutné znát alespoň trochu anglický jazyk.

Používané enginy

Engine se stará v GTK2 o to, jakým stylem se budou jednotlivé prvky vykreslovat. Bývá psaný většinou v jazyce C. V tématu můžete použít i více enginů pro různé prvky, nicméně není to doporučeno. Doporučuji také snažit se nepoužít pixmap/ubuntulooks engine, protože takové téma je potom velice pomalé.

Do tématu se enginy zapisují takhle:

engine "nazev"
{
parametry
}

Zde popíšu, které jsou nejznámější enginy a jak se používají(jejich parametry)

Obsažen přímo v Ubuntu v balíku gtk2-engines. Je zároveň výchozím enginem pro čisté Gnome. Engine byl založeno na Bluecurve enginu. Podporuje barevná schémata Gnome.

Základní parametry

colorize_scrollbar = TRUE # obarvit scrollbar
menubarstyle   = 2   # 0 = plochý, 1 = zapadlý, 2 = plochý gradient
toolbarstyle   = 1   # 0 = plochý, 1 = zapnout efekty
animation     = FALSE # animace progressbaru
style       = GUMMY # styl, používá se GUMMY, GLOSSY nebo INVERTED, rozdíl uvidíte na porovnání témat Clearlooks, Glossy a Inverted, které jsou postaveny na stejném enginu

Obsažen v balíku gtk2-engines. Podporuje barevná schémata. Parametry se nepoužívají.

Tento engine se pro tvorbu nových témat nepoužívá, je využit pouze pro vysoce kontrastní témata v Gnome. Obsažen v balíku gtk2-engines.

Nenáročný, jednoduchý engine od Novellu. Podpora barevných schémat. Bez parametrů. Obsažen v balíku gtk2-engines.

Nenáročný plochý engine. Bez parametrů, podpora barevných schémat. Obsažen v balíku gtk2-engines.

Obsažen v balíku gtk2-engines.

Engine snažící se napodobovat vzhled Windows 95. Bez parametrů a podpory barevných schémat.

Velice rozšířený, hezký, rychlý a nastavitelný engine. Vytvořil ho Ital Andrea Cimitan, tvůrce témat pro Gnome. Xubuntu ho od verze 7.10 využívá jako výchozí engine. Doporučuji používat. Existuje také Murrine Configurator, GUI pro konfiguraci enginu. Najdete jej na oficiálních stránkách. V Ubuntu v balíku gtk2-engines-murrine, ale o něco starší verze.

Parametry

glazestyle = 0  # Změna základního vzhledu, 0 = plochý, 1 = zakřivený, 2 = vydutý, 3 = nahoře zakřivený, 4 = beryl/emerald styl
roundness = 2  # Kulatost, 0 = hranatý, 8 = nejvíce kulatý, glazestyle s hodnotou 2 je podporován pouze s roundness 0,1
gradients = TRUE # povoluje gradienty, hodnoty jsou jen TRUE a FALSE
menubarstyle = 0 # styl menubaru, hodnoty jsou 0 = plochý, 1 = glass-efekt, 2 = gradient, 3 = pruhovaný
menuitemstyle = 0# styl položky menu, 0 = plochý, 1 = glassefekt, 2 = pruhovaný
menubaritemstyle = 1 # styl položky menubaru, 0 = vzhled položky menu, 1 = vzhled tlačítka
listviewheaderstyle = 0 # styl hlavičky seznamu, 0 = plochý, 1 = glass efekt, 2 = vyvýšený
listviewstyle = 0 # vzhled oddělovačů seznamů, 0 = kompletně plochý, 1 = tečkovaný
scrollbarstyle = 0 # styl posuvníků, 0 = nic nepřidat, 1 = kruhy, 2 = "držadlo" 3 = diagonální pruhy, 4 = 2+3, 5 = horizontální pruhy, 6 = 2+5
animation = TRUE # animované progressbary, hodnoty jsou TRUE a FALSE(ano, ne)
hilight_ratio = 1.0 # zvýšení/snížení osvícení při najetí myší na prvek, 1.0 základ, 1.1 vyšší(pro tmavá témata), 0.909090 plochá témata
contrast = 1.0 # kontrast tématu, 0.8 = méně kontrastní, 1.0 = více kontrastu na ohraničeních

Fork enginu Murrine. Výchozí GTK2 engine Fedory. Parametry: viz. Murrine. V Ubuntu není, nutné zkompilovat.

