vmware_player

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
Následující verze
Předchozí verze
vmware_player [2014/05/04 17:07]
ODra
vmware_player [2019/02/25 18:21] (aktuální)
Řádek 1: Řádek 1:
 +====== VMware Player ======
 +{{page>Konvence/Terminál}}
 +{{virtualizace::VMware-Player-logo.png}} **VMware Player - jedná se o virtualizační nástroj podobný [[virtualizace:virtualbox|VirtualBoxu]].**
  
 +{{link.png}}Pokud hledáte balíček VMware Tools, naleznete ho [[vmware-tools|zde]].
 +===== Stažení =====
 +VMware player se nenachází ve standardních repozitářích, proto je nutné stáhnout instalační soubor z [[https://my.vmware.com/web/vmware/evalcenter?p=player|oficiálních stránek.]]
 +
 +POZOR: Pro instalaci nejnovějšího VMware Playeru musí procesor podporovat 64bitové instrukce. To však neznamená, že musíte používat 64bitový systém. Více informaci naleznete na [[https://www.vmware.com/support/player50/doc/player-50-release-notes.html|oficiálních stránkach]]. Pokud nainstalujete nejnovější verzi na procesor, který tyto instrukce nepodporuje, nic se nestane, pouze vám instalační program ohlásí, že chybí 64bitové instrukce.
 +
 +== Běžné stažení ==
 +Zde vybereme a následně stáhneme ten soubor, podle toho jakou architekturu využíváme. (Pokud si nejste jisti zadejte do terminálu):
 +<code>
 +uname -m
 +</code>Pokud dostaneme:
 +<code>i686</code>
 +stáhněte //VMware-Player-6.0.2-1744117.i386.bundle//
 +
 +Pokud výstup vypadá takto:
 +<code>x86_64</code>
 +stáhněte //VMware-Player-6.0.2-1744117.x86_64.bundle//
 +
 +== Stažení starší verze pro ne-64bit procesory ==
 +Poslední verze tohoto programu běžící čistě pod x86 procesory je 3.1.6.
 +Stáhněte tedy //VMware-Player-3.1.6-744570.i386.bundle//
 +
 +== Spustitelnost souboru ==
 +Následně přejdeme do adresáře se staženým souborem pomocí příkazu **cd** (Např. cd ~/Stažené) a označíme stažený soubor jako [[spustitelný_příznak|spustitelný]] (Nezapomeňte upravit následující řádek podle své architektury a verze)
 +<code>
 + chmod +x VMware-Player-6.0.2-1744117.x86_64.bundle
 +</code>
 +
 +Je možné, že následná instalace bude potřebovat nainstaloval jaderné moduly, proto je nezbytné spustit následující řádky:
 +<code>sudo apt-get update
 +sudo apt-get install build-essential linux-headers-`uname -r`</code>
 +
 +===== Instalace =====
 +Nyní již můžeme přejít k samotné instalaci: (Opět nezapomeňte upravit následující řádek podle své architektury a verze)
 +<code>sudo ./VMware-Player-6.0.2-1744117.x86_64.bundle</code>
 +Zbytek instalace by již měl probíhat v grafickém režimu. Při následném spuštění není nutné spouštět VMware player s právy roota. V případě instalace nového jádra, nebo aktualizaci VMware playeru je možné, že budete vyzváni k instalaci jaderných modulů s právy roota.
 +
 +== Instalace jaderných modulů starého VMware Playeru na novějších jádrech ==
 +Pokud instalujete VMware Player 3 na kernelech cca. > 3.0.0, nastává problém, protože je potřeba zapatchovat moduly. Nejdříve je potřeba mít VMware Player nainstalovaný. Pak stáhněte {{virtualizace:patch.zip}}, ze kterého extrahujte patch a aplikátor.
 +UPOZORNĚNÍ: Tento patch je pro kernel 3.2.0, pro další kernely je potřeba Googlit.
 +Aplikátor pak spusťte __s právy roota__:
 +<code>sudo ./patch-modules_3.2.0.sh</code>
 +Poté by měl VMware Player fungovat. Pokud máte update jádra, nemusíte znova patchovat.
 +
 +===== Spouštění =====
 +  * Z menu
 +== Z terminálu ==
 +Pokud máte přístupová práva ke všem využívaným souborům a zařízením, stačí spouštět takto:
 +<code>vmplayer</code>
 +Jinak musíte přes superuživatele:
 +<code>sudo vmplayer</code>
 +
 +===== Odkazy =====
 +{{:en.png}} [[https://www.vmware.com/support/pubs/player_pubs.html|Dokumentace]]
 +
 +{{page>Úpravy/Rozšíření}}
  • Poslední úprava: 2019/02/25 18:21
  • (upraveno mimo DokuWiki)