wake_on_lan

Wake On LAN

Velké množství moderních síťových karet podporuje probouzení počítače z nečinnosti, takzvané Wake On LAN. Umožňuje nastartovat vyplý počítač na dálku. Pokud takovouto kartu vlastníte a chcete zprovoznit tuto vlastnost, je tu návod.

Ujistěte se, že vaše karta WOL podporuje. Spusťte v Terminálu příkaz

sudo ethtool eth0

kde eth0 je vaše síťová karta (seznam svých síťových karet naleznete v Systém→Administrace→Sítě nebo pravé tlačítko na ikoně správce sítě Informace o spojení). Ve výpisu příkazu byste pak měli najít něco takovéhoto:

Supports Wake-on: puag
Wake-on: g

To znamená, že vaše karta podporuje 4 různé módy probouzení (puag) a právě je aktivní jeden (g). Mód g je právě ten důležitý, který musíte mít mezi podporovanými.

Pokud vaše karta podporuje WOL, nyní budeme editovat soubor /etc/init.d/halt. Proto si ho nejdříve zazálohujeme.

sudo cp /etc/init.d/halt /etc/init.d/halt_original

Nyní už ho můžeme editovat:

gksudo gedit /etc/init.d/halt

V souboru najděte tento text:

# Make it possible to not shut down network interfaces,
# needed to use wake-on-lan
netdown="-i"
if [ "$NETDOWN" = "no" ]; then
	netdown=""
fi

log_action_msg "Will now halt"
halt -d -f $netdown $poweroff $hddown

a nahraďte ho tímto textem:

# Make it possible to not shut down network interfaces,
# needed to use wake-on-lan
netdown="-i"
if [ "$NETDOWN" = "no" ]; then
	netdown=""
fi

log_action_msg "Will now halt"
ip link set eth0 up
ethtool -s eth0 wol g
halt -d -f $netdown $poweroff $hddown

Danou síťovou kartu eth0 je nutné nahradit svou vlastní (opět zjistíte ze správce sítě ).

A to je vše. Od teď by vám vždy při vypnutí počítače měla zůstat síťová karta zapnutá (zůstane svítit kontrolka) pro přicházející Magic Packety, které následně způsobí zapnutí počítače. Pokud by kontrolka na síťovce zhasla, možná budete muset ještě zapnout podporu pro WOL ve svém BIOSU (ne všechny počítače toto ovšem umožňují nastavit).

Teď už jen potřebujete na druhém počítači prográmek, který vám daný Magic Packet pošle a váš počítač probudí. Pro Linux existuje malá utilitka etherwake přesně pro tyto účely, která je dostupná i v Ubuntu universe repozitářích.

Nainstalujte si balík wakeonlan.

Nyní si na cílovém počítači, který chcete probudit, zjistěte jeho MAC adresu. To můžete udělat například tak, že na něm spustíte příkaz ip address show název_rozhraní, takže například:

ip address show eth0

a tam položka link/ether. Nebo to můžete zjistit vzdáleně z cizího počítače pomocí arp IP_adresa, takže například

arp 192.168.0.3

Nyní jsme tedy zjistili MAC adresu, která se skládá ze šesti dvojic znaků oddělených dvojtečkami. Například tedy 00:08:75:98:F4:DE.

Pokud je správně nastaveno Wake On LAN, tak počítač vypneme a zkusíme jej probudit příkazem wakeonlan MAC_adresa, takže například

wakeonlan 00:08:75:98:F4:DE

Počítač by se měl spustit.

Nainstalujte si balík etherwake.

Použití je stejné jako s wakeonlan, avšak etherwake pro použití vyžaduje práva superuživatele. Použití: sudo etherwake MAC_adresa, takže například

sudo etherwake 00:08:75:98:F4:DE

Konvence: Tento návod nesplňuje některé z na Wiki zavedených konvencí. Více...

Grafická úprava: Tento návod potřebuje důležité grafické a stylistické úpravy. Více...

  • Poslední úprava: 2019/02/25 18:21
  • autor: 127.0.0.1