Fork enginu Clearlooks. Stejný jako výchozí engine, ale má odstraněnu kulatost z kódu enginu. V Ubuntu jej nenajdete, nutné zkompilovat.

Fork Clearlooks enginu. Upravuje několik věcí - viz. Human téma. Nedoporučuji používat - pomalost tohoto enginu je až neuvěřitelná..

Engine využívající obrázky k vykreslování prvků. Nebudu zde popisovat všechny funkce, protože by to bylo na 10 stránek :-) Pokud chcete vědět více o funkci pixmapového enginu, podívejte se do kódu nějakého tématu jako Carbonit, Samui, Linsta atd. Obsažen v balíku gtk2-engines.

do tématu se pixmap engine zapisuje takhle, popíšu to na tlačítku:

engine "pixmap"
{
# vychozi tlacitko, prazdna pixmapa
  image
  {
  function = BOX
  detail = "buttondefault"
  recolorable = TRUE
  file = "tlacitkovychozi.png" # obrazek prvku
  border = {4, 4, 4, 4} # nastavte tak, aby tlacitko vypadalo dobre
  stretch = TRUE # roztahnout
  }
# osvicene tlacitko
  image
  {
  function = BOX
  state = PRELIGHT # stav
  recolorable = TRUE
  file = "tlacitkoprelight.png"
  border = { 4, 4, 4, 4 }
  stretch = TRUE
  }
# stisknute tlacitko
  image
  {
  function = BOX
  state = ACTIVE
  file = "tlacitkostisknute.png"
  border = { 4, 4, 4, 4 }
  stretch = TRUE
  }
# tlacitko v normalnim stavu
  image
  {
  function = BOX
  file = "tlacitkonormal.png"
  border = { 4, 4, 4, 4 }
  stretch = TRUE
  }
}

Základy

Vaše témata si ukládejte do /home/uživatel/.themes, pokud chcete, aby byly přístupné všem, tak do /usr/share/themes.

Struktura by měla vypadat takhle:

+/usr
 +share
 +themes
  +VaseTema
  +gtk-2.0
   -gtkrc # kód tématu
   -neco.rc # nepovinné, do .rc souborů se dají zapisovat části gtkrc a .rc soubor pak v gtkrc použít, pro větší přehlednost
   +Buttons # v složce VaseTema si můžete vytvářet další složky, do těch dávat obrázky, pokud využíváte pixmap engine a v gtkrc pak parametr file zapisovat '''file = Buttons/pixmapa.png''', pozor, case sensitive
   -ButtonDefault.png # pixmapa v Buttons složce

Do .rc souborů ve stejné složce, jako gtkrc, se dají, jak už jsem se zmínil, zapisovat kusy kódu místo do gtkrc pro větší přehlednost - např. vše co se týká panelu zapsat do panel.rc.

V gtkrc souboru využijete .rc soubory zapsáním řádku

include "soubor.rc"

na začátek.

V tématu se používají tzv. styly. Ve stylu je zapsáno který engine použít, z kterého jiného stylu použít parametry, barvy, velikosti aj.

Každé téma má jeden základní styl, nazvaný většinou default. Každý další styl má pak nastaveno, aby využíval default styl.

Předvedu na příkladu jednoduchého tématu na enginu Clearlooks se třemi styly. Výchozí nastavení tématu je tmavé a barevné schéma změníte v nastavení Gnome. Pokud chcete vyzkoušet, vložte si tento kód to gtkrc souboru v /home/uživatel/.themes/Test/gtk-2.0/gtkrc a zvolte v nastavení vašeho prostředí.

# barevné schéma
gtk_color_scheme = "fg_color:#fff\nbg_color:#505050\nbase_color:#505050\ntext_color:#ffffff\nselected_bg_color:#505050\nselected_fg_color:#fff\ntooltip_bg_color:#505050\ntooltip_fg_color:#000"

# výchozí styl
style "default" # název stylu
{
	# Vlastnosti stylu, může jich být mnoho.
	GtkButton   ::child-displacement-x = 1
	GtkButton   ::child-displacement-y = 1
	GtkButton   ::default-border    = { 0, 0, 0, 0 }

    # velikosti
	xthickness = 1
	ythickness = 1

    # barvy
	fg[NORMAL]    = @fg_color
	fg[PRELIGHT]   = @fg_color
	fg[SELECTED]   = @selected_fg_color
	fg[ACTIVE]    = @fg_color
	fg[INSENSITIVE]  = darker (@bg_color)

	bg[NORMAL]    = @bg_color
	bg[PRELIGHT]   = shade (1.02, @bg_color)
	bg[SELECTED]	 = @selected_bg_color
	bg[INSENSITIVE]  = @bg_color
	bg[ACTIVE]    = shade (0.9, @bg_color)

	base[NORMAL]   = @base_color
	base[PRELIGHT]  = shade (0.95, @bg_color)
	base[ACTIVE]   = shade (0.9, @selected_bg_color)
	base[SELECTED]  = @selected_bg_color
	base[INSENSITIVE] = @bg_color

	text[NORMAL]   = @text_color
	text[PRELIGHT]  = @text_color
	text[ACTIVE]   = @selected_fg_color
	text[SELECTED]  = @selected_fg_color
	text[INSENSITIVE] = darker (@bg_color)

	engine "clearlooks"
	{
		animation     = TRUE
		style       = GUMMY
	}
}

style "testbutton" = "default" # = "default" znamená, že se využije engine a nastavení enginu z default stylu.
{
    # velikosti
	xthickness  = 3
	ythickness  = 3

    # specifické barvy pro styl
	bg[NORMAL]  = shade (1.04, @bg_color)
	bg[PRELIGHT] = shade (1.06, @bg_color)
	bg[ACTIVE]  = shade (0.85, @bg_color)
}

style "testprogressbar" = "default" # další styl
{
    # velikosti.. jsou v každém stylu.. aby vše sedělo
	xthickness = 1
	ythickness = 1

    # specifické barvy
	fg[PRELIGHT] = @selected_fg_color
}

# použití stylů v prvcích
class "GtkButton"   style "testbutton" # použití stylu testbutton pro tlačítka
class "GtkProgressBar" style "testprogressbar" # použití stylu testprogressbar pro progressbar
class "GtkWidget" style "default" # použití stylu default pro prvky, které nemají nastaven styl.

Naše výsledné téma bude vypadat asi takhle:

Když si pohrajete s hodnotami ythickness a xthickness, dostanete různé velikosti prvků.

Ty použijete zapsáním řádku

gtk_color_scheme = "fg_color:#000\nbg_color:#EDECEB\nbase_color:#fff\ntext_color:#1A1A1A\nselected_bg_color:#86ABD9\nselected_fg_color:#fff\ntooltip_bg_color:#F5F5B5\ntooltip_fg_color:#000"

na začátek(ale až po .rc souborech), upravením hodnot podle sebe a použitím nastavení barev

base[INSENSITIVE] = @bg_color

popř.

base[ACTIVE] = shade (0.9, @selected_bg_color)

místo

base[ACTIVE] = "#HEXCODE"

Váš engine musí podporovat barevná schémata.

HEX kódy si můžete zjistit např. pomocí GIMPu.

Vlastní téma

Už znáte dost věcí, abyste si mohli napsat vlastní GTK2 téma. Použijeme vše, co je v návodu napsáno. Enginy využijeme Murrine a Clearlooks.

První si nainstalujeme něco, v čem to budeme psát :-)

Já doporučuju Vim, pokud Vim nechcete, použijte gedit, jinak VIMa nainstalujete

sudo apt-get install vim

Jako nástroj pro testování využijeme The Widget Factory. Nainstalujete příkazem

sudo apt-get install thewidgetfactory

a spustíte příkazem twf.

Clearlooks máte už v systému a Murrine doinstalujte příkazem

sudo apt-get install gtk2-engines-murrine

Nyní se dostáváme k vlastnímu psaní tématu. Napíšeme si Glassy Clearlooks v Murrine enginu :), proto také využijeme stejné parametry.

První se přesuneme do domovské složky.

cd /home/uživatel

Pak si vytvoříme postupně adresářovou strukturu

mkdir .themes
mkdir .themes/MyFirstTheme
mkdir .themes/MyFirstTheme/gtk-2.0

Nyní si vytvoříme soubory

cd .themes/MyFirstTheme/gtk-2.0
touch gtkrc
touch buttons.rc
touch progressbar.rc
touch others.rc

Otevřeme si gtkrc v oblíbeném textovém editoru a zapíšeme include řádky.

include "buttons.rc"
include "progressbar.rc"
include "others.rc"

Vynecháme řádek a zapíšeme barevné schéma. Využijeme stejné, jako je v tématu „Clearlooks“.

gtk_color_scheme = "fg_color:#000\nbg_color:#EDECEB\nbase_color:#fff\ntext_color:#1A1A1A\nselected_bg_color:#86ABD9\nselected_fg_color:#fff\ntooltip_bg_color:#F5F5B5\ntooltip_fg_color:#000"

Do gtkrc nebudeme psát přímo nic jiného, kromě default stylu a asociací stylů prvkům.

Zapíšeme do gtkrc default styl.

style "default"
{
	GtkButton   ::child-displacement-x = 1
	GtkButton   ::child-displacement-y = 1
	GtkButton   ::default-border    = { 0, 0, 0, 0 }
	GtkCheckButton ::indicator-size    = 14

	GtkPaned    ::handle-size     = 6

	GtkRange    ::trough-border    = 0
	GtkRange    ::slider-width     = 15
	GtkRange    ::stepper-size     = 15

	GtkScale    ::slider-length    = 23
	GtkScale    ::trough-side-details = 1
	GtkScrollbar  ::min-slider-length  = 30

	GtkMenuBar   ::internal-padding   = 0
	GtkExpander  ::expander-size    = 16
	GtkToolbar   ::internal-padding   = 1
	GtkTreeView  ::expander-size    = 14
	GtkTreeView  ::vertical-separator  = 1

	GtkMenu    ::horizontal-padding  = 0
	GtkMenu    ::vertical-padding   = 0

	xthickness = 1
	ythickness = 1


	fg[NORMAL]    = @fg_color
    fg[PRELIGHT]   = @fg_color
    fg[SELECTED]   = @selected_fg_color
    fg[ACTIVE]    = @fg_color
    fg[INSENSITIVE]  = darker (@bg_color)

    bg[NORMAL]    = @bg_color
    bg[PRELIGHT]   = shade (1.02, @bg_color)
    bg[SELECTED]   = @selected_bg_color
    bg[INSENSITIVE]  = @bg_color
    bg[ACTIVE]    = shade (0.9, @bg_color)

    base[NORMAL]   = @base_color
    base[PRELIGHT]  = shade (0.95, @bg_color)
    base[ACTIVE]   = shade (0.9, @selected_bg_color)
    base[SELECTED]  = @selected_bg_color
    base[INSENSITIVE] = @bg_color

    text[NORMAL]   = @text_color
    text[PRELIGHT]  = @text_color
    text[ACTIVE]   = @selected_fg_color
    text[SELECTED]  = @selected_fg_color
    text[INSENSITIVE] = darker (@bg_color)

	engine "murrine"
	{
	glazestyle = 1
    roundness = 2
    gradients = TRUE
    menubarstyle = 3
    menuitemstyle = 2
    menubaritemstyle = 1
    listviewheaderstyle = 1
    scrollbarstyle = 2
    animation = TRUE
	}
}

Vynecháme řádek a asociujeme ještě neexistující styly prvkům. Použijeme nastavení stylů z Clearlooks.

class "GtkWidget"  style "default"
class "GtkToolbar"  style "default"
class "GtkRange"   style "wide"
class "GtkFrame"   style "wide"
class "GtkSeparator" style "wide"
class "GtkEntry"   style "wider"
widget_class "*<GtkMenu>*"       style "menu"
widget_class "*<GtkMenuItem>*"     style "menu-item"
widget_class "*<GtkSeparatorMenuItem>*" style "separator-menu-item"
widget_class "*<GtkButton>"   style "button"
widget_class "*<GtkNotebook>"  style "notebook"
widget_class "*<GtkProgressBar>" style "progressbar"
widget_class "*.<GtkFrame>.<GtkLabel>" style "frame-title"
widget_class "*.<GtkTreeView>.<GtkButton>" style "treeview-header"
widget_class "*.<GtkCTree>.<GtkButton>"  style "treeview-header"
widget_class "*.<GtkList>.<GtkButton>"   style "treeview-header"
widget_class "*.<GtkCList>.<GtkButton>"  style "treeview-header"
widget "gtk-tooltip*" style "tooltips"

Otevřeme si buttons.rc a vložíme do něj styl pro tlačítka.

style "button" = "default"
{
	xthickness  = 3
	ythickness  = 3

	bg[NORMAL]  = shade (1.04, @bg_color)
    bg[PRELIGHT] = shade (1.06, @bg_color)
    bg[ACTIVE]  = shade (0.85, @bg_color)
}

Uložíme buttons.rc a zavřeme.

Dále si otevřeme progressbar.rc a vložíme do něj progressbar styl. U Progressbaru

style "progressbar"
{
	xthickness = 1
	ythickness = 1

	fg[PRELIGHT] = @selected_fg_color
}

Uložíme a zavřeme.

Do tohoto souboru si vložíme všechny ostatní styly. U stylu notebook a menu využijeme Clearlooks engine.

Vložte tam tedy toto:

style "wide" = "default"
{
    xthickness = 2
    ythickness = 2
}

style "wider" = "default"
{
    xthickness = 3
    ythickness = 3
}

style "notebook" = "default"
{
    xthickness = 2
    ythickness = 2

    bg[NORMAL] = shade (1.02, @bg_color)
engine "clearlooks"
{
style = GUMMY
}
}

style "menu" = "default"
{
    xthickness = 0
    ythickness = 0

    bg[NORMAL] = shade (1.08, @bg_color)

    # Radius of the menu items (inside menus)
    engine "clearlooks" {
    }
}

style "menu-item" = "default"
{
    xthickness = 2
    ythickness = 3

    fg[PRELIGHT] = @selected_fg_color
    text[NORMAL]    = @fg_color
    text[PRELIGHT]   = @selected_fg_color
    text[SELECTED]   = @selected_fg_color
    text[ACTIVE]    = @fg_color
    text[INSENSITIVE] = darker (@bg_color)
}

style "separator-menu-item" = "default"
{
    GtkSeparatorMenuItem::horizontal-padding = 0
    GtkWidget::wide-separators = 1
    GtkWidget::separator-width = 1
    GtkWidget::separator-height = 5
    xthickness = 1
    ythickness = 0
}

style "treeview-header" = "default"
{
    xthickness = 2
    ythickness = 1
}

style "frame-title" = "default"
{
    fg[NORMAL] = lighter (@fg_color)
}

style "tooltips" = "default"
{
    xthickness = 4
    ythickness = 4

    bg[NORMAL] = @tooltip_bg_color
    fg[NORMAL] = @tooltip_fg_color
}

Vaše práce pak bude vypadat nějak takhle:

Odkazy

 • Poslední úprava: 2019/02/25 18:20
 • (upraveno mimo DokuWiki)