uložení_audio:video_streamu_do_souboru

Uložení audio/video streamu do souboru

Streamované multimediální soubory obsahují zvukový a (nebo) obrazový záznam, který se přehrává během stahování. Stačí se podívat na on-line vysílání ČT24. Podobně pracuje i IPTV.

Problém nastává, když si člověk chce takový stream uložit pro pozdější přehrávání. Ani RealPlayer, komunitní Helix, či Windows Media Player takovou volbou (patrně záměrně) nedisponují.

Uložení streamu do souboru pomocí VLC media playeru

Jednoduchý způsob uložení streamovaného videa představuje grafické rozhraní multimediálního přehrávače VLC. Spustíme přehrávání streamu pomocí tohoto programu, otevřeme playlist, klikneme pravým tlačítkem myši na přehrávaný stream a zvolíme možnost „Save..“ V následujícím okně, je třeba zaškrtnout políčko „File“ a vyplnit „File name“ a také zvolit požadovaný výstupní formát. Kliknutím na „Save“ začne VLC ukládat stream.

Uložení streamu do souboru pomocí MPlayer

Velmi mocným multimediálním multifunkčním přehrávačem je MPlayer. A právě pro tento účel jej lze také velmi dobře použít.

Instalace MPlayer a MEncoder

V Ubuntu je potřeba nainstalovat MPlayer a pro převod videoformátů přidružený projekt MEncoder. Nejprve si přidejte zdroje multiverse dle návodu Přidávání zdrojů, poté v Terminálu napíšte příkaz:

sudo apt-get install mplayer mencoder

Poté je potřeba zjistit, odkud se streamuje zamýšlený multimediální soubor.

Meta soubory .ram a datové soubory .rm

Meta soubory s příponou .ram jsou zejména určeny pro vkládání na webové stránky, neboť obsahují nejen informací o samotných multimediální souborech formátu RM (RealMedia Streaming File), ale i další, jako parametry pro přehrávač RealOne Player či URL pro RTSP protokol. Soubor je opravdu jednoduchý, čistě textový, a může vypadat například takto:

rtsp://multimedia.chovancik.cz/clips/high/rm/fun.rm
http://www.chovancik.cz/clips/high/rm/fun.rm
file:///home/pchovancik/multimedia/clips/rm/fun.rm

Důležité pro náš záměr je najít odkaz na fyzický multimediální soubor v tomto souboru, což reprezentuje každý jeden řádek, například rtsp:multimedia.chovancik.cz/clips/high/rm/fun.rm. ====== Meta soubory .asx a datové soubory .asf ====== Streamované, pro internet cílené, multimediální soubory vyvinuté společností Microsoft mají formát ASF (Advanced Streaming Format). Pro ně se vytvářejí meta soubory s příponou .asx, které zjednodušeně řešeno vytvářejí propojení mezi webovou stránkou a multimediálními souboremy, v podstatě je to tzv. playlist. Jeho formát je založen na XML a může vypadat třeba takto jednoduše, byť může obsahovat velké množství dalších informací: <code> <ASX VERSION=„3“> <ENTRY> <REF HREF=„mms:multimedia.chovancik.cz/clips/high/asf/fun.asf“> <REF HREF=„http://www.chovancik.cz/clips/high/asf/fun.asf“> <REF HREF=„file:/home/pchovancik/multimedia/clips/asf/fun.asf“> </ENTRY> </ASX> </code> I zde je pro nás důležité najít odkaz na fyzický soubor v tomto XML souboru, což je URL obsažená ve značce REF HREF, zde například mms:multimedia.chovancik.cz/clips/high/asf/fun.asf.

Stažení zamýšleného multimediálního streamu

Pro tento účel využijeme MPlayer a to následujícím příkazem:

mplayer -dumpfile soubor.rm -dumpstream  rtsp://multimedia.chovancik.cz/clips/high/rm/fun.rm

Tento příkaz zajistí, aby se stream uložil do souboru s názvem soubor.rm.

Převod formátu RM nebo ASF na AVI

Pokud ve streamu uloženém na lokálním disku nefunguje seeking (libovolné přeskakování v čase), je dobré jej převést do nějakého pro tento účel vhodnější formátu s indexem. Můžeme také chtít soubor převést do nějakého běžnějšího formátu. Fajn by mohl být třeba MPEG-4 v kontejneru AVI. V praxi lze i index k ASF souboru vytvořit zpětně, avšak AVI/MPEG-4 je pro zamýšlený účel vhodnější.

Zde přichází na řadu MEncoder:

mencoder -ovc xvid -xvidencopts bitrate=500:pass=1 -oac mp3lame -lameopts mode=1:q=3 soubor.rm  -o soubor.avi

mencoder -ovc xvid -xvidencopts bitrate=500:pass=2 -oac mp3lame -lameopts mode=1:q=3 soubor.rm  -o soubor.avi

A náš záměr je naplněn.

Jenom připomínám, že ve starších vydáních Ubuntu může být pro přehrávání souborů ASF nutné mít nainstalované proprietární uzavřené windows kodeky.

Odkazy

Konvence: Tento návod nesplňuje některé z na Wiki zavedených konvencí. Více...

Rozšíření: Tento návod je příliš stručný. Pomozte Ubuntu Wiki tím, že jej rozšíříte. Více...

Grafická úprava: Tento návod potřebuje důležité grafické a stylistické úpravy. Více...

  • Poslední úprava: 2019/02/25 18:20
  • (upraveno mimo DokuWiki